print logo
Byens netværk

Netværksgrupper


Vil du være med i en af vores netværksgrupper?

Til Byens Netværks arrangementer er det ikke de samme mennesker du møder hver gang. Hvis du har lyst til at netværke mere ”i dybden” og lære andre medlemmer af Byens Netværk endnu bedre at kende, så er vores netværksgrupper måske noget for dig.

Som deltager i en netværksgrupper får du mulighed for at styrke dit netværk og relationen til kolleger i branchen samt arbejde i dybden med temaer og udfordringer, som relaterer til byggeriet. Alle grupper er tværfagligt sammensat. 

Pt. har vi 12 netværksgrupper:

Byens Strateger I
Byens Strateger II
Byens Strateger III
Byens Strateger IV
Byens Talenter I
Byens Talenter II
Bæredygtighed i Byen
Byen Kommunikerer
Din, min og vores by København
Din, min og vores by Aarhus
Byens Strateger Aarhus
Byens Udvikling Aarhus


Hver gruppe fungerer som en miniudgave af Byens Netværk og er sammensat af ca. 15 personer fra de forskellige parter i branchen: Arkitekter, entreprenører, bygherrer, rådgivere, leverandører, advokater etc. Du kan læse mere om de enkelte grupper i undermenuen eller ved at klikke på grupperne herover.


Netværksmøderne

Grupperne mødes 5 gange om året.

Indholdet på møderne er bl.a. sparring deltagerne imellem ud fra kongstanken ”best principle”. Best principle handler om, at vi kan lære en masse af hinanden på tværs af vores forskellige brancher ved at afkode principper, der virker i én branche, og som man kan have gavn af at overføre til andre områder.

Derudover inviterer vi efter behov forskellige fagspecifkke personer, som kommer med nye vinkler på aktuelle emner, inspiration, input eller procesfacilitering. Det er gruppens deltagerne selv, som er med til at forme møderne og bidrage til indholdet via oplæg og sparring omkring aktuelle cases.
 

Formålet med netværksgrupperne

Målet er, at netværksgruppernes arbejde er til inspiration og gavn for dig som deltager, din virksomhed, netværket og måske endda hele branchen. Samtidig er de dybdegående netværk med til at sikre den dialog i branchen, der er så væsentlig for inspiration og forståelse af hinandens problemstillinger.
 

Pris og medlemsskab

Byens Netværksgrupper er for Byens Netværks medlemmer. Medlemsskabet af en gruppe er personligt, og vi vægter fortroligheden og de personlige relationer i gruppen højt. Det betyder også, at hvis du skifter job og dermed rejser fra en medlemsvirksomhed, så har du mulighed for at fortsætte i gruppen sæsonen ud.

Ønsker medlemsvirksomheden at fortsætte sit engagement i en netværksgruppe, så får virksomheden tilbudt en plads i samme eller en anden tilsvarende gruppe. Dette afhænger dog af, om der er plads i gruppen og/eller om vi har en relevant plads i en anden gruppe.    

Medlemskab af en gruppe koster 7.000 kr. ekskl. moms. pr. person for et forløb på fem møder årligt. Pengene dækker administration af netværksgrupperne og omkostninger til eksterne oplægsholdere og facilitatorer.


Spørgsmål og tilmelding til netværksgrupperne

Hvis du ønsker at deltage i en af netværksgrupperne eller bare høre mere om dem, kan du kontakte sekretariatet. Derefter finder vi ud af, om du vil passe ind i en af grupperne.
 

footer image byens netværk