print logo

Udvikling af Stejlepladsen


Dette er et kommende arrangement under planlægning, der endnu ikke er datosat. Det er derfor ikke muligt at tilmelde sig arrangementet på nuværende tidspunkt.  

I Københavns Sydhavn skal en bebyggelsesplan med blandede boformer, sociale fællesskaber og en bæredygtig levevis videreføre det særlige havnemiljø, der er kendetegnende for området ved Stejlepladsen. Vi hører om visionerne for udviklingen af det nye bykvarter og om vinderforslaget ”Her det gror”, hvor otte dogmer skal sikre stedets mangfoldighed.

Luk fuld beskrivelse

Arkitektkonkurrencen om en bebyggelsesplan for Stejlepladsens godt 5,2 hektar store areal blev vundet af forslaget ’Stejlepladsen – Her det gror’ med et team bestående af Christensen & Co Arkitekter og Urban Power, Kragh & Berglund, Urban Creators og MOE.

Bliv klogere på visionerne og de konkrete planer for udviklingen af Stejlepladsen, når vi inviterer By & Havn, Christensen & Co Arkitekter og Kragh & Berglund til at fortælle om projektet.

Vinderforslaget har fokus på områdets selvgroede mangfoldighed, relation til vandet og unikke biodiversitet konkretiseret i otte dogmer:

 • Byg så tæt og lavt som muligt
 • Understøt biodiversiteten og byg grønt og baseret på LAR
 • Byg blandede ejerformer
 • Understøt fællesskaber
 • Skab plads til selvbyggere, en byggegruppe og selvgroede strukturer
 • Skab en bilfri bydel
 • Byg smart, bæredygtigt og billigt
 • Fordel sol og vind lige

Masterplanen bygger videre på stedets eksisterende struktur med klynger af byggeri i forskellig højde og karakter, hvor arkitekturen skaber tæt forbindelse til omgivelserne. Boligerne vil variere i højde, farver og facadematerialer, som bl.a. byder på træ og genbrugsmaterialer. Områdets beboere kan se frem til blandede bo- og ejerformer, som mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber med fællesrum, som giver plads til mangfoldighed, mange forskellige familieformer og seniorer og studerende.

I vinderprojektet indgår også en lokal daginstitution, forslag om grønne og fredelige legegader, kvarterpladser med plads til lokalt liv og parkeringspladser i periferien af bykvarteret, så der i princippet kan skabes en næsten bilfri bydel. Træer, bynatur, grønne tage, solceller, vandløb som klimasikring mellem bygningerne og naturarealer langs vandkanten er også en del af forslaget.

Kilde og renderinger: Christensen & Co Arkitekter


Vedr. corona

 • Vi tager selvfølgelig forbehold for på dagen aktuelle restriktioner og forhold omkring forsamling grundet corona
 • Vi medbringer håndsprit
 • Vi holder behørig afstand
 • Du skal ikke komme, hvis du føler dig syg


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.


Arrangementet er under planlægning og endnu ikke datosat. Når vi kender datoen for arrangementet, åbner vi for tilmeldinger. 
Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Fredereriksholms Kanal 30, A4
København K

Deltagerantal

40

Mødested

Mødelokalet "Los Angeles"

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
20841973

Praktisk information

Dato og tid

Kommende

Adresse

Fredereriksholms Kanal 30, A4
København K

Deltagerantal

40

Mødested

Mødelokalet "Los Angeles"

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
20841973

footer image byens netværk