print logo
Byens netværk

Generalforsamling

Byens Netværks øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til de enkelte medlemmer. Indkaldelsen skal være vedlagt et revideret regnskab og forslag til budget og kontingent for det kommende år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/sekretariatet skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, der er rettidigt fremsendt. Bestyrelsen udsender senest 8 dage før generalforsamlingen de indkomne forslag til medlemmerne.
Du kan læse mere om generalforsamlingen i vores vedtægter.

Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

Dato: 28. maj 2024
Sted: Byens Netværk
Bloxhub, Fæstningens Materialgård
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K


Generalforsamling 2023

Dato: 25. maj 2023
Sted: Odds and Ends
Oceanvej 1
2150 Nordhavn


Generalforsamling 2022

Dato: 30. maj 2022
Sted: Fæstningens Materialgård
Frederiksholm Kanal 30
1120 København K


Generalforsamling 2021

Dato: 31. maj 2021
Sted: Fæstningens Materialgård
Frederiksholm Kanal 30
1120 København K


Generalforsamling 2020

Dato: 17. august 2020
Sted: Fæstningens Materialgård
Frederiksholm Kanal 30
1120 København K


Generalforsamling 2019

Dato: 20. maj 2019
Sted: Fæstningens Materialgård
Frederiksholm Kanal 30
1120 København K


Generalforsamling 2018

Dato: 22. maj 2018
Sted: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Pakhus 48
Sundkaj 9, 1.tv.
2150 Nordhavn

 

Generalforsamling 2017

Dato: 31. maj 2017
Sted: KU.BE Kultur- og bevægelseshus
Performancesalen
Dirch Passers Allé 4
2000 Frederiksberg
 Generalforsamling 2016

Dato: 23. maj 2016
Sted: Københavns Universitet Science
         Festauditoriet (lokale: Aud - A1-01.01)
         Bülowsvej 17
         2000 Frederiksberg
 


Generalforsamling 2015

Dato:    5. maj 2015
Sted:    Nordatlantens Brygge
            Strandgade 91
            1401 København K
 


Ekstraordinær generalforsamling 2014

Dato:    12. maj. 2014
Sted:    Byens Netværk
            Strandgade 27 B
            1401 København K
 


Generalforsamling 2014

Dato:    31. marts. 2014
Sted:    Christiania
            Byens Lys
            Fabriksområdet 99
            1440 København K
 


Generalforsamling 2013

Dato:    18. marts. 2013
Sted:    Arbejdermuseet
            Rømersgade 22
            1362 København K
 


Generalforsamling 2012

Dato:     27. marts 2012
Sted:    KPMG
            Osvald Helmuths Vej 4
            2000 Frederiksberg
 

 


Generalforsamling 2011

Dato:    30. marts 2011
Sted:    Skov & Landskab
            Københavns Universitet
 


Generalforsamling 2010

Dato:    24. marts 2010
Sted:    Dansk Arkitektur Center
 

 

 

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

Derfor er vi medlem

"Byens Netværk er et inspirerende forum for erfaringsudveksling, hvor vi kan deltage i dialog med vores dygtige samarbejdspartnere i branchen om, hvordan vi sammen kan skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning, hvor vi ikke kun tager højde for de menneskelige behov, men ser udviklingen i en større sammenhæng". - arkitektvirksomheden BOGL

Dansk Byplanlaboratorium juni 2024

  • Byens Netværk
    v/ Direktør
    Henriette Sofie Larsen

  • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
  • 1220 København K

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk