print logo

Kvæsthusprojektet


Fotoreportage

I 2004 lagde Oslobåden fra Kvæsthusmolens kaj for sidste gang, og grunden med den eftertragtede beliggenhed kunne gå en ny fremtid i møde. Vi besøger Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet som tilsammen skal give rum for et mangfoldigt byliv, skabe et enklere trafikalt flow og sikre klimatilpasning i forhold til skybrud.

Københavns Havn er i færd med at udvikle sig fra industrihavn til rekreativt område med havnebade, levende byrum og kultur helt ned til vandkanten. Og nu er tiden kommet til Kvæsthusmolen, der tidligere var anløbssted for bl.a. Oslobåden. Ambitionen er en eventyrlig hverdagsplads, der summer af varieret by- og kulturliv året rundt

Den bærende idé i både Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er at skabe større sammenhæng i området. Skabe rum for et mangfoldigt byliv, skabe et enklere trafikalt flow, sikre klimatilpasning i forhold til skybrud og sidst, men ikke mindst, skabe et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde.

Kvæsthusprojektet

Kvæsthusprojektet rummer så forskellige funktioner som pladsdannelse på Kvæsthusmolen, et parkeringsanlæg med plads til 500 personbiler nedenunder og Kysse-trappen for enden af Kvæsthusbassinet. Projektet omfatter ikke alene Kvæsthusmolen, men også Kvæsthuspladsen tættest på Skuespilhuset, samt bassinet mellem molen og kajkanten. Her skal være høj arkitektonisk kvalitet der lever op til omgivelserne, og samtidig skal områdets store rekreative potentiale udnyttes til gavn for alle borgere og besøgende.

Sankt Annæ Projektet

Sankt Annæ Projektet rummer renovering og skybrudssikring af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst. Området bliver renoveret og løftet. Ambitionen med renoveringen er at skabe plads til byliv og bedre rammer om trafikken til og fra Kvæsthusmolen samt det nye parkeringsanlæg. Sankt Annæ Projektet skal skabe en smuk forbindelse mellem Frederiksstaden, Middelalderbyen og den nye Kvæsthusplads ud mod havnen. Og især Sankt Annæ Plads bliver rygraden i en skybrudssikring af hele området.

Praktiske detaljer

NB. Du skal selv medbringe sikkerhedssko, hjelm og vest. Vi har få veste og hjelme, som lånes ud efter først til mølle princip. Skriv til mvs@byensnetvaerk.dk,
hvis du vil låne.
 Program

 • 15:30
  Vi mødes i Skuespilhusets foyer, den nordlige ende ud mod Kvæsthuspladsen. Velkommen v/ Byens Netværk
 • 15:35
  Om Kvæsthusprojektet og Sank Annæ Projektet v/ direktør Ole Bach, Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet
 • 16:15
  Rundvisning på byggepladsen på Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ projektet v/ direktør Ole Bach, Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet samt partner Jeppe Blak-Lunddahl, Emcon
 • 17:15
  Netværk og forfriskning i Skuespilhusets foyer
 • 18:00
  Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

17/03 2015 15:30

Adresse

Sankt Annæ Plads 36
1250 København

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes i Skuespilhusets foyer, den nordlige ende ud mod Kvæsthuspladsen

Kontakt

mvs@byensnetvaerk.dk
23450221

Praktisk information

Dato og tid

17/03 2015 15:30

Adresse

Sankt Annæ Plads 36
1250 København

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes i Skuespilhusets foyer, den nordlige ende ud mod Kvæsthuspladsen

Kontakt

mvs@byensnetvaerk.dk
23450221

footer image byens netværk