print logo

Sydhavnskvarteret - i socialt perspektiv


Kom med på en anderledes byvandring i Sydhavnen i Aarhus, der lige nu undergår en eksplosiv forandring.

Vi tager på "povertywalk special" med en tidligere hjemløs, nu medarbejder i Gadeliv, og møder desuden Sarah Jarsbo, forkvinde i foreningen Sydhavnen samt Ove Abildgaard, formand for foreningen Gadeliv, der sammen vil fortælle om bydelens udvikling i et socialt perspektiv. Arrangementet slutter med samtalesuppe ved Skraldecafeen.
 

Deltagerliste (opdateret 09.11.22)

 

Luk fuld beskrivelse

De fleste forbinder Sydhavnen i Århus med kunstnere, iværksættere og hjemløse, der holder til i områdets væresteder. Samt med store industribygninger, slagtehaller, Filmbyen - og så de store nye domicilbyggerier, der bl.a. huser Danske Bank, Jyllands-Posten og snart meget mere. 

For lige nu er Sydhavnen et af de allermest spændende byudviklingsområder i Århus. Byggefirmaet A. Enggaard vandt i 2019 opgaven at opføre i alt 75.000 etagekvadratmeter, der vil blive udgjort af blandt andet et kontorhøjhus, to hoteller samt nye lokaler til spillestedet Train og Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Billedkunstcenter, VIA samt en række andre aktører forankret i Sydhavnen. 

Om få år vil Sydhavnen være et af de tættest bebyggede områder i Aarhus, og bydelen undergår dermed et socialt skifte, der potentielt rummer risikoen for, at mindrebemidlede, kunstnere og små erhvervsdrivende må flytte ud af området på grund kraftigt stigende huslejer. Skiftet varsler samtidig nye tider for værestederne og de mange udsatte, misbrugere og hjemløse, der indtil nu har haft hjemsted i området. For vil der fortsat være plads til dem i fremtiden, eller vil de udsatte atter en gang blive skubbet længere ud af byen?

Heldigvis har Aarhus Kommune indskrevet et ønske i udviklingsplanen om, at både de kreative virksomheder og de særligt socialt udsatte skal have en plads i fremtidens Sydhavnskvarter: Målet er at skabe en tæt og mangfoldig bydel med plads til kunst, kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejdspladser, social mangfoldighed og byliv døgnet rundt. Og også hos områdets projektudviklere, A. Enggaard og Kilden & Hindby, er der et ønske om at bibeholde så store dele af det oprindelige miljø som muligt, og derfor arbejdes der hos bygherrerne med en række modeller for social ansvarlighed, herunder at fastholde huslejerne på et lavere niveau.

En mærkesag for foreningerne Sydhavnen og Gadeliv

For at sikre, at alle visioner for bylivet og byrummet i Sydhavnen opfyldes, er der etableret en bydelsforening. Foreningen består af repræsen­tant for områdets nuværende erhvervs­drivende, for kunsten, for de socialt udsatte og for erhvervslivet. Sam­men med Aarhus Kommune sikrer de, at Sydhavnskvarteret udvikles til et af byens mest spændende og mangfoldige kvarterer.

Hos foreningen Gadeliv er målet ligeledes at understøtte byudviklingen med indsatser, der kan medvirke til, at denne vision befæstes og fastholdes, både for kvarterets og diversitetens skyld, men også fordi det er en dybtliggende oplevelse hos udsatte mennesker, at de bliver skubbet rundt med og bliver ofret i ”fremskridtets” navn.

”Det er et spørgsmål om enten isolation eller integration. Vi har ingen intention om at fremstille et skrækscenarie om fremtiden, men vi er overbeviste om, at hvis opgaven med at gøre de socialt udsatte til en naturlig og integreret del af Sydhavnen ikke bliver taget alvorligt fra starten – og starten er gået – så vil det hurtigt blive til en helt anden opgave end vi i hvert fald drømmer om. Så bliver opgaven til inddæmning, kontrol og skadeskontrol af de udsatte og ikke til inklusion og positive bidrag og medborgerskab for de socialt udsatte.”


Vær med, når vi tager den vigtige samtale om en bydel i forandring - og hvordan man bygger bro mellem områdets nuværende og fremtidige brugere. 
 

Fotos: Sarah Jarsbo, foreningen Sydhavnen

 

Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.

 Program

  • 15:00 Velkomst v/ Byens Netværk
  • 15:10 Sydhavnen - i socialt perspektiv v/ Sarah Jarsbo, foreningen Sydhavnen og Ove Abildgaard, foreningen Gadeliv/Hus Forbi
  • 15:30 Povertywalk i området - en tidligere hjemløs viser bydelen frem
  • 16:45 Varm kakao eller suppe i Skraldecafeen samt diskussion af byudviklingen i socialt perspektiv
  • 17:30 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

09/11 2022 15:00 - 17:30

Adresse

Jægergårdsgade 164B
8000 Aarhus C

Deltagerantal

30

Mødested

Foreningen Gadeliv

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 2234 6629

Praktisk information

Dato og tid

09/11 2022 15:00 - 17:30

Adresse

Jægergårdsgade 164B
8000 Aarhus C

Deltagerantal

30

Mødested

Foreningen Gadeliv

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet mobil: 2234 6629

footer image byens netværk