print logo
Byens netværk

Byens Udvikling Aarhus

Byens Udvikling Aarhus er en netværksgruppe for beslutningstagere i byudviklingen.

I gruppen fokuserer vi på bystrategier, byplanlægning og forandringsdynamikker i byudviklingen. Sammen diskuterer vi de store linjer og ser på den igangværende udvikling: Hvad er de store tendenser? Hvor bevæger vi os hen? Er kvaliteten høj nok?

Det gennemgående indhold på møderne er deltagernes oplæg, sparring og dialog. Sammen bliver vi klogere på, hvordan vi bedst udvikler vores byer og sikrer en høj grad af sammenhængskraft, når kranerne har forladt byggepladserne. Med udsyn fra gruppens forskellige faggrene diskuterer vi, hvad der kendetegner den gode by. Er der nogle blinde punkter, vi overser?

Det er gruppens deltagere, der beslutter, hvilke emner og input, der ønskes. Det kan bl.a. foregå som indlæg eller cases fra deltagerne selv, ekskursioner og virksomhedsbesøg, ligesom vi fra tid til anden inddrager udefrakommende fagpersoner. Herudover vil der, naturligvis, være ikke-faciliteret tid, fordi vi ved, at det tit er udenfor programsætningen, at netværket opstår. Af samme grund foregår netværksmøderne hos deltagerne.


Byens Udvikling Aarhus

er repræsenteret ved følgende virksomheder:

A. Enggaard
Aarhus Arkitektskole
Aarhus Kommune
Arkitema
BF-Ringgården
Birch Ejendomme
COWI
DLA Piper​
Grandville
Henning Larsen
Horten Advokater
Kilden & Hindby
LINK Arkitektur
Realkredit Danmark
Syddjurs Kommune

Netværksfacilitatorer: Lisbet Fibiger og Henriette Sofie Larsen, Byens Netværk

Vil du være med?

Læs mere om netværksgrupper i Byens Netværk her. Her finder du information om konceptet for vores netværksgrupper, pris og info om tilmelding.

 

footer image byens netværk