print logo
Byens netværk

NærHeden – fremtidens forstad

juni 2014
NærHeden udvikler fremtidens forstad

NærHeden P/S skal i de næste 25 år udvikle fremtidens forstad på et stort areal syd for Hedehusene Station. Området er 65 ha, og består af et landbrugs- og naturareal samt et tidligere industriområde. Det er planen at bygge 4.200 boliger for op imod 10.000 beboere, hvilket omtrent vil fordoble indbyggertallet i Hedehusene.


Oversigtskort over NærHeden. Området er mod nord afgrænset af jernbanen og mod vest af parcelhuse. Mod syd og øst af marker og natur.

NærHeden P/S er et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By. Vores formål er at realisere visionen for fremtidens forstad, som blev formuleret af parterne i forbindelse med indgåelsen af partnerskabet:

NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab.

Der lægges vægt på at bydelen er bæredygtig, ikke blot miljømæssigt men også økonomisk og socialt. Social sammenhængskraft ofres særlig opmærksomhed i projektet.

NærHedens opgave er at udvikle området gennem udarbejdelse af en udviklingsplan samt at forestå byggemodning og afvikle forskellige former for aktiviteter. NærHeden er ikke bygherre, men sælger byggeretter til interesserede investorer.


Foto: NærHeden. Sydligst i området ligger et attraktivt søområde.

NærHeden har projektkontor midt på byudviklingsområdet i Hedehusene. Vi er et lille sekretariat med kun tre ansatte, men vi kommer til at vokse til ca. seks personer, når vi er fuldt bemandet. Vi ”låner” i opstartsfasen enkelte fagpersoner på deltid fra de to ejere. Over den næste årrække vil vi inddrage eksterne faglige rådgivere til løsning af relevante opgaver i forbindelse med udvikling, byggemodning, salg af byggeretter osv. Vi har desuden løbende studerende i huset, som arbejder med bachelorprojekt, speciale og lignende.


Foto: NærHeden. Centralt på området ligger en rummelig industrihal. Billedet viser kun et udsnit af hallen.

Aktuelle opgaver
Nærheden har lige afsluttet et parallelopdrag, hvor tre rådgiverhold (Team White, Team Vandkunsten/COBE og Team Arkitema) har givet deres bud på en udviklingsplan for fremtidens forstad. Forslagene skal nu vurderes, og der skal udarbejdes en endelig udviklingsplan for området. Udviklingsplanen er en fysisk og strategisk plan, der viser, hvilke rumligheder og strategiske greb, der skal udfolde projektets vision. Midlertidige aktiviteter og de attraktive naturområder (Hedeland og den fremtidige statsskov Solhøj Fælled), der ligger tæt ved projektområdet, skal være med til at definere den nye bys identitet.

Der afholdes fernisering på de tre forslag til udviklingsplan mandag den 16. juni kl. 19 i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene, hvor alle er velkomne.

Kontakt
NærHeden PS
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Projektdirektør Ole Møller
Mobil: 30 50 55 75
Mail: omo@naerheden.dk
www.naerheden.dk

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
"NærHeden arbejder med alle discipliner indenfor planlægning og anlæg, og finder at Byens Netværk dækker det hele. Netværket afholder mange relevante arrangementer af høj kvalitet, og derfor er Byens Netværk et vigtigt forum for os, hvor vi kan holde os opdaterede og møde kolleger med samme interesser og faglige udfordringer som os."

Anette Krarup Ejendomsudvikling marts 2020

footer image byens netværk