print logo
Byens netværk

Byens Podcast

Med Byens Podcast kan du følge byens og branchens udvikling, når der sættes fokus på temaer og tendenser, der optager byggebranchen her og nu. Podcasten tager temperaturen på samarbejdet mellem byggeriets parter og undersøger, hvad det er for en verden, vi bygger til.

Podcasten er udviklet og tilrettelagt af Byens Netværk. Podcastvært og producent er journalist Lasse Soll Sunde.

 

Byens Podcast: Den nye bæredygtigheds-elefant i rummet

Dårligere byggefinansiering er bare én af de konsekvenser, der venter én, hvis man ikke lever op til EU-taksonomien. Hvordan omsætter og implementerer vi de mange nye regler, der skal være med til at skabe den store omstilling i byggeriet?

Udgivet den 21. marts 2024

Læs mere og lyt her

 

Byens Podcast Nytårsspecial: Hvad er byggeriets udfordringer i 2024?

Hvordan forholder vi os til mindre nybyggeri, flere ombygninger og den stadig mere presserende grønne omstilling? Lyt med, når Byens Podcast ser på de større linjer, der kommer til at præge byggebranchens i året, der kommer.

Udgivet den 11. januar 2024

Læs mere og lyt her


Byens Podcast: Regenerativ ledelse - hvad kan vi lære af naturen?

Hvordan kan vi – med inspiration fra naturen – udvikle vores organisationer og samarbejdskulturer, så vi ud fra et mere regenerativt tankesæt giver mere end vi tager? Sammen med Nikolaj Sveistrup fra Copenhagen Institute for Future Studies undersøger vi det nye ledelsesparadigme og hører, hvordan omstillingen fra lineær til regenerativ ser ud for henholdsvis en arkitekt, en biolog og en byudvikler?

Udgivet den 30.november 2023

Læs mere og lyt her
 

Byens Podcast: Er klimadebatten kørt af sporet?

Hvordan kan byggebranchen få en åben og ærlig debat om bæredygtighed uden at blive hinandens modstandere? Byens Podcast tager temperaturen på klimadebatten og hvordan den udfolder sig i den danske byggebranche. De medvirkende er Anne Katrine Harders, programleder i Dansk Arkitektur Center, Kasper Benjamin Reimer Bjørkskov, Head of Innivation hos EFFEKT og Søren Nielsen, arkitekt og partner hos Vandkunsten.

Udgivet den 23.november 2023

Læs mere og lyt her

 

Byens Podcast: Hvordan transformerer vi byerne?

Hvad skal der til for, at vi for alvor får sat skub i transformationen? Lyt med på denne podcast, hvor vi dykker ned i mulighederne og de store potentialer, der ligger i at få øje på det skønne i det uskønne. De medvirkende er Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Søren Pihlmann fra Pihlmann Architects, Olav de Linde fra ejendomsselskabet Olav de Linde og Mogens A. Morgen fra Arkitektskolen Aarhus.

Udgivet den 13. oktober 2023

Læs mere og lyt her
 

Byens Podcast: Rebuilding for Hope 

(episode 1 from UIA World Congress of Architects 2023)

Byens Podcast besøgte Rebuilding Pavilion på UIA World Congress of Architects 2023 i København. Hør to podcasts med interviews med bl.a. Ms. Yasmeen Lari og en række andre internationale og danske professionelle, der giver deres blik på hvordan og hvorfor det er vigtigt at dele viden om genopbygning.

Udgivet den 6. juli 2023

Læs mere og lyt her

 

Byens Podcast: Reflections on rebuilding - a global journey

(episode 2 from UIA World Congress of Architects 2023)

Byens Podcast besøgte Rebuilding Pavilion på UIA World Congress of Architects 2023 i København. Hør to podcasts med interviews med bl.a. Ms. Yasmeen Lari og en række andre internationale og danske professionelle, der giver deres blik på hvordan og hvorfor det er vigtigt at dele viden om genopbygning.

Udgivet den 6. juli 2023

Læs mere og lyt her

 

Byens Podcast: Det gode samarbejde - hvad skal der til?

Byens Podcast har inviteret tre af byggeriets parter i studiet til en snak om konflikter - og ikke mindst vejen ud af dem. For hvad skal der til for at få det gode samarbejde op at stå?

Udgivet den 9. februar 2023

Læs mere og lyt her

 

Byens Podcast nytårsspecial: Hvad bringer 2023?

Byens Podcast har taget et kig ind i krystalkuglen for 2023. For hvad sker der med inflationen, materialepriserne og branchens konflikter - og hvordan forløser vi i samarbejde potentialet for den grønne omstilling?

Udgivet den 13. januar 2023

Læs mere og lyt her

 

Hvad venter byggebranchen i 2023?

Hvilken ønskeliste kan den kommende boligminister vente fra byggebranchen? Og hvilke store udfordringer venter der i 2023?

Udgivet den 5. december 2022

Læs mere og lyt her

 

Et boligmarked under pres af klima-ambitionerne

Kan byggeriet på ti år skære næsten 90 % af CO2-udslippet? Og hvad betyder det for finansiering og forsikring, at vi kommer til at se nye produkter på markedet?

Udgivet den 5. december 2022

Læs mere og lyt her

 

Et boligmarked under pres af demografien

I denne podcast ser vi nærmere på, hvordan demografien, økonomien og kommercielle boligmarked påvirker udviklingen.

Udgivet den 5. december 2022

Læs mere og lyt her

 

Den bæredygtige studieby

Hvordan bygger man bæredygtige boliger af høj kvalitet, når de samtidig skal kunne betales af et SU-budget? Og hvordan ser fremtiden ud? 

Udgivet den 10. november 2022

Læs mere og lyt her

 

Kan kontorfolk og hjemløse dele bydel?

I Aarhus er Sydhavnen et af de sidste uudviklede havnearealer, hvor hjemløse og kulturelle iværksættere over en årrække har fundet deres plads. Men hvad sker der med det sociale, når kapitalen rykker ind? 

Udgivet den 1. juli 2022

Læs mere og lyt her

 

Med Byens Netværk på Folkemødet '22

Vær med på en lytter til årets Folkemøde, hvor Byens Netværk havde fyldt en bus med nye og garvede folkemødegængere. Vi sendte vores podcast-journalist Lasse Soll Sunde med på turen for at opleve Folkemødet set med byggeriets briller.  

Udgivet den 23. juni 2022

Læs mere og lyt her

 

Vejen ud af alment byggestop?

En række almene byggeprojekter er lige nu sat på hold, og det får store konsekvenser – ikke blot for boligmarkedet, men også for regeringens ambitioner om at sikre plads til alle i den blandede by. Hvordan løser vi det aktuelle problem? 

Udgivet den 31. maj 2022

Læs mere og lyt her

 

Benspænd i byudviklingen #1: Hvad kan vi lære af Fælledby?

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn, og projektdirektør Erling Thygesen fra Fælledby P/S fortæller om den visionerne for Fælledby P/S og hvilken læring, de tager med sig omkring proces og borgerinddragelse. 

Udgivet den 3. december 2021

Læs mere og lyt her
 

Benspænd i byudviklingen #2: Kan byudvikling blive mere demokratisk?

Hvordan skal byen udvikle sig – og hvordan kan planlæggere, politikere og borgere påvirke processerne? Lyt med, når et helt panel af politikere og fagfolk diskuterer det svære emne med afsæt i erfaringerne fra byudviklingsprojektet Fælledby P/S.

Udgivet den 3. december 2021

Læs mere og lyt her
 

Hvad skal vi med New European Bauhaus?

Vi følger i hælene på initiativtagerne bag det nye europæiske projekt og spørger, hvad de mener at byggebranchen kan få ud af at samarbejde på tværs af kunst, arkitektur og videnskab i Europa.

Udgivet den 29. oktober 2021

Læs mere og lyt her

 

Alment byggeboom på vej?

Regeringen vil med 22.000 nye almene boliger skrue op for ambitionerne om at sikre flere billige boliger i landets store byer. Om denne mission vil lykkes, er dog ikke helt givet. 

Udgivet den 15. oktober 2021

Læs mere og lyt her
 

Hvad skal vi egentlig med byerne?

Hvordan påvirker det byens liv, når nære relationer, hjemmearbejde og en by med få muligheder i et år har været normalen? Det er tid til at gen(op)finde byens formål.

Udgivet den 28. juni 2021

Læs mere og lyt her
 

Peptalk til byggebranchen - med Connie Hedegaard

På konferencen Byggebranchen ser grønt - afholdt i samarbejde mellem Byens Netværk og Byggesocietetet den 10. og 11. juni - gav Connie Hedegaard byggebranchen en opsang om at tage fat på de helt grundlæggende udfordringer, som byggeriet står over for. 

Udgivet den 17. juni 2021

Læs mere og lyt her


Grøn finansiering i byggebranchen

Hvad betyder udviklingen af grønne lån i ejendoms- og finanssektoren? Hvor stor er udbredelsen - og hvordan sikrer vi mere ensartede måder at klassificere bygninger på i det internationale ejendomsmarked? Få indblik i finanssektorens bidrag til den grønne omstilling.

Udgivet den 17. juni 2021

Læs mere og lyt her
 

Kønskamp i byggebranchen - hvor lige skal vi være?

Alt for få kvinder finder vej til byggebranchen, og det skal der laves om på. Byens Podcast har sat sig for at undersøge, hvad det er, der holder så mange af de unge kvinder væk fra landets byggearbejdspladser; Al erfaring viser nemlig, at en god kønsmæssig balance er god for både kulturen og kompetencerne. 

Udgivet den 5. marts 2021

Læs mere og lyt her
 

2021: Hva' rør sig? 

Tjener byggebranchen penge i 2021? Bliver hotelværelserne lejet ud? Og hvorfor tror fremtidsforskeren, at det bliver de unge, der kommer til at sætte takten for byernes udvikling? Byens Podcast har bedt fire eksperter fra branchen komme med deres bud på, hvordan samfundet vil forme sig i de kommende år. Hvad bliver anderledes? Hvad bliver godt? Og hvilken indflydelse kommer corona-krisen til at have på den korte og den lidt længere bane?

Udgivet den 15. januar 2021

Læs mere og lyt her

 

Træbyggeriet boomer

Fremtidens byggerier ventes at opleve et boom, når det gælder anvendelsen af træ, og for øjeblikket arbejder en række af byggeriets aktører på at skaffe sig viden og praktisk erfaring, der gør det muligt at bygge endnu højere og endnu mere bæredygtigt. Lyt til podcasten og hør de aktuelle interviews.

Udgivet den 4. december 2020

Læs mere og lyt her

 

Jan Gehl og livet mellem husene 

Jan Gehl har siden 1960'erne forsket i - og rådgivet om - det gode byliv som forkæmper for det, han kalder "livet mellem husene" og "byer for mennesker". Men hvad kendetegner det gode byliv, og hvordan har byen egentlig forandret sig, siden Jan Gehl lagde ud med sit oprør mod modernismen som ung arkitekt?

Udgivet den 22. september 2020

Læs mere og lyt her

 

Byen for alle? 

Forårets lange corona-nedlukning har gjort byens parker og rum ekstra populære, og det har skabt klager fra mange byens beboere, der savner nattero. Byens Podcast har vendt bylivets for- og bagsider med arkitekt Jan Gehl, antropolog Sandra Lori Petersen og Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester. For hvordan kan vi planlægge os til en bedre balance og et bedre samspil, så der er plads til alle?

Udgivet den 17. september 2020

Læs mere og lyt her

 

Kampen om byrummet 

Sommeren igennem har tiltagende klager om støj og ukontrollerede fester i byens gader fyldt i medierne. Men hvad er opskriften på det gode byliv, der måske nogle steder ser ud til at være druknet i sin egen succes? Ud over at tale om adfærden, kan vi så planlægge og bygge anderledes? Byens Podcast er taget til Nordhavn og har talt med en beboer, en arkitekten, byudviklingschef og en byplanlægger.

Udgivet den 14. september 2020

Læs mere og lyt her
 

Leverer klimapartnerskabet varen? 

Hvis byggeriet skal nå klimamålet om en 70 procents reduktion af CO2 i 2030, skal der radikale metoder til. Byens Podcast dykker i denne udgave ned i klimapartnerskabets anbefalinger og har talt med Andreas Weidinger fra Dansk Byggeri, Morten Birkved fra Syddansk Universitet, Signe Sand fra Den Grønne Studenterbevægelse og Morten Homann fra Boligkontoret Århus.

Udgivet den 15. maj 2020

Læs mere og lyt her


Fra coronakrise til grøn genstart #2

Hvordan booster vi økonomien og beskæftigelsen i byggeriet uden at skylle de grønne ambitioner ud med badevandet? Det undersøger Byens Podcast i miniserien ”Fra Coronakrise til grøn genstart”. I denne udgave har vi talt med boligminister Kaare Dybvad Bek, Anders Lendager, direktør i Lendager Group, Mette Qvist, direktør i Green Building Council og Martha Kathrine Sørensen, sektionsleder på Teknologisk Institut. 

Udgivet den 5. maj 2020

Læs mere og lyt her
 


Fra coronakrise til grøn genstart #1

Skal byggebranchen gå fra sort til grøn er det afgørende, at kommunerne går forrest og stiller skrappere grønne krav. Det siger Københavns overborgmester Frank Jensen i et aktuelt interview til Byens Podcast. Du kan desuden høre bud på konkrete grønne visioner fra direktør i Realdania Jesper Nygård, programleder i CONCITO, Anna Esbjørn og direktør i Kilden & Hindby, Rune Kilden. 

Udgivet den 27. april 2020

Læs mere og lyt her

 

Corona i Byggebranchen #4: Vejen videre

Fremgang og solide ordrebøger i den danske byggebranche er på kort tid blevet afløst af en grundlæggende usikkerhed om, hvad fremtiden bringer, og hvor økonomien går hen. Byens Podcast taget på rundtur i en presset men også forhåbningsfuld branche, der også kommer med små forsigtige bud på en nytænkning af såvel arkitektur som ventilationsteknik i en tid post corona.

Udgivet den 3. april 2020

Læs mere og lyt her

 

Corona i Byggebranchen #3: Kan offentlige investeringer holde hjulene i gang?

I Byens Podcast: Corona i Byggebranchen #3 undersøger vi, hvordan offentlige investeringer kan være med til at holde liv i byggebranchen under coronakrisen. Vi taler med flere af branchens parter og spørger bl.a., hvor hurtigt det vil virke at frigive nye midler – og hvilke andre håndtag man kan skrue på under coronakrisen? Hør bl.a. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune og Natalia Rogaczewska, afdelingschef i BL - Danmarks Almene Boliger.

Udgivet den 31. marts 2020

Læs mere og lyt her

 

Corona i byggebranchen #2: Hvordan hjælper vi hinanden igennem krisen? 

Byens Podcast: Corona i Byggebranchen #2 er rykket ud i skurvognene til de udførende parter på landets byggepladser. Vi taler desuden med de rådgivende arkitekter og ingeniører, der i mange tilfælde er sendt på tvunget hjemmearbejde. For hvordan tackler vi det rundt omkring i de forskellige led i byggebranchen, og hvordan hjælper vi bedst muligt hinanden igennem - og om på den anden side af - coronakrisen?

Udgivet 20. marts 2020

Læs mere og lyt her


Corona i byggebranchen #1: Har Corona sendt byggebranchen til tælling? 

Byens Podcast: Corona i Byggebranchen #1 tager et kig på den aktuelle situation med en rundspørge blandt blandt byggeriets parter. Hør blandt andre Torben Liborius, Dansk Byggeri, Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder, Niels Thygesen, Gladsaxe Kommune og Christian Molt Wengel, Molt Wengel Advokater: Hvordan holder vi hjulene i gang, når vores muligheder for fysisk tilstedeværelse er så begrænsede?

Udgivet 20. marts 2020

Læs mere og lyt her
 

Året der gik i byggebranchen 2019

Klimakrav, konsolideringer, strategiske partnerskaber og bæredygtig byudvikling – det er blot nogle af emnerne i dette nytårspodcast, hvor en række nøglepersoner giver deres besyv med om vigtige begivenheder i 2019 og om, hvad der kommer til at fylde i det nye år. Svarene kommer fra alle hjørner af byggeriet – fra markedet for digitale værktøjer til udøvende rådgivere og aktører på byggerierne. Optaget direkte på Byens Netværks Nytårskur på Carlsberg den 10. januar 2020.

Udgivet 16. januar 2020

Læs mere og lyt her

 

Op og ned på branchens partnerskaber

Strategiske Partnerskaber vinder stadigt større indpas i dansk byggeri, men hvad betyder de for branchen - og er der noget, vi kan lære af den nye samarbejdsmodel? Byens Podcast stiller skarpt på det strategiske partnerskab som samarbejdsmodel og undersøger, hvad der er op og ned, godt og skidt, når man arbejder inden for rammerne af den nye samarbejdskonstruktion.

Udgivet 23. maj 2019

Læs mere og lyt her

 

Året der gik i byggebranchen 2018

Fusioner, konsolideringer, opsving med for- og bagsider, ghettopakke og kvadratmeterpriser på uholdbar himmelflugt. Det er nogle af nøgleordene i denne podcast, hvor repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde med afsæt i 2018 ser frem mod 2019. Vores spørgsmål lyder: Hvad kendetegnede året, der gik, og hvad kommer 2019 til at byde på. Optaget direkte på Byens Netværks Nytårskur i Pladeværkstedet den 4. januar 2019.

Udgivet 11. januar 2019

Læs mere og lyt her

 

Er Lynetteholmen et Kinderæg for Københavns byudvikling?

Byens Podcast er aktuel med en ny udsendelse, der tager fat i den aktuelle debat om Lynetteholmen, som for nylig blev afholdt med 130 deltagere i Byens Saloner.

Udgivet 6. december 2018

Læs mere og lyt her

 

Kan man certificere sig til smuk arkitektur?

Kan man certificere sig til smuk arkitektur? I denne udsendelse kan du høre en spændende kreds af aktuelle gæster debattere, hvad den nye DGNB Diamant-ordning, som er indført af Green Building Council, kan betyde for dansk byggeri.

Udgivet 18. oktober 2018

Læs mere og lyt her

 

FN's Verdensmål i byggebranchen

FN's 17 Verdensmål for bæredygtighed sætter en markant og ambitiøs udviklingsdagsorden, som er afgørende for den måde, byggebranchen agerer på. For at nå verdensmålene i 2030 er det nødvendigt, at den samlede byggebranche - på tværs af de enkelte faggrene - finder frem til, hvor vi bedst kan bidrage og gøre en forskel. Men hvordan gør vi så det? 

Udgivet 4. september 2018

Læs mere og lyt her

 

Om fusioner og opkøb i arkitektbranchen

Et stort antal danske arkitektvirksomheder er i årets første måneder blevet opkøbt af rådgivningsfirmaer fra ind- og udland. Hvad er de strategiske bevæggrunde for sammenlægningerne - og hvordan holder man fast i sin arkitekt-DNA, når man bliver én blandt mange fagligheder i et rådgivningssupermarked?

Udgivet 16. april 2018

Læs mere og lyt her

 

Byens Podcast på Mipim 2018

Optaget direkte på ejendomskonferencen MIPIM i Cannes.

Temaet for denne udgave er: Hvordan håndterer vi urbaniseringen? med optagelser og uddybende interviews fra Byernes Stafet, som Byens Netværk afholdt i Cannes tirsdag den 13. marts 2018. 

Udgivet 23. marts 2018

Læs mere og lyt her

 

Har arkitektkonkurrencen en fremtid?

Sine indlysende værdier og potentialer til trods, er arkitektkonkurrencen ikke uden udfordringer. Såvel bygherrer som rådgivere melder om, at der i dag bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på processen - og spørgsmålet er, om arkitektkonkurrencen er moden til at gå helt eller delvist på pension til fordel for andre former for udbud? Det var temaet for debatten mellem bygherrer, rådgivere og arkitekter i Byens Saloner den 25. januar 2018 og efterfølgende i denne udgave af Byens Podcast. 

Udgivet 9. februar 2018

Læs mere og lyt her

 

Året der gik i byggebranchen 2017

Hvad skal der stå om byggebranchen, når 2017 skal nedfældes for eftertiden i historiebøgerne? Hvad bliver de største tendenser i 2018? Det er temaet for denne podcast, hvor repræsentanter for byggeriets værdikæde diskuterer opsvingets for- og bagdele, rekruttering, grønne dagsordener, nye samarbejdsformer og hvad der ellers tegner branchen i disse år. Optaget direkte på Byens Netværks Nytårskur i VEGA. 

Udgivet 11. januar 2018

Læs mere og lyt her

 

Byens Podcast går i luften - Byens Netværksdag 2017

Byggebranchen påvirkes i disse år af globalisering, digitalisering og grønne dagsordner, som ændrer de traditionelle rammer og måder at samarbejde på – i hele byggeriets værdikæde. Vi ser for øjeblikket en række bud på nye samarbejdsformer i byggeriet, hvor standardkontrakten udfordres, og hvor der gives plads til nytænkning og innovation.

Udgivet 24. november 2017

Læs mere og lyt her

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

  • Byens Netværk
    v/ Direktør
    Henriette Sofie Larsen

  • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
  • 1220 København K

Altan-alferne april 2024

footer image byens netværk