print logo
Byens netværk

Kontingent

Byens Netværk er en forening og finansieres udelukkende via medlemmernes kontingenter.

Virksomhedsmedlemskab (pr. 01.01.2023)
Prisen på et medlemskab afhænger af antallet af ansatte i virksomheden:

Har din virksomhed 10 ansatte og derover:
12.000 kr. ekskl. moms / pr. år 

Har din virksomhed 1-9 ansatte:
6.000 kr. ekskl. moms / pr. år

Vildskudsordning
Unge eller nystartede virksomheder, som i en opstartsfase ikke har midler til at betale kontingent, kan søge vores Vildskudsordning. Læs mere her.

Tilbud til studerende
Studerende kan deltage i enkelte arrangementer ved betaling på 150 kr. pr. arrangement.

Personligt medlemskab (pr. 01.01.2023)
Et personligt medlemskab gives kun til studerende inkl. Ph.D.-studerende og relevante ansøgere, der ikke er i arbejde. Personlige medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Ønsker du at blive personligt medlem, skal du kontakte sekretariatet.
Prisen er 2.500 kr. ekskl. moms/pr. år. Et personligt medlemskab gælder for et år ad gangen.

Kontingentperiode
Første kontingent betales ift. indmeldingstidspunkt.

 • 1. januar til 15. februar: Fuldt kontingent i indmeldingsåret
 • 15. februar til 15. maj: 3/4 kontingent for indmeldingsåret
 • 15. maj til 15. august: 1/2 kontingent for indmeldingsåret
 • 15. august til 15. november: 1/4 kontingent for indmeldingsåret
 • 15. november til 31. december: Intet kontingent i indmeldingsåret. Faktura for det kommende år betales med det samme.

Procedurer ifm. kontingentopkrævning og manglende kontingentbetaling
Kontingentopkrævning foregår medio december. Konstateres manglende betaling medio januar, rettes der påmindelse pr. mail og/eller telefonisk. Er betalingen - efter gentagne genvendelser - ikke sket ultimo marts, betragtes det som en opsigelse af medlemskabet.

Ved ekstraordinært behov for evt. udsættelse af betaling af kontingent, kontakt sekretariatet.

Udmeldelse 
Ønsker en medlemsvirksomhed at udmelde sig Byens Netværk, så send en kort skriftlig udmeldelse på info@byensnetvaerk.dk
Skriftlig udmeldelse skal ske inden den 31. december. Kontingent for medlemskab af Byens Netværk betales årligt.
Fremsendes udmeldelse i løbet af året, vil medlemskabet fortsat gælde til og med 31. december og allerede betalt årskontingent refunderes ikke.

Kontonummer
Byens Netværk
Nykredit Bank
Regnr.: 5470 kontonr.: 1015420
IBAN: DK2154700001015420
Swift: NYKBDKKK

Læs mere om hvordan du melder din virksomhed ind i Byens Netværk her.

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

Derfor er vi medlem

"Byens Netværk er et inspirerende forum for erfaringsudveksling, hvor vi kan deltage i dialog med vores dygtige samarbejdspartnere i branchen om, hvordan vi sammen kan skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning, hvor vi ikke kun tager højde for de menneskelige behov, men ser udviklingen i en større sammenhæng". - arkitektvirksomheden BOGL

Dansk Byplanlaboratorium juni 2024

 • Byens Netværk
  v/ Direktør
  Henriette Sofie Larsen

 • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
 • 1220 København K

Tilmelding til nyhedsbrev

Bliv Medlem via Vildskudsordningen

I Byens Netværk vil vi gerne sikre, at også de nystartede og spirende virksomheder har mulighed for at være med. Derfor har vi besluttet at lave en slags wildcard-ordning, hvor din virksomhed kan søge 1 års gratis medlemskab af Byens Netværk. Vi kalder ordningen ”Vildskud”.

footer image byens netværk