print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på medlemsvirksomhederne i dit netværk, og på hvordan de hver især giver deres bidrag til byens og branchens udvikling. Stafetten gives løbende videre til en person og virksomhed i netværket med et særligt spørgsmål udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Søren Tscherning

Virksomhed
Tscherning A/S

Titel
Adm. direktør og ejerleder

Hvad optager dig for øjeblikket?
Bæredygtighed og genanvendelse i byggebranchen er uden tvivl mit største fokus. Den grønne dagsorden har altid været vigtig for mig, også inden det blev en central faktor i den brede befolkning og i erhvervslivet.

Bæredygtighed er derfor en naturlig del af måden, jeg tænker og løser opgaver på – og jeg bruger meget tid på at tænke over, hvordan vi i Tscherning kan gøre det bedre til gavn for en større del af byggebranchen. Herudover er jeg ved at afslutte ombygningen af vores hovedkontor i Hedehusene, hvor vi har løftet baren for genbrug og bæredygtige løsninger til helt nye højder.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Hos Tscherning arbejder vi aktivt med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Fx opvarmes virksomheden med biomasse, der er solceller på taget, regnvandet genbruges, genbrugte byggematerialer sorteres og gøres klar til at få nyt liv, og så er en stor del af virksomhedens bilpark overgået til elektriske alternativer.

Vi er ofte ’first movers’, når det gælder de bæredygtige projekter rundt omkring i bybilledet. Vi arbejder målrettet på at minimere vores klimaaftryk på de store anlægs- og nedrivningsprojekter ved bl.a. at anvende metoder, som sikrer mest mulig genanvendelse, bedst mulig jordbalance og mindst mulig udledning af CO2.

Vi prøver at vise en anden vej og gøre tingene lidt skævt og anderledes for – i samarbejde med alle aktører – at finde nye og bedre veje til, at vi sammen kan gøre byggebranchen grønnere og mere effektiv på én gang. Jeg sidder ofte med til bords og prøver at skubbe på branchens grønne udvikling – både i DI, kommuner og på Christiansborg.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg elsker København, jeg holder meget af cafeerne, restauranterne og bare se københavnerne indtage parker, bolværker m.v., når solen kigger frem om foråret. Ellers må det være kanalerne på Christianshavn, hvor jeg selv bor privat med min familie på en husbåd. Derfra kan jeg tage en tur i min kajak og følge byens liv. Det giver mig ro at se på vandet og byen, og solnedgangen over Nyhavn er helt særlig.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Jeg rejser ofte rundt i hele verden og har besøgt de fleste kontinenter. For mig er det en stor inspiration at se, hvordan nogle kulturer kan leve tættere med naturen og arbejde med relativ få midler – blot fordi de har en grundlæggende holdning til, at vi skal passe på natur og miljø.

Til gengæld gør det stort indtryk på mig, når jeg oplever, hvordan vores overforbrug de seneste år har ødelagt hele økosystemer og havområder, og hvor meget affald vi mennesker producere hver dag. Det bekræfter mig i, at vi skal fortsætte vores indsats, så den bæredygtige tankegang bliver mere udbredt.


Stafetten er overdraget til dig fra Niels Fribo, Udviklingsdirektør, Danica Pension, Ejendomme, med spørgsmålet:

I de kommende år bliver genbrug og upcycling i byggeriet stadigt mere vigtig for, at branchen kan nå sine mål og bidrage til at løse klimaudfordringerne. Implementeringen har dog vist sig at være vanskelig, hvorfor vi endnu ikke har set det rullet ud i stor skala.

Hvad har drevet Tscherning til at være med helt fremme i denne udvikling?

Hvilke politiske og finansielle tiltag, mener du, der skal til for at fremme cirkulært byggeri og anvendelse af genbrugsmaterialer?

Tscherning er med helt fremme med den grønne agenda, fordi det er mit hjerteblod, der er på spil. Jeg mener ganske simpelt, at vi bør gøre en større indsats for at aflevere kloden i en fornuftig tilstand til de kommende generationer, så hos os er det ikke noget vi gør, fordi vi bør, det er noget vi gør, fordi vi vil det.

Byggebranchen fylder meget i det danske klimaregnskab. Derfor forsøger jeg kontinuerligt at skubbe på i en grønnere og mere bæredygtig retning – både hos os selv og i vores omgivelser. Branchen har et stort potentiale for at bidrage til den grønne omstilling, men skal det lykkes, så kræver det visionære og modige bygherrer, som tør gå forrest og stille krav.

Og netop her kan forskellige politiske tiltag være med til at rykke noget. Fx bør kravene for cirkulær og bæredygtighedsfremmende økonomi skærpes på både offentligt og privat byggeri. Samtidig bør alt byggeri underlægges EU-taksonomien, og der bør indføres skærpede minimumskrav for genanvendelse i nybyggeri.

Og så skal vi have lavet en genbrugsstatiker ordning, så vi også kan genbruge de bærende konstruktioner, da det er der de helt store ressourcer kan høstes.

Listen er meget længere, men desværre er økonomien stadig en afgørende faktor, og mange kunder prioriterer den billigste pris. Og så kan det være en udfordring at levere en god klimaløsning, før alle i branchen er blevet langt mere effektive og professionelle til at demontere, upcycle og remontere genbrugsmaterialer.

Men tiden arbejder heldigvis for en mere miljørigtig retning, og vi forsøger kontinuerligt at påvirke både politikere og bygherrer. Og en af fordelene ved at være ejerleder er, at man selv kan tage beslutninger, som er grønne i stedet for økonomiske.


Hvem sender du stafetten videre til?
Jan Bruus Sørensen, direktør, AI Arkitekter og Ingeniører

Og hvilket spørgsmål vil du gerne stille?
Hvordan ser du, at bygninger kan designes med mere genbrug i de bærende konstruktioner, og hvad skal der til for at ingeniøren kan regne på genbrugte kontruktionselementer?


Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Niels Fribo, Udviklingsdirektør, CDO i Danica Pension, Ejendomme her
Christina Jørgensen, CEO i Freja Ejendomme A/S her
Torben Modvig, Group CEO, Nordstern her
Jens Elmelund, Adm. direktør i KAB her
Kamilla Hammerich Skytte, Adm. direktør i Realkredit Danmark her
Anders Lendager, CEO & Founder, Lendager her
Jes Transbøl, Adm. direktør i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S her
Lars Gemynthe Gylling, Arkitekt, Associeret Partner og Head of Business Development i CEBRA her
Mette Thiberg, Udviklingsdirektør, ALFA Development her
Søren Smidt-Jensen, Associeret partner i Smith Innovation her
Inger Haarup Borchmann, partner i Grandville her
Asal Mohtashami, Arkitekt og byudvikler, Grundlægger af AIM her
Rasmus Rune Nielsen, Partner, Andel her
Anne Skovbro, Adm. direktør, By & Havn her
Balder Johansen, Daglig leder, LOGIK & CO. her
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects her
Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

I AFRY tror vi på, at relationer, dialog og viden er vejen til fremdrift i en branche, der er i konstant udvikling, fordi markedsvilkårene ændrer sig hele tiden. Det er blandt grundene til, at vi støtter op om Byens Netværk og foreningens arbejde med at fremme dialogen mellem byggeriets parter.

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk