print logo
Byens netværk

ZESO Architects

august 2013VISION
Tegnestuen har som sit erklærede mål at skabe bedre overensstemmelse mellem arkitektonisk koncept og det økonomiske grundlag for opgaven. Det har lige fra tegnestuens start været vigtigt for os allerede i indledende konceptfaser at balancere æstetik, funktionalitet, bygbarhed og økonomi. Derved får det samlede team truffet deres beslutninger i skitserings- og projekteringsforløbet på et kvalificeret grundlag og vi opnår i sidste ende bedre arkitektur.

ZESO Architects har pr. 19.04.2013 skiftet navn fra 1:1 Arkitekter, for at understrege vores bæredygtige fokus og øgede internationale engagement. Der sker ingen ændringer i tegnestuens CVR og selskabskonstruktion, ligesom partnerkreds og adresse forbliver den samme.

Vi har med valget af vores nye navn, ZESO Architects, der står for ZEro SOciety, ønsket at understrege vores dedikation: At skabe bæredygtige løsninger, hvor vi bedst muligt rådgiver bygherrerne til at fremtidssikre deres byggeri, så deres værdi fastholdes i fremtiden. Dette set i lyset af Danmarks erklærede mål om at være energineutrale allerede i 2050, hvilket vi er overbeviste om kommer til at betyde et paradigmeskifte i arkitekturen.

Vi benytter i høj grad en dialogbaseret proces, hvor vi som arkitekter bruger vores evne til at skitsere og 3D visualisere, som et kommunikationsværktøj til at øge den samlede viden og forståelse på tværs af bygherre, rådgivere og udførende i en tæt integreret proces.

FOKUSOMRÅDER
ZESO Architects beskæftiger sig med en bred vifte af opgavetyper inden for boliger, erhverv og detailhandel, samt større bebyggelsesplaner.


Foto: Lanternen, 78 ungdomsboliger i Hillerød

Boligerne dækker især pleje-, ungdoms- og familieboliger, herunder opførelse af 78 ungdomsboliger i Hillerød samt renovering af boligblok på Lærkevej, med en spændende social og bæredygtig programmering, samt renoveringen af 96 boliger i Strandbyparken i Hvidovre og 120 boliger i Labæk, Holbæk.


Foto: Pilegårdskolen

ZESO Architects fik i 2010 opført Pilegårdskolen, en spektakulær nybygning rejst på en stålkonstruktion hen over eksisterende skole mens skolen var i drift. Et projekt som Byens Netværk tidligere har besøgt.


Foto: Pilegårdskolen, interiør

Tegnestuen løser ligeledes fortløbende store som små opgaver for en række af de store ejendomsbesiddere og administratorer i specielt København. Herunder 18.000 m2 erhvervsbyggeri i Valby, projekteret foreløbigt frem til myndighedsprojekt for DFE.

Dertil kommer flere større bebyggelsesplaner under udarbejdelse i København, Helsingør og Hillerød.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
ZESO Architects er medlem af Byens Netværk for gennem netværket at udbrede kendskabet til tegnestuen, videreudbygge den allerede igangsatte vidensdeling med kompetente samarbejdspartnere inden for branchen samt naturligvis for at vedligeholde og udbygge det gode samarbejde, som vi har med øvrige rådgivere, bygherrer, underleverandører og andre samarbejdspartnere.

Se mere information på www.zeso.dk

Nybolig Trolle & Hartmann februar 2020

footer image byens netværk