print logo

Morgenkaffe på Kommandantgården på Kastellet


I forbindelse med afslutningen af istandsættelsen af Kommandantgården på Kastellet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bydes netværkets medlemmer velkommen til en fortælling om den gennemgribende istandsættelse af bygningen.


Bygningens historie
Kommandantgården er opført i 1725, og er som omgivelserne fredet.
Kommandantgården ligger i den østlige ende af Kastellets hovedakse med paradepladsen midtfor og Kastelskirken med den gamle arrest som en effektfuld afslutning af den brede hovedakse mod vest.

Det var den danske general bygmester, Elias David Haüsser, der i 1725 fik til opgave at stå for projekteringen af den nye kommandantbolig og arrestbygningen, som blev opført samme år. Indtil 1725 havde paradepladsen ingen klar afgrænsning mod øst. Her lå en gammel smedebygning og nogle mindre skure uden arkitektonisk plan. Med Haüssers projekt fik pladsen en værdig afslutning. Hovedfløjen er vendt mod paradepladsen og fremtræder med sit høje afvalmede tag med en monumental styrke, som danner et smukt sidestykke til kirken og arresten mod vest. Den gamle smede-bygning fandt anvendelse som sidefløj til det nye anlæg, men blev omkring midten af 1800-tallet erstattet af det nu stående grundmurede sidehus.

Kommantgården har dannet ramme om mange hændelser, og har gennem tiden huset fremtrædende personligheder. F.eks. ved statskuppet i 1772, der endte med Dronning Caroline Mathildes landsforvisning og henrettelsen af geheimmininster/statsminister J.F Struense. Struense blev ført til kastellet og modtaget af kommandant General von Hoben og indsat i et værelserne på Kastellet, hvor han tilbragte sin sidste tid, inden han blev henrettet ved halshugning på Øster Fælled 28. april 1772

Projektets omfang
Istandsættelsen af Kommandantgården blev påbegyndt i juni 2015 og afsluttes sommeren 2016.
Da bygningen er fredet, har alle bygningsdele, fra mursten til træværk der blev nedtaget, gennemgået en restaurering og er blevet genbrugt i det omfang, det har været muligt.
Istandsættelsen af bygningen har betydet:

 

 

 • Nyt terrændæk
 • Nyt kloakanlæg
 • Istandsættelse af alle etager
 • Udskiftning af ét-strenget varme anlæg til to-strenget
 • Udbedring af sætningsskader på vægge
 • Istandsættelse af facader
 • Udbedring af svamp og rådskader i tagstruktionen og indvendige dæk samt remme i bindingsværks-vægge
 • Istandsættelse af indvendige døre paneler og træværk
 • Nyt fast undertag og tagsten
 • Nye køkken- og toiletrum


Efter istandsættelsen skal 1. etage rumme Informationscenter i tilknytning til "Monument over Danmarks Indsats efter 1948", og øvrige etager skal benyttes af Søofficersforeningen.

Vi hører denne morgen om hele projektet og processen med istandsættelsen fra: 

 

 

 

 

 • Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse v/ Arkitekt Camilla Hauch Fenger
 • Totalrådgiver: Fogh & Følner Arkitekt firma A/S v/Arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Stig Andersen
 • Fagtilsyn Fogh & Følner Arkitekt firma A/S v/ Bygningskonstruktør Poul Gehler Madsen
 • Rådgivende Ingeniør; Jørgen Nielsen A/S v/ Ingeniør Erik Nielsen
 • Hovedentreprenør: CH Byg A/S v/projektleder Carsten Jensen


Obs: Maks 2 deltagere pr. medlemsvirksomhed

 

 

 

 Program

 • 08:00
  Velkommen v/ Byens Netværk, Kaffe & morgenbrød
 • 08:10
  Velkommen og præsentation af involverede parter og proces v/ Byggeleder Kim Ryding, Flemming Schrøder A/S
 • 08:30
  Rundvisning på de forskellige etager med fortælling om istandsættelsen
 • 09:30
  Netværk og kaffe
 • 10:00
  Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

01/07 2016 08:00 - 10:00

Adresse

Gl. Hovedvagt, Kastellet 1
2100 København

Deltagerantal

25

Mødested

Vi mødes på Paradepladsen ved Kommandantgården

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

Praktisk information

Dato og tid

01/07 2016 08:00 - 10:00

Adresse

Gl. Hovedvagt, Kastellet 1
2100 København

Deltagerantal

25

Mødested

Vi mødes på Paradepladsen ved Kommandantgården

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

footer image byens netværk