print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?


Navn
Jes Transbøl

Virksomhed
Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Titel
Adm. direktør

Hvad optager dig for øjeblikket?
Lige nu er jeg meget optaget af, at vi i København snart får taget den store samtale om, hvordan vi i fremtiden forestiller os arbejdsdelingen i det store område, vi kan kalde Østhavnen. Her vil både Refshaleøen, Lynetteholm, Kløverparken og formentlig også Nyholm i løbet af de kommende årtier vokse til nye bydele.

Stederne har hver deres specifikke kvaliteter og historie – på Refshaleøen f.eks. industrihistorien og det kreativt kulturelle, på Nyholm en vigtig national flådehistorie. På samme måde bør de nye bydele også i fremtiden være forskellige og kunne forskellige ting. Det er en vigtig samtale, som jeg håber, at både politikere og københavnere vil deltage i, så vi får historien med os og undlader at smøre den samme leverpostej ud over alt.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
På Refshaleøen er vi det sidste store, mulige udviklingsområde i det indre København. Her har vi siden B&W’s konkurs i 1996 opbygget over 25 års erfaringer med de midlertidige kreative, gastronomiske, håndværksmæssige og kulturelle aktiviteter, københavnerne kender os for i dag. Jeg ser det i høj grad som min opgave at skabe den gode overgang fra midlertidighed til blivende by, som flere gange har vist sig svær i praksis. Vi har en ambition om en anden måde at lave byudvikling på. Det vil være vigtigt ikke blot for Refshaleøen, men for hele København.

Hvilket sted holder du mest af i din by?​
Når jeg cykler langs vandet på arbejde, er det en daglig kilde til glæde, hvordan adgangen til vandet og gang- og cykelruterne på kryds og tværs af Københavns Havn har transformeret byen til det bedre. Så et af mine yndlingssteder er yderst på Refshaleøens gamle apteringsdok, hvorfra jeg kan se livet i havnen. Herfra glæder jeg mig til om få år også at kunne se den cykel- og gangbro til Refshaleøen, som Folketinget har sat de første penge af til. Den bliver et smukt og grønt åbningstræk til den kommende videreudvikling af Refshaleøen, som tusinder af københavnere vil få meget stor glæde af.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Jeg bider mærke i, at når jeg selv oftest føler mig hjemme i spændende og spraglede bydele, så er det altovervejende også tætte bydele. Bydele, hvor jeg samtidig kan mærke en nerve og selvstændig identitet.

Det får mig til at tænke på, at vi i København nogle gange tror, at blot vi bygger mindre, så bliver der automatisk mere kultur og alt det, vi alle efterspørger. Der går vi efter min overbevisning helt forkert i byen, og de levende og tætte københavnske brokvarterer fortæller os da også det stik modsatte. Den levende kulturby ER tæt, fuld af mødesteder og muligheder for at blive overrasket. Så lad os i stedet tale om, hvordan vi sikrer, at kulturen, fællesskaberne og kreativiteten får de bedst mulige livsbetingelser.

 

Stafetten er overdraget til dig fra Lars Gemynthe Gylling, Arkitekt, Associeret Partner og Head of Business Development i CEBRA​, med spørgsmålet:

I siger, at fremtidens by ikke ligner den by, vi kender i dag. I den kontekst, og i forhold til udviklingen af Refshaleøen, hvordan forestiller I jer, at bydelen bliver at bo og arbejde i?
… og hvilke byudviklingstiltag overvejer I at gøre brug af ift. at bevare og videreudvikle det eksisterende autentiske, rå miljø og de aktiviteter og fællesskaber, som Refshaleøen rummer i dag?

På Refshaleøen prøver vi hele tiden at blive klogere på de vigtige kvaliteter, vi skal have med os i videreudviklingen af øen.

Hos os bliver det nok ekstra tydeligt, hvortil København er nået på rejsen væk fra at være industriby i klassisk forstand med effektivitet og rationalitet i centrum. I dag efterspørger københavnerne bredt også en by med plads til mennesker. Det indebærer selvfølgelig muligheder for fest og farver, men i tiltagende grad også ønsker om rum for langsommelighed og de mere poetiske og sanselige oplevelser af byen.

I forlængelse heraf tror jeg, det bliver vigtigt, at f.eks. størrelser som klimavenlighed og bæredygtighed i fremtidens bydel ikke alene bliver formelle begreber om fornuften i god isolering, lav C02-udledning og nødvendige skybrudsløsninger. Udfordringen bliver også at sikre, at vi alle faktisk kan opleve, mærke og i praksis forbinde os med de værdier, vores by bygges på.

Og så skal vi huske, at en kreativ by ikke kun handler om dem, som skaber kultur eller designer noget på Apple-computere. På Refshaleøen er vi optagede af den dynamik, det giver at have en endnu bredere kreds af håndværk. Mange af de mindre håndværksvirksomheder, vi huser på øen – tømrerne, snedkerne, smedene, mekanikerne osv. – er jo ellers forsvundet fra gadelivet i store dele af det øvrige København, og der har vi mistet noget værdifuldt. Derfor er det spændende at undersøge, om vi kan finde en god måde at bygge håndværk ind i den fremtidige bydel på sammen med kunsten og kulturen.


Hvem sender du stafetten videre til?
Anders Lendager, Lendager Group

Og hvilket spørgsmål vil du gerne stille?
Vi oplever allerede og må i fremtiden forvente endnu større fokus på transformation og genanvendelse af bygninger i København. Men ikke alle transformationer er lige bæredygtige. Så set i et bæredygtighedsperspektiv, hvordan sikrer vi så, at det er de rigtige bygninger, der transformeres, mens andre i højere grad genanvendes på anden vis ved genbrug af materialer m.v.?  

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Lars Gemynthe Gylling, Arkitekt, Associeret Partner og Head of Business Development i CEBRA her
Mette Thiberg, Udviklingsdirektør, ALFA Development her
Søren Smidt-Jensen, Associeret partner i Smith Innovation her
Inger Haarup Borchmann, partner i Grandville her
Asal Mohtashami, Arkitekt og byudvikler, Grundlægger af AIM her
Rasmus Rune Nielsen, Partner, Andel her
Anne Skovbro, Adm. direktør, By & Havn her
Balder Johansen, Daglig leder, LOGIK & CO. her
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects her
Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

I AFRY tror vi på, at relationer, dialog og viden er vejen til fremdrift i en branche, der er i konstant udvikling, fordi markedsvilkårene ændrer sig hele tiden. Det er blandt grundene til, at vi støtter op om Byens Netværk og foreningens arbejde med at fremme dialogen mellem byggeriets parter.

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk