print logo

Frederiksberg Hospital - nyt bykvarter


Frederiksberg Hospital lukker med udgangen af 2026, og det giver Frederiksberg en enestående mulighed for at skabe et helt nyt kvarter, som emmer af den mere end 100 år gamle historie. Hvad skal der ske, når hospitalet rykker ud? Hvad skal et helt nyt bykvarter give til Frederiksberg, og hvordan kan de mange bevaringsværdige bygninger, træer og haver bruges i en ny sammenhæng?

Vi får svarene, når vi mødes med Frederiksberg Kommunes By-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge og stadsarkitekt Claus Sivager på hospitalsgrunden og hører om visionerne for det nye bykvarter.  

Deltagerliste (opdateret 14.09.22)

Arrangementet er lukket for tilmeldinger. Hvis du vil på venteliste så skriv en mail til Louise på lsh@byensnetvaerk.dk

Luk fuld beskrivelse

Frederiksberg Hospital skal med udgangen af 2026 omdannes til nye formål, og visionen er at skabe et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor liv og ro forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger og sin egen identitet, hvor udviklingen skal ske med afsæt i de historiske bygninger og grønne træk.

Området skal være for hele Frederiksberg. Her skal være plads til transformation og historiske bygninger, nye og varierede boligformer, grønne stræder og byrum, kulturliv og ro – nyt, der gror ud af det gamle.

Tre tværfaglige teams har gennem et parallelopdrag givet deres bud på en udviklingsplan for området, og team EFFEKT (Effekt, Arkitema, Cowi, Gemeinschaft og Creator Projects) har vundet med forslaget ”Frederiksberg Hospital – Gro det nye af det gamle”.

Formålet med parallelopdraget har været at skabe en samlet ambitiøs og visionær udviklingsplan som grundlag for den fremtidige udvikling af Hospitalsgrunden. En helhedsorienteret plan, der binder hele området sammen i et stort greb, der balancerer områdets og Frederiksbergs historie og særlige stemning med nye ideer, der gør det fremtidssikkert og attraktivt.

Byens borgere har været og bliver fortsat en vigtig del af udviklingen af Frederiksberg Hospital. Igennem parallelopdraget har der været omfattende borgerinddragelse, og Frederiksberg Kommune har nedsat et borgerpanel, som har fulgt parallelopdraget, deltaget i workshops og kommet med anbefalinger til vurderingsudvalget. Fremadrettet vil borgerne også inviteres til at tage del i processen, når den endelige udviklingsplan skal udarbejdes.

Resten af 2022 er der planlagt et forløb, hvor vinderforslaget og elementer fra de andre forslag skal bearbejdes, detaljeres og struktureres i forhold til kommunens, borgeres og interessenters behov og ønsker. Det er planen, at der i 2023 politisk kan vedtages en endelig udviklingsplan for Frederiksberg Hospital.

Vi går en rundtur på hospitalsgrunden med dens nuværende funktion og hører om visionerne for det nye bykvarter sammen med Frederiksberg Kommunes By-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge og stadsarkitekt Claus Sivager.

Se vinderforslaget fra team EFFEKT her

Læs mere om projektet på Frederiksberg Kommunes website her

Bemærk at arrangementet foregår udendørs

Arrangementet er lukket for tilmeldinger. Hvis du vil på venteliste så skriv en mail til Louise på lsh@byensnetvaerk.dkProgram

  • 16:00 Velkomst v/ Byens Netværk
  • 16:10 Præsentation af parallelopdrag v/ By-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge og stadsarkitekt Claus Sivager, Frederiksberg Kommune
  • 16.30 Rundtur på hospitalsgrunden med dens nuværende funktion
  • 17:30 Netværk og forfriskning
  • 18:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

14/09 2022 16:00 - 18:00

Adresse

Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes ved hovedindgangen/porten

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

Praktisk information

Dato og tid

14/09 2022 16:00 - 18:00

Adresse

Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes ved hovedindgangen/porten

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja mobil: 20841973

footer image byens netværk