print logo

Digitalisering i det moderne byggeri


Digitaliseringen af byggebranchen er i fuld gang, og nye digitale værktøjer vinder indpas som aldrig før. Tag med til DTU og hør, hvordan digitale værktøjer som BIM og VDC bringes i spil – og hvilke muligheder og udfordringer det giver i en konkret byggeproces

Deltagerliste (opdateret 14.05.18)

Fotoreportage

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, er en af de første til at tage den digitaliserede byggeproces til sig. På dette arrangement ser vi nærmere på et aktuelt byggeprojekt DTU 310, hvor software-systemet BIM (Building Information Modeling) og det digitale design- og planlægningsværktøj VDC (Virtual Design & Construction) er bragt i anvendelse.

DTU 310 en ny forsknings- og laboratoriebygning på DTU Lyngby Campus. Bygningen er programmeret, projekteret og opføres nu – i et samarbejde med DTU som bygherre, Christensen & Co Arkitekter, MOE som rådgivende ingeniører og MT Højgaard som hovedentreprenør – i en ny kontraktform, som har taget udgangspunkt i et tidligt samarbejde om en endelig fasemodel.

Der har været fokus på det tidlige samarbejde mellem DTU, CCO, MOE og MT Højgaard helt fra designfasen. Erfaringen er, at det giver en bedre dialog, en optimal proces og i sidste ende et bedre projekt for bygherren. Via et fælles arbejde i en digital platform, med blandt andet 3D-visualiseringer af byggeriet, har teamet søgt den mest produktive måde at arbejde sammen på.

Det intensiverede samarbejde i de indledende og efterfølgende faser, herunder fuld brug af digitale værktøjer, har givet grundlag for at indfri målet om højere kvalitet og en øget sikkerhed for økonomi, tid og kvalitet i de efterfølgende faser, både for projektet og for alle parter i projektet. Dvs. en forbedret risikostyring på et avanceret laboratoriebyggeri.

På dette arrangement får vi et eksklusivt kig ind i maskinrummet, og får muligheden for at spørge ind til BIM- og VDC-værktøjernes egenskaber og se, hvordan den virtuelle platform kan understøtte byggeprojektet - bygning 310 på DTU.

Teknisk direktør i MT Højgaard, Søren Hjalmar Thomsen, lægger ud med en præsentation af den samlede BIM og VDC-platform på projektet, samt de muligheder og udfordringer man står med på projektet. Vi skal desuden høre erfaringerne fra bygherre og samarbejdspartnere, om hvordan processen har udspillet sig.

Endelig skal vi på byggepladsbesøg i bygning 310. HUSK SIKKERHEDSUDSTYR!

BIM og VDC
De digitale værktøjer, BIM og VDC, ændrer fundamentalt ved den måde, vi bygger og samarbejder på i byggeriet. Blandt andet gør softwaren det muligt at gennemføre et givent byggeri digitalt, inden det bygges i virkeligheden. Ved hjælp af avancerede simuleringer kan man således ’spole frem og tilbage’ i byggeriets faser og på den måde forudse eventuelle problemer og udfordringer. Samtidig gør værktøjerne det muligt at forudsige vigtige aspekter som bl.a. økonomi, tid og drift.

Ved en fuld implementering på alle fag af BIM og VDC på et projektforløb ligger den helt store gevinst i en forbedret risikostyring. Man får et mere sikkert produktionsgrundlag, da alle parter er tvunget til en langt højere grad af detaljering – og dermed en faktisk forholden sig til geometri og bygbarhed.

Om bygning 310
Bygning 310 skal skabe bedre forskningsfaciliteter, der kan understøtte forskningen på de tre institutter DTU Energi, DTU Fysik og DTU Compute. Den 9.280 kvadratmeter store forskningsbygning får seks etager og kælder og vil indeholde laboratorier, kontorer og fællesarealer til DTU Energi. Derudover indeholder bygningen et nyt 3D Imaging Center.

NB: Husk at medbringe sikkerhedsudstyr til den efterfølgende rundvisning på byggepladsen.

Visualiseringer: Christensen & Co


Vi gør opmærksom på, at vi pr. d. 4. april 2018 indfører muligheden for at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os. Al eventuel indtægt fra no-show-fees går til kommende arrangementer.

 Program

  • 09:00 Ankomst m. morgenkaffe & croissant
  • 09:15 Velkomst og præsentationsrunde v. Byens Netværk
  • 09:25 Oplæg om anvendt BIM og VDC v. bygherre Francois Svend Court-Payen og samarbejdspartnere Søren Hjalmar Thomsen, MT Højgaard samt Michael Larsen (CCO) og Erik Krøll (MOE)
  • 10:10 Rundvisning i byggeriet 310. HUSK SIKKERHEDSUDSTYR!
  • 10:45 Tak for idag

Praktisk information

Dato og tid

15/05 2018 09:00 - 10:45

Adresse

Anker Engelunds Vej, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes foran byggepladskontoret bygn. 300

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet 22346629

Praktisk information

Dato og tid

15/05 2018 09:00 - 10:45

Adresse

Anker Engelunds Vej, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes foran byggepladskontoret bygn. 300

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet 22346629

footer image byens netværk