print logo
Byens netværk

Brandis A/S

april 2012Brandis A/S er en familieejet nedrivningsvirksomhed, stiftet i 1947 af Per Brandis. Han efterfulgtes af Jan Brandis, som siden starten af 1980’erne har ledet virksomheden frem til 2010’erne, hvor sønnen Morten Brandis har overtaget efter udført generationsskifte.
Den daglige ledelse varetages af direktør Lars Bertel Sørensen og Morten Brandis, der understøttes af Jan Brandis, som stadig er formand for Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri og tidligere præsident for European Demolition Association EDA

I 2003 blev Brandis A/S arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard DS OHSAS 18001 samt den danske bekendtgørelse om opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat BEK 923 (nu certificeret efter BEK nr. 87). I 2009 blev Brandis A/S efterfølgende recertificeret efter den nye DS/OHSAS:2008. Dette betyder, at Brandis A/S er underlagt et internt såvel som eksternt kontrolsystem, der sikrer, at retningslinjer fastlagt i firmaets arbejdsmiljøhåndbog overholdes, og at eventuelle afvigelser behandles og korrigeres. Brandis A/S’s overordnede mål med certificeringen er at sikre medarbejderne og gøre nedrivning til et mere sikkert arbejde.

I gennem årene har Brandis A/S været involveret i adskillige vanskelige og store nedrivningsarbejder, så som Valby og Østre Gasværker, Tuborg Nord og Carlsberg området samt sanering af brokvartererne, havnefronten (ved Operaen og Amaliehaven) etc.

Det skal nævnes at Jan Brandis var en af medstifterne af Center for Byrenovering, som Byens Netværk hed i ”gamle dage,” og firmaet har derfor været medlem siden starten og har været glad for den tværfaglige kontakt med alle led inden for bygge-anlægssektoren.

I øjeblikket deltager Brandis A/S i renovering af Hotel D’Angleterre samt Ikea i Tåstrup. Udover disse store renoveringer står Brandis A/S også for totalnedrivning ved sprængning af 2 højhuse i Rødovre, sprængningen er sat til den 13. maj 2012. Den 25. april inviterer vi Byens Netværks medlemmer til et arrangement, hvor vi fortæller, om hvordan 2 så store højhuse sprænges i luften. Alle 3 opgaver er meget komplekse, og samtidig er der mange miljømæssige udfordringer med såvel bly, PCB- og asbestsanering.Mission - Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
Brandis A/S ønsker fortsat at være blandt de mest moderne og toneangivende virksomheder i nedbrydningsbranchen. Kvalitet på alle niveauer samt miljørigtig nedbrydning prioriteres højt. Brandis A/S anvender derfor fortrinsvis arbejdsmetoder, som ikke forurener omgivelserne med unødvendigt støv og støj under arbejdets udførelse. Vi ønsker at fremme genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald under hensyn til arbejdsmiljø og eksternt miljø.

Det er Brandis A/S’ mission at:


For at sikre den høje prioritering af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, har Brandis A/S udarbejdet et kvalitets/miljøstyringssystem samt et arbejdsmiljøledelsessystem. Systemerne indeholder procedurer for overvågning af kvalitet/miljø og arbejdsmiljø, samt sagsspecifik planlægning og kontrolplaner. Brandis A/S har en KMA-leder ansat (kvalitet, miljø og arbejdsmiljø) til at vedligeholde, overvåge og udvikle disse systemer.

Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996
(NMK 96)

Brandis A/S arbejder efter regelsættet Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning - NMK 96 og er stadig aktiv i udviklingen og opdatering af denne, og har dermed været med til at sætte nye standarder for nedrivningsmetoder, håndtering af affald og genbrugsmaterialer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver. For egenkontrol af denne ordning varetages dette i tæt samarbejde med COWI A/S.

Hvorfor medlem af Byens Netværk
”Som medlem af Byens Netværk har vi mulighed for at pleje den tværfaglige kontakt med alle led inden for bygge-anlægssektoren”

Anette Krarup Ejendomsudvikling marts 2020

footer image byens netværk