print logo

Tunnelfabrikken & Kulturdistrikt Nordhavn


Engang en gigantisk industribygning. I fremtiden Danmarks største kulturhus. Tag med til Tunnelfabrikken inden den påbegynder sin omfattende omdannelse og hør om visionerne for det nye samlingspunkt i Nordhavn, der skal danne ramme om kultur, erhverv, natur og studieboliger i et nyt samlet kulturdistrikt for bydelens beboere og besøgende.

Deltagerliste (opdateret 26.05.2021)

Fotoreportage

Luk fuld beskrivelse


Op gennem 1990’erne støbte man tunnelelementer til Øresundsforbindelsen i ØTC-Hallen på Oceanvej i Ydre Nordhavn. Den gamle støbehal er, med sin længde på 261 meter lang, bredde på op til 125 meter og med 24 meter til loftet, én af Danmarks største bygninger. I dag ejes hallen af By & Havn, som i partnerskab med NREP og UNIONKUL vil transformere den store industribygning til en smeltedigel af erhverv, kultur, natur og boliger. Kom med og se Tunnelfabrikken, inden den starter sin gennemgribende forvandling og hør Klaus Kastbjerg, direktør i UNIONKUL, fortælle om de spændende visioner for stedet

Vi skal også høre Jesper Koefoed-Melson, direktør for Kulturdistriktet Østerbro & Nordhavn, fortælle, hvordan kultur og kulturelle fællesskaber vil være det bærende element i byduviklingen. Kulturdistriktet Østerbro & Nordhavn er en sammenslutning af kunstnere, foreninger, institutioner og virksomheder, der samarbejder om at gøre kulturen til omdrejningspunkt i bydelen. Kulturdistriktet fremviser kulturens potentiale for at skabe attraktive områder at leve og arbejde i gennem innovative partnerskaber og kulturelle oplevelser. Åben Festival, der er Østerbro og Nordhavns nye bydelsfestival, er et eksempel på dette. 

Tunnelfabrikken & Kulturdistriktet

Tunnelfabrikken indgår som et naturligt omdrejningspunkt i det nye kulturdistrikt og skal være et sted, hvor mennesker trives og danner fællesskaber. Her skal være plads til kunst- og kulturscener, arbejdspladser for både startups, etablerede virksomheder og læringsmiljøer, spisesteder med fokus på sociale madoplevelser og sund og økologisk mad, værksteder og atelier, faciliteter til idræt, nyttehaver, legepladser, underholdning og meget mere. Tunnelfabrikken bliver også hjemsted for unge og studerende, og der kommer i alt til at bo ca. 1.000 studerende både i eller udenfor Tunnelfabrikken.

Ikke mindst skal stedet fungere som en dynamo for fremtidens bæredygtige byudvikling. Det er ambitionen, at mest muligt af den gamle fabrik skal genanvendes. Rundt om bygningen er det tanken, at der indrettes et større område med aktiv bynatur, hvor landskabet baseres på at dyrke den nuværende vilde, selvgroede natur.

Projektet er af et sådant omfang, at det kræver en ny lokalplan samt et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Ombygningen forventes at være færdig i midten af 2023.

ØTC-Hallen har også tidligere været brugt til opbevaring af blandt andet både, teaterkulisser samt byinventar til det nye Århusgadekvarter og brugt til opbygning af 1:1-modeller af Operahusets facade og til produktion af facadeelementerne til THE SILO. De seneste år har bygningen stået tom, men for nylig begyndte forskellige kulturaktører at få adgang til at lave små udstillinger og installationer i den rå hal, som vi måske kan få lejlighed til at se ved besøget.


Udviklere: By & Havn, NREP og UNIONKUL

Arkitekt: ArcgencY

Landskabsarkitekt: SLA

Renderinger: NREPProgram

  • 16:30 Vi mødes udenfor Tunnelfabrikken
  • 16:30 Velkomst og introduktion til dagens program v/ Byens Netværk
  • 16:45 Oplæg og rundvisning i to grupper v/ hhv. Klaus Kastbjerg og Jesper Koefoed-Melson
  • 17:15 Grupperne bytter
  • 17:45 Netværk, dialog og forfriskninger
  • 18:15 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

27/05 2021 16:30 - 18:15

Adresse

Oceanvej 1
2150 København

Deltagerantal

60

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 22346629

Praktisk information

Dato og tid

27/05 2021 16:30 - 18:15

Adresse

Oceanvej 1
2150 København

Deltagerantal

60

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 22346629

footer image byens netværk