print logo
Byens netværk

Ekstraordinær generalforsamling 2014


Referat

På den ordinære generalforsamling den 31. marts 2014 havde bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændringer:

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde forslag om en ændring af de nuværende vedtægter, jf. bilag:

• ”Forslag til vedtægtsændringer – oversigt over nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter samt kommentarer

• ”Forslag til nye vedtægter for Byens Netværk i endelig udgave”.

Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Vores nuværende vedtægters § 13 foreskriver, at vedtægter kun kan ændres, hvis mindst 1/3 af medlemmer er til stede eller repræsenterede ved fuldmagt på generalforsamlingen og mindst 2/3 stemmer for forslaget.
Der var over 2/3 der stemte for (det gjorde alle), men der var ikke mindst 1/3 af medlemmerne til stede eller repræsenterede ved fuldmagt.

Det følger derfor af de nuværende vedtægters § 13, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Der står nemlig:

”Er der på en generalforsamling ikke den nævnte mødedeltagelse, men stemmer 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede for forslaget, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling, uanset antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer, såfremt 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling, der finder sted den 12. maj 2014 kl. 12-13 hos Byens Netværk, Strandgade 27B, mødelokale D.

Denne fremgangsmåde for vedtægtsændringer, er i øvrigt et af de punkter, der foreslås ændret i vedtægterne.

Læs referatet fra generalforsamlingen her

Bilag

Forslag til vedtægtsændringer - oversigt over nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter samt kommentarer

Forslag til nye vedtægter for Byens Netværk i endelig udgave
 Program

  • 12:00-13:00
    Velkommen, Beslutning om vedtægtsændring jf. bilag

Praktisk information

Dato og tid

12/05 2014 12:00 - 13:00

Adresse

Byens Netværk

Kontakt


Praktisk information

Dato og tid

12/05 2014 12:00 - 13:00

Adresse

Byens Netværk

Kontakt


footer image byens netværk