print logo

Bydelsvandring i Jernbanebyen


Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København. Over de kommende år udvikler de to grundejere, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, det 365.000 m2 store areal til en ny, moderne bydel. Vi tager på bydelsvandring i Jernbanebyen og hører om planerne for udviklingen.

Deltagerliste (opdateret 22.06.2021)

Fotoreportage

Luk fuld beskrivelse

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade og kommer til at rumme alt det bedste ved København: Pladser og grønne områder, fællesskaber, bilfri gader, små og store erhverv side om side, en verden af gammelt og nyt der vokser sammen i en unik blanding af bevarede bygninger og moderne, bæredygtig arkitektur. 

Grundejerne, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, igangsatte i november 2020 en arkitektkonkurrence for udviklingen af Jernbanebyen i form af et parallelopdrag med fem tværfaglige teams, hvor Team Cobe vandt med projektet ”Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel”.

Vi tager med DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme på bydelsvandring i Jernbanebyen og hører nærmere om udviklingen af den nye bydel. Indledningsvist hører vi om Team Cobes vinderforslag for en helhedsplan for området og om gode idéer fra de øvrige fire forslag, der indgik i konkurrencen. Vi går derefter rundt i området og ser og hører om, hvad der kommer til at ske i Jernbanebyen gennem de næste mange år.

Grundejernes visioner for området rummer fem hovedprincipper:

 1. At bygge videre på Jernbanebyens særlige kultur, kant og kreative kræfter
 2. At skabe en grøn og urban bydel midt i København
 3. At udvikle Jernbanebyen i balance mellem byliv og aktive fællesskaber og det rolige hverdagsliv
 4. At udvikle en bydel baseret på klimavenlige og bæredygtige principper
 5. At udvikle Jernbanebyen sammen med københavnerne og sammen med ildsjæle og investorer med langt perspektiv

Centralt i Team Cobes vinderprojekt er en systematisk og ambitiøs tilgang til bæredygtighed, der peger frem mod en DGNB-bæredygtighedscertificering af det, der bliver en af Københavns grønneste bydele med varierende former for bynatur og bevaring af områdets særlige biodiversitet. To store grønne områder skal rumme hhv. en offentlig park og et idrætsområde med tre fodboldbaner.

Projektet giver også nytænkende bud på, hvordan den nye bydel kan udvikles med store, bilfri områder, hvor fokus er på de bløde trafikanter, det aktive byliv og det sociale fællesskab med plads til f.eks. lege- og opholdsgader og med attraktive cykel- og gangforbindelser.

Endelig er der i vinderprojekt nuancerede bud på aktivering af områdets bevaringsværdige bygninger, hvor der blandt andet skabes plads til kreative erhverv og arbejdende værksteder og butikker. 

Oplevelsen af at være i en stille oase midt i storbyen skal bevares og forstærkes i udviklingen af den nye bydel. Over de kommende år vil der vokse en tæt by op omkring større, sammenhængende, grønne, offentlige byrum, og der vil blive bygget boliger til københavnerne med bæredygtige og blandede boliger med fokus på aktive fællesskaber mellem beboerne og grønne gårdrum og haver, som giver mulighed for et rigt udeliv.


Kilde: Jernbanebyen.dk

Fotokreditering: Kontraframe og DSB


Vedr. corona

 • Vi tager selvfølgelig forbehold for på dagen aktuelle restriktioner og forhold omkring forsamling grundet corona
 • Vi medbringer håndsprit
 • Vi holder behørig afstand
 • Du skal ikke komme, hvis du føler dig syg


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.
 Program

 • 16:00 Velkomst v/ Byens Netværk
 • 16:10 Bydelsvandring v/ DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme
 • 18:00 Netværk og forfriskning
 • 18:30 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

24/06 2021 16:00 - 18:30

Adresse

Lokomotivværkstedet, Otto Buses Vej 5A
2450 København

Deltagerantal

25

Mødested

Foran Lokomotivværkstedet

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

Praktisk information

Dato og tid

24/06 2021 16:00 - 18:30

Adresse

Lokomotivværkstedet, Otto Buses Vej 5A
2450 København

Deltagerantal

25

Mødested

Foran Lokomotivværkstedet

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

footer image byens netværk