print logo
Byens netværk

Netværksgrupper

Har du lyst til at netværke ”i dybden”?

Som deltager i en netværksgruppe får du mulighed for at opbygge og styrke et professionelt netværk til kolleger i branchen på tværs af fagligheder, virksomheder og organisationer.

Netværksgrupperne er et inspirerende møderum for dig som deltager, men også for din virksomheds forretning og udvikling. Som et fortroligt rum er de dybdegående netværk med til at sikre den gensidige dialog og relationsopbygning, der er væsentlig for forståelsen af hinandens – og fælles – problemstillinger og aktuelle dagsordener, som relaterer til byggeriets og byens udvikling.

Hvem er med?
I hver netværksgruppe sidder 15-20 personer fordelt på arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer, leverandører, developere, advokater etc. Pladsen i en netværksgruppe er personlig. Det vil sige, at det er de samme folk, der mødes hver gang.

Vi tilstræber at sammensætte grupperne, så der i hver gruppe er minimum to repræsentanter for hver faggruppe og en blanding af både små, mellemstore og store virksomheder.

Det betyder, at der kan være venteliste til nogle grupper.  

Pt. har vi 10 netværksgrupper i hhv. København og Aarhus:

 • Byens Strateger I
 • Byens Strateger II
 • Byens Strateger IV
 • Byens Strateger V
 • Byens Strateger VI
 • Byens Strateger Aarhus
 • Bæredygtighed i Byen
 • Din, min og vores by København
 • Din, min og vores by Aarhus
 • Byens Udvikling Aarhus

Byens Strateger er for direktører, partnere, ledere og mellemledere beskæftiget inden for byggeri og byudvikling. 
Læs mere om Byens Strateger og se, hvilke virksomheder der er med i grupperne.

Bæredygtighed i Byen er for arkitekter, ingeniører, bygherrer, leverandører o.a., der beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri med særligt fokus på de miljø- og sundhedsmæssige aspekter.
Læs mere om Bæredygtighed i Byen og se, hvilke virksomheder der er med i gruppen.

Din, min og vores by er for arkitekter, landskabsarkitekter, byudviklere, developere, byplanlæggere, urbanister, ingeniører, sociologer og antropologer, der arbejder med projekter og initiativer, der er med til at udvikle byen i en socialt bæredygtig retning. 
Læs mere om Din, min og vores by og se, hvilke virksomheder der er med i grupperne.

Byens Udvikling Aarhus er for beslutningstagere i byudviklingen.
Læs mere om Byens Udvikling Aarhus og se, hvilke virksomheder der er med i gruppen.

Netværksmøderne
Grupperne mødes til netværksmøder 5 gange om året. Møderne er af 3 timers varighed og finder typisk sted hos deltagerne i gruppen.

Indholdet på møderne er dialog, videns- og erfaringsudveksling deltagerne imellem. Det er gruppens deltagere selv, der er med til at forme møderne og bidrage til indholdet via oplæg, sparring og cases fra egen praksis. Derudover inviterer vi efter behov eksterne oplægsholdere.

På møderne vil der også være ikke-faciliteret tid, fordi vi ved, at det tit er udenfor programsætningen, at netværket opstår.

Pris og medlemskab
For at få en plads i en netværksgruppe, skal din virksomhed have et medlemskab af Byens Netværk.

Samme virksomhed kan være repræsenteret i flere grupper.

Medlemskabet af en gruppe er personligt, og vi vægter fortroligheden og udviklingen af de personlige relationer i gruppen højt. Det betyder også, at hvis du skifter job undervejs i en sæson, så har du mulighed for at fortsætte i gruppen sæsonen ud.

Ønsker medlemsvirksomheden at fortsætte sit engagement i en netværksgruppe ved jobskifte, får virksomheden tilbudt en plads i samme eller en anden tilsvarende gruppe. Dette afhænger dog af, om der er plads i gruppen og/eller om vi har en relevant plads i en anden gruppe.    

Medlemskab af en netværksgruppe koster 7.000 kr. ekskl. moms pr. person for et forløb på 5 møder. Bemærk at prisen pr. 1. august 2024 er 7.500 kr. ekskl. moms. 

Spørgsmål og tilmelding til netværksgrupperne
Hvis du ønsker en plads i en netværksgruppe, kan du kontakte sekretariatet og få en snak om hvilken gruppe, der bedst matcher din profil.

 

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

 • Byens Netværk
  v/ Direktør
  Henriette Sofie Larsen

 • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
 • 1220 København K
footer image byens netværk