print logo
Byens netværk

Vildskudsordning

I Byens Netværk vil vi gerne sikre, at også nystartede og spirende virksomheder har mulighed for at være med. Derfor har vi lavet en ordning, hvor din virksomhed kan søge 1 års gratis medlemskab af Byens Netværk, hvis du opfylder nedennævnte kriterier.

Hvem kan søge?
Alle unge eller nystartede virksomheder, som i en opstartsfase ikke har midler til at betale kontingent, kan søge ordningen. Det kan f.eks. være etniske eller social-økonomiske virksomheder, innovative produktudviklere eller rådgivere med et nytænkende greb på byen og dens udvikling.

Hvordan søger du?
Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) til direktør Henriette Sofie Larsen, hvor du gør rede for

  1. hvorfor du gerne vil være med
  2. hvordan du og din virksomhed kan bidrage til netværket og
  3. på hvilken måde din økonomiske situation berettiger til en friplads.

Hvis det vurderes, at din virksomhed kan komme i betragtning, aftales et møde.

Hvem vurderer, om du kan komme i betragtning?
Et udvalg bestående af medlemmer fra Byens Netværks bestyrelse.

Hvor længe gælder dit gratis medlemskab?
1 år.

Hvad dækker medlemskabet?
Deltagelse i alle Byens Netværks arrangementer, som er gratis for medlemmer, herunder faglige netværksarrangementer, byggepladsbesøg, videns- og læringsarrangementer m.m.

Hvad dækker medlemskabet ikke?
Deltagelse i netværksgrupper samt betalingsarrangementer, herunder f.eks- nytårskur, studieture osv. Du kan naturligvis deltage mod betaling.

Hvad forventes af din virksomhed?
At du og din virksomhed bidrager aktivt til netværket samt byder ind med eksempelvis et besøg eller et fagligt oplæg om din virksomheds værdiskabelse.
 

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

Derfor er vi medlem

I AFRY tror vi på, at relationer, dialog og viden er vejen til fremdrift i en branche, der er i konstant udvikling, fordi markedsvilkårene ændrer sig hele tiden. Det er blandt grundene til, at vi støtter op om Byens Netværk og foreningens arbejde med at fremme dialogen mellem byggeriets parter.

Alex Poulsen Arkitekter september 2023

  • Byens Netværk
    v/ Direktør
    Henriette Sofie Larsen

  • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
  • 1220 København K

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk