print logo
Byens netværk

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på medlemsvirksomhederne i dit netværk, og på hvordan de hver især giver deres bidrag til byens og branchens udvikling. Stafetten gives løbende videre til en person og virksomhed i netværket med et særligt spørgsmål udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?

Fotokreditering: Zuhal Kocan

Navn
Audun Opdal

Virksomhed
3XN

Titel
Senior partner

Hvad optager dig for øjeblikket?
At arbejde for at arkitekt- og byggebranchen bevæger sig i en stadig mere bæredygtig retning. For mig handler dette især om at udvide bevaringssynet.

Hvordan har dit arbejde betydning for branchens eller byens udvikling?
Jeg og resten af 3XN arbejder meget med transformation – både herhjemme og internationalt. Hvor man før oftest har startet projekter helt fra scratch, kigger vi ind i et nyt paradigme, hvor vi nu altid tager udgangspunkt i hvilke potentialer der ligger i det eksisterende. Det vil betyde en ny måde at bygge på og ikke mindst måske en ny æstetik.

Her er vi særligt optaget af at gentænke vores bevaringssyn til at omfatte mere end, hvad vi klassisk har anskuet som smukt og dermed bevaringsværdigt. Hvis vi skal sænke vores branches klimaaftryk, er vi nødt til også at udnytte potentialet i bygningsmassen fra 50’erne og frem, som af mange ellers betragtes som uønsket.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg har boet på Refshaleøen i 10 år og det er et sted, jeg holder enormt meget af. Det har været interessant at opleve på tætteste hold, hvordan området har udviklet sig. Da vi flyttede dertil, føles det næsten som at bo på landet. I dag er det et helt unikt urbant miljø, som bringer så mange forskellige mennesker sammen.

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande?
Hvordan der forskellige steder er fokus på forskellige udfordringer i byggeriet. Ser man på bæredygtighed er det f.eks. i USA det sociale aspekt og hvordan vi kan gøre byer mere sikre som er i fokus, mens der i London er høje krav til CO2-reduktion.

Det er derfor enormt vigtigt at forstå den lokale kontekst og prioritering, når vi arbejder i udlandet. De forskellige erfaringer vi får herigennem, tager vi med os og bidrager til, at vi kan skubbe innovationen og ambitionsniveauet i andre markeder.  

Stafetten er overdraget til dig fra Claus Hovmøller Jensen, Udviklingsdirektør i Refshaleøens Ejendomsselskab med spørgsmålet:

Vi er på Refshaleøen optaget af at skabe en by, man kan mærke, og hvor vi ser et potentiale i at styrke båndene mellem mennesker og natur. I arbejder med den dynamiske relation mellem rum og mennesker som det væsentligste fokusområde for jeres arbejde.

Hvilke elementer i arkitekturen mener I har den største betydning for den oplevede livskvalitet på bydelsniveau?

Vores vigtigste opgave som arkitekter er at tegne bygninger og byrum med udgangspunkt i brugerne. Rum, hvad end de er inde eller ude, skaber rammerne om adfærd. Derfor er det afgørende at forstå stedet og menneskene, så vi på bedste vis kan fremme trivsel og samliv.

Sådan bør det også foregå med udviklingen af Refshaleøen. Det er, og skal også i fremtiden være en dynamisk og levende bydel. Derfor skal der fokuseres på diversitet frem for homogenitet, så det kan forblive et samlingssted for de mange og et område, hvor man har lyst til at gå på opdagelse i det byggede miljø samt i de blå og grønne omgivelser.

Dette peger igen tilbage på pointen om en ny æstetik. I fremtiden skal vi lære at elske det gamle eller det ’ikke-perfekte’ og Refshaleøen kan lige præcis dette.

Hvem sender du stafetten videre til?
By & Havn

Og hvilket spørgsmål vil du gerne stille?
Vi taler meget om bevaring og transformation, men nogle gange skal man bygge nyt. Dette er tilfældet med jeres projekt Lynetteholmen. Når man bygger en stor ny bydel op fra ingenting, hvordan sikrer man så både social og miljømæssig bæredygtighed, så områdets bygninger og byrum kan opnå et langt liv?

 

Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Claus Hovmøller Jensen, Udviklingsdirektør i Refshaleøens Ejendomsselskab her
Marie Thing, Partner, landskabsarkitekt MDL i Thing Brandt Landskab her
Christian Wittrup, Markeds- og Relationschef i a:gain her
Henriette Cajar, Adm. direktør og partner i SINUZ her
Søren Tscherning, Adm. direktør og ejerleder, Tscherning A/S her
Niels Fribo, Udviklingsdirektør, CDO i Danica Pension, Ejendomme her
Christina Jørgensen, CEO i Freja Ejendomme A/S her
Torben Modvig, Group CEO, Nordstern her
Jens Elmelund, Adm. direktør i KAB her
Kamilla Hammerich Skytte, Adm. direktør i Realkredit Danmark her
Anders Lendager, CEO & Founder, Lendager her
Jes Transbøl, Adm. direktør i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S her
Lars Gemynthe Gylling, Arkitekt, Associeret Partner og Head of Business Development i CEBRA her
Mette Thiberg, Udviklingsdirektør, ALFA Development her
Søren Smidt-Jensen, Associeret partner i Smith Innovation her
Inger Haarup Borchmann, partner i Grandville her
Asal Mohtashami, Arkitekt og byudvikler, Grundlægger af AIM her
Rasmus Rune Nielsen, Partner, Andel her
Anne Skovbro, Adm. direktør, By & Havn her
Balder Johansen, Daglig leder, LOGIK & CO. her
Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects her
Lisbet Michaelsen, bæredygtighedskoordinator, DTU, Campus Service her
Magnus Henriques, CEO og medstifter, Havnens Hænder her
Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef, BO-VEST her
Søren Haugsted, partner og leder af Team Almen i Arkitema her
Steen Ejsing, byggechef i DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab her
Flemming Kristensen, forretningsleder for almene boliger i AI her
Katrine Nyland Sørensen, indehaver af Nyland Kommunikation her
Anne-Mette Manelius, Arkitekt PhD og kommunikationsansvarlig, Tegnestuen Vandkunsten her
Nabil B. Chaykh, udviklingsdirektør i AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører her
René Brandt, CEO i Ikano Bolig A/S her
Rasmus Larsen, Partner i EcoVillage ApS her
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune her
Micki Aaen, Bæredygtighedsingeniør og grundlægger af Aaen Engineering her
Frederik Spanning, Direktør, CREE Denmark her (særudgave ifm. coronakrisen)
Niels Secher, Chef for bygherrerådgivergruppen, ARPE & KJELDSHOLM A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Jeppe Blak-Lunddahl, Adm. dir. Partner, Medejer, EMCON A/S her (særudgave ifm. coronakrisen)
Henriette Dybdal Cajar, Adm. direktør og partner, SINUZ ApS her (særudgave ifm. coronakrisen)
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark her
Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb her
Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør i TRUST og &os Byggepartnerskabet her
Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen her
Carsten Falk Hansen, Direktør, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune her
Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Bo-Vita her
Torben Dahl, Forretningschef | Renovering & Nybyg, MOE A/S her
Lars Levin, Partner/direktør, Arkitekt MAA, AK83 Arkitekter A/S her
Marie Louise Madsen, Direktør for Teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune her
Birgitte Svarre, Director, Team lead Cities i Gehl her
Nicolai Irminger Axholm, Chef for Salg og Udlejning i By & Havn her
Rasmus Storgaard, partner og bestyrelsesformand i EcoVillage her
Hans-Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen A/S her
Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB her
Rikke Sønder Larsen, Partner og stifter af EcoVillage her
Anders Bo Bach, direktør i Bach Gruppen København A/S her
Poul Schülein, Seniorpartner i Arkitema Architects her
Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen P/S her
Per Engsø Larsen, Direktør i Byggeri Danmark, ZÜBLIN A/S her
Rolf Andersson, Byggedirektør i KAB her
Henriette Dybdal Cajar, Indehaver af CAJAR Rådgivning her
Søren Tegen Pedersen, Plandirektør i Økonomiforvaltning, Københavns Kommune her
Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn her
Pia Nielsen, direktør i Boligselskabet fsb,her
Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune her
Stig Mikkelsen, direktør i Mikkelsen Arkitekter her

 

Derfor er vi medlem

"Byens Netværk er et inspirerende forum for erfaringsudveksling, hvor vi kan deltage i dialog med vores dygtige samarbejdspartnere i branchen om, hvordan vi sammen kan skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning, hvor vi ikke kun tager højde for de menneskelige behov, men ser udviklingen i en større sammenhæng". - arkitektvirksomheden BOGL

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk