print logo
Byens netværk

Bæredygtighed i Byen

Bæredygtighed i Byen er en netværksgruppe for ansatte, der dagligt beskæftiger sig med bæredygtighed.

Der findes mange tilgange og opfattelser af begrebet bæredygtighed, og målet med gruppen er at skabe netværk, ideudvikling og gensidig inspiration for på den måde at bidrage positivt til hinandens ofte specialiserede arbejde med netop bæredygtighed. Fælles for gruppens deltagere er et ønske om, og en interesse for, at gøre vores byer endnu mere bæredygtige og sunde.

På møderne sættes rammen for faglig sparring ud fra kongstanken ”best principle”, som handler om, at vi kan lære en masse af hinanden på tværs af vores forskellige brancher. Det gør vi bl.a. ved at afkode principper, der virker i én branche, og som man ofte kan have gavn af at overføre til andre områder. Samtidig er formålet at bidrage med væsentlige nye kontakter, indgange og muligheder for partnerskaber på tværs.

Vi benytter os i stor udtrækning af cases fra deltagerne selv og inddrager fra tid til anden eksterne fagpersoner, som kommer med input til deltagerne og får sat gang i processen med nye vinkler på tingene. Nogle gange tager vi også på ekskursioner og byggebesøg, hvor vi kan se nogle af de bæredygtige tiltag ført ud i livet. Det er deltagerne selv, der er med til at bestemme, hvilke typer af input, vi skal beskæftige os med.

Gennem de sidste par sæsoner har vi bl.a. været omkring følgende emner:

• Definitioner på bæredygtighed i byggebranchen – en endegyldig sandhed eller er bæredygtighed mange ting?
• Cirkulær økonomi og ideen med at lease materialer
• Bæredygtighed og forbrugeradfærd. Begrebet nudging i forbindelse med arbejdet med bæredygtighed.
• Certificeringer –en måde at sikre, at bæredygtighed fortsætter med at være et vigtigt parameter hele vejen gennem et projekt lige fra udbud til gennemført byggeri, eller er certificeringer unødvendige?
• Lever vi i The Age of stupid? Bør vi foretage en fundamental omlægning af brugen af de globale ressourcer i bl.a. byggebranchen, for på den måde at gøre en ende på dumhedens tidsalder?
• Social og energimæssig bæredygtighed i den almene sektor.
• Cradle To Cradle i det byggede miljø med fokus på de gode eksempler.

Deltagerprisen er kr. 7.000,- pr. person ekskl. moms. for et forløb på 5 møder. Møderne foregår som udgangspunkt hos deltagerne og i Københavnsområdet.
 

Bæredygtighed i Byen er p.t. repræsenteret ved følgende virksomheder:

ABC Rådgivende Ingeniører
Akademiker Pension
BBP Arkitekter
DOMINIA
DTU
Henning Larsen
juul & hansen arkitekter
Lendager Architects
Mole Arkitekter
NIRAS
Outsider
Sweco Architects/ByK med TRUST
VELUX

Netværksfacilitator: Katja Beck, Byens Netværk.

Vil du være med?
En forudsætning for at være med i en af byens netværksgrupper er, at din virksomhed er medlem af Byens Netværk. Hvis du ønsker at være med i Bæredygtighed i Byen, kan du kontakte Katja Beck på kbe@byensnetvaerk.dk eller tlf. 2084 1973, så finder vi ud af, om du vil passe ind i gruppen.

 

 

footer image byens netværk