print logo

Dark Design i byrummet

Tag på byvandring med projekt UDENFORs gadeplansmedarbejder og se byen på en helt anden måde, end du er vant til. På turen ser vi eksempler på ‘Dark Design’ eller ‘fjendtlig arkitektur’, der forhindrer hjemløse i at tage ophold i byen.

Deltagerliste (opdateret 11.11.2019)

Fotoreportage

Luk fuld beskrivelse

Byens rum er nogle steder indrettet på måder, der forhindrer hjemløse i at opholde sig netop dér. Det er steder, vi alle færdes til hverdag, men som vi sjældent lægger mærke til er indrettet for at holde bestemte mennesker væk. Det har konsekvenser for dem, der lever på gaden, og det har konsekvenser for, hvordan vores fælles by ser ud.

'Dark Design' eller 'fjendtlig arkitektur' er en måde at indrette og designe byen på, der skubber bestemte mennesker ud af bybilledet, heriblandt hjemløse. For eksempel ved at de forhindres i at finde sovepladser ved at bl.a. bænke og riste fjernes eller udformes, så man ikke kan ligge på dem.

Vi tager på byvandring i København med en af projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere og ser byen på en helt anden måde, end vi er vant til, når vi ser eksempler på 'Dark Design'.

Bemærk at turen starter på Ravnsborggade på Nørrebro og slutter på Hovedbanegården.  

Projekt UDENFOR arbejder aktivt på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden samt skabe forståelse for samfundets udstødende faktorer for at mindske dem. Organisationens daglige virke balancerer derfor på ”to ben” – gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter.


Bemærk at der er et meget begrænset antal pladser på byvandringen. Der kan derfor kun deltage én persom pr. medlemsvirksomhed. Turen gennemføres kun ved 15 deltagere. 

Bemærk at turen IKKE starter og slutter samme sted.


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.Program

  • 15:00 Velkommen v/ Byens Netværk
  • 15:10 Byvandring v/ gadeplansmedarbejder Per Fuglsbjerg, projekt UDENFOR
  • 16:30 Netværk
  • 17:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

12/11 2019 15:00 - 17:00

Adresse

Ravnsborggade 2
2200 København N

Deltagerantal

15

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

Praktisk information

Dato og tid

12/11 2019 15:00 - 17:00

Adresse

Ravnsborggade 2
2200 København N

Deltagerantal

15

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

footer image byens netværk