print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Christina Jørgensen

Virksomhed
Freja Ejendomme A/S

Titel
CEO 

Hvad optager dig for øjeblikket?
Freja er i gang med en opdatering af vores strategi, herunder i relation til at være fanebærer i relation til transformation af bygninger. Men ellers er det vores helt store udviklingsprojekter Jernbanebyen og Vridsløse, som optager hele organisationen.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Freja Ejendomme udvikler og sælger de ejendomme, som staten ikke længere kan anvende. Historisk udgør antallet af udviklingsejendomme, hvor vi sammen med gode samarbejdspartnere skal tilvejebringe plangrundlaget for nye, attraktive byområder, 30%.
Pt. har vi ansvaret for udvikling af mere end 300.000 m2 i københavnsområdet. Tilmed er vores salgsejendomme ofte bygninger, som vi kender og holder af, f.eks. universitetsbygninger eller domhuse, hvilket giver os et særligt ansvar at varetage.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg holder meget af København og kunne ikke tænke mig at bo et andet sted. Den kærlighed, jeg har til byen, defineres ikke i et sted, men er summen af tryghed, tilknytning, indtryk og stolthed.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Jeg elsker at rejse til andre byer, og det er ofte ”de små oplevelser”, som jeg bærer med mig hjem. Stedets egenart og dynamik formet af god arkitektur, lokalt miljø og levende byrum.

Stafetten er overdraget til dig fra Torben Modvig, Group CEO i Nordstern, med spørgsmålet:

Vi er godt på vej med bæredygtighed, når det gælder nybyggeri, men hvad gør Freja Ejendomme ved den eksisterende boligmasse for at bidrage til at nå 2030-målene?

Som statens ejendomsselskab er det Freja Ejendommes opgave at udvikle og sælge ejendomme, som staten og regionerne ikke længere kan finde anvendelse til.

Langt størstedelen af de ejendomme, vi overtager, besidder et stort – ofte uforløst – potentiale, udover at de ofte repræsenterer nogle arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som vi skal værne om. Derfor udgør transformation af eksisterende bygningsmasse en helt essentiel del af vores kerneydelse, som er udvikling og salg.

Hospitalet i hhv. Haderslev og senest Hornbæk, arresthuse og fængsler på Blegdamsvej, Horsens og Vridsløse og utallige palæer, politistationer, universitetsbygninger og meget andet er alle ejendomme, som har – eller kommer til – at undergå en omfattende transformation, før ejendommen med ny funktion og nye brugere igen kan indtage en meningsfyldt plads i vores samfund og i det lokale bybillede.

Med de mange transformationer af gamle ejendomme i vores portefølje har vi gennem tiden sikret den bæredygtige eller miljøvenlige løsning som det smarte alternativ til blot at rive ned og bygge nyt. Faktisk har vi sidste år udgivet et magasin om 18 særlige ejendomme, der alle har gennemgået en fantastisk transformation. Magasinet kan læses her.

Men vi har også store udviklingsarealer, hvor investor kommer til at bygge nyt. Til disse projekter har vi udviklet en ambitiøs bæredygtighedsstrategi for den projektspecifikke og skræddersyede tilgang i Frejas store udviklingsprojekter. For vi har sjældent to ejendomme, der er ens.

Vores bæredygtighedsstrategi tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål og certificeringsordningen, DGNB. Bæredygtighedsstrategien understøtter vores vision om, at Freja Ejendomme både arbejder for at skabe en økonomisk, bæredygtig og arkitektonisk værdiforøgelse, der kommer samfundet til gode. Bæredygtighedsstrategien kan læses på vores hjemmeside.

Hvem sender du stafetten videre til?
Niels Fribo, udviklingsdirektør, Danica Ejendomme

Og hvilket spørgsmål vil du gerne stille?
Danica Ejendomme lancerede i januar 2021 en række ambitiøse bæredygtigheds- og klimamål, som fik ”os alle på tæerne”.

Hvordan går det med indfrielsen af de ”bløde” hovedpunkter, som handler om styrkelse af biodiversitet og byliv samt med målet om 100% emissionsfrie byggepladser?

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Torben Modvig, Group CEO, Nordstern her
Jens Elmelund, Adm. direktør i KAB her
Kamilla Hammerich Skytte, Adm. direktør i Realkredit Danmark her
Anders Lendager, CEO & Founder, Lendager her
Jes Transbøl, Adm. direktør i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S her
Lars Gemynthe Gylling, Arkitekt, Associeret Partner og Head of Business Development i CEBRA her
Mette Thiberg, Udviklingsdirektør, ALFA Development her
Søren Smidt-Jensen, Associeret partner i Smith Innovation her
Inger Haarup Borchmann, partner i Grandville her
Asal Mohtashami, Arkitekt og byudvikler, Grundlægger af AIM her
Rasmus Rune Nielsen, Partner, Andel her
Anne Skovbro, Adm. direktør, By & Havn her
Balder Johansen, Daglig leder, LOGIK & CO. her
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects her
Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

I AFRY tror vi på, at relationer, dialog og viden er vejen til fremdrift i en branche, der er i konstant udvikling, fordi markedsvilkårene ændrer sig hele tiden. Det er blandt grundene til, at vi støtter op om Byens Netværk og foreningens arbejde med at fremme dialogen mellem byggeriets parter.

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk