print logo

Helhedsrenovering af Friluftsskolen


Lys og luft som en kilde til sundhed var udgangspunktet for opførelsen af Friluftsskolen på Amager, der var den første og eneste heldagsskole for svagelige børn, hvor man både kunne få undervisning og sygepleje. I dag er skolen fredet og har været igennem en helhedsrenovering, hvor den oprindelige idé om ude- og inderum samt sikring af lys og frisk luft er bevaret og styrket. Vi tager ud og ser det flotte resultat og hører om de valgte løsninger.   

Deltagerliste (opdateret 05.10.21)

Fotoreportage

Luk fuld beskrivelse

Friluftsskolen er en heldagsskole for elever med et væsentlig motorisk handicap og indlæringsvanskeligheder og er en del af Skolen ved Sundet på Amager.

Skolen er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og opført i 1938. Den var oprindeligt beregnet til svagelige børn med for eksempel tuberkulose og var den første og eneste af sin art i Danmark, hvor eleverne fik hjælpeundervisning, tre måltider i løbet af dagen samt sygepleje- og lægebehandling.

På Friluftsskolen var sundhed, hygiejne, lys og luft omdrejningspunktet, hvilket afspejler sig i bygningens transparens med store vinduespartier og forbindelse til naturen. Der var indrettet en særlig ”sundhedsfløj” med spisesal, håndvaskerum (skolen havde 144 håndvaske - én pr. elev) samt et aflukket område med lysbade, lægeværelse og sygeplejerske.  

De seks ottekantede klasselokaler var placeret mod syd med store vinduespartier, der kan åbnes med direkte adgang og plads til udendørs undervisning. På 1. sal var der indrettet en liggehal med store glaspartier, hvor både loft og vinduer kunne åbnes.

Med tiden er skolens oprindelige struktur blevet ændret i takt med, at nye funktioner og behov er kommet til og andre er forsvundet. I dag er Friluftsskolen fredet og har været igennem en helhedsrenovering, så den i dag fungerer som en tidssvarende og moderne skoleafdeling for bevægelseshæmmede børn under Skolen ved Sundet.

Der er i helhedsrenoveringen lagt vægt på at fremdrage og istandsætte oprindelige bygningsdele, overflader, materialer og farver samt at rekonstruere væsentlige rumstrukturer. Nyere løsninger er bevaret eller ombygget, hvor de ikke har ladet sig genskabe meningsfuldt, og hvor de giver mening i forhold til de nye funktioner. Den oprindelige idé om ude- og inderum samt sikring af lys og frisk luft er bevaret og styrket som en væsentlig fredningsværdi.


Fakta:

Bygherre: Byggeri København

Totalrådgiver: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Ingeniør: Niras

Landskab: LYTT Urban & Landscape Architecture

Hovedentreprenør: Jakon


Fotokreditering: Laura Stamer


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.Program

  • 16:15 Velkomst v/ Byens Netværk
  • 16:25 Om projektet v/ Berit Thorup og Jacob Ingvartsen, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma samt Nanna Siegfried, Byggeri København
  • 16:45 Rundvisning
  • 17:45 Forfriskning og netværk
  • 18:15 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

06/10 2021 16:15 - 18:30

Adresse

Samosvej 52
2300 København S

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes ude foran skolen

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

Praktisk information

Dato og tid

06/10 2021 16:15 - 18:30

Adresse

Samosvej 52
2300 København S

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes ude foran skolen

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

footer image byens netværk