print logo

Amtssygehuset - fra sengestuer til ny bydel

Aarhus’ gamle Amtssygehus skal forvandles til et nyt og levende bykvarter. Et moderne boligområde, der dyrker fællesskabet og en bæredygtig udvikling, mens stedets historie og de sundhedsfremmende idealer om lys, duft, luft og bevægelse, videreføres. Tag med Byens Netværk, når Aarhus Kommune og LINK Arkitektur åbner dørene og stiller skarpt på de historiske bygninger og den udvikling, der skal foregå i området. 

Deltagerliste (opdateret 13.11)

Luk fuld beskrivelse

I det centrale Aarhus, tæt på Botanisk Have og Den Gamle By, ligger byens gamle Amtssygehus, der er under omdannelse til et nyt og attraktivt bykvarter. Ambitionen er at viderebringe stedets historie i en ny identitet og lade de sundhedsfremmende idealer om lys, luft og dufte, som Amtssygehuset blev bygget på i 1935, blive mærkbare i området.

Planerne for omdannelsen startede allerede i 2014, da Aarhus Kommune indgik en købsaftale med Region Midtjylland om at overtage hospitalet, når de flyttede deres aktiviteter til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det forventes, at den samlede udvikling vil tage cirka 15-20 år, og LINK Arkitektur har, i et team med Raundahl & Moesby, Ingeniør’ne og investorerne Patrizia og Pensam, vundet de første to udbud.

Kom med, når Aarhus Kommune og LINK Arkitektur sammen åbner dørene og stiller skarpt på de historiske bygninger og den udvikling, der skal foregå i området i de kommende år. Turen byder bl.a. på en tur indenfor i de gamle bygninger, og sammen med Britta Lyager Degn fra Aarhus Kommune og Rasmus Kierkegaard fra LINK Arkitektur skal vi høre om visionerne og de overordnede greb i at forene gammelt og nyt.

Det nye i det gamle

En ny boligkarré i røde tegl med cirka 200 lejligheder bliver det første byggeprojekt. Boligkarréen forener klassisk, urban dansk bygningstradition med en moderne tilgang, som viderefører Amtssygehusets DNA i overgangen til et nutidigt bykvarter. Byggeriet indskriver sig respektfuldt og naturligt i områdets historiske omgivelser og skaber en bebyggelse, der både har sin egen arkitektoniske karakteristik og harmonerer naturligt med Amtssygehusets øvrige bygninger.

Anden etape omfatter opførelsen af yderligere to nye boligkarréer samt en transformation af den ikoniske sengebygning, som tilsammen kommer til at udgøre den centrale del af den nye grønne og bæredygtige bydel. Projektet omfatter en bred vifte af forskelligartede boligtyper og størrelser, der bidrager til et varieret boligudbud i byen – for alle i byen. Uanset om det drejer sig om singler, børnefamilier, seniorer eller andre beboergrupper, er målet at skabe et inkluderende og mangfoldigt fællesskab, der imødekommer alles boligbehov. Der er skabt plads til at mødes i uderummene, hvor grønne parker, gårdrum og opholdsrum både øger biodiversiteten og bliver et naturligt samlingspunkt for områdets beboere - et sted, hvor fællesskaber opstår og trives.

Det arkitektoniske udtryk for begge projekter skriver sig ind i områdets fortælling med direkte referencer til Høgh-Hansens eksisterende arkitektur i en moderne fortolkning. Amtssygehusets karakteristiske arkitektur med det høje detaljeringsniveau, de lyse horisontale linjer og de markerede port- og opgangsmotiver har været en vigtig inspirationskilde i den stedsspecifikke videreførelse af Amtssygehusets særlige karakter i det nye bykvarter.

Fotos og renderinger: LINK Arkitektur og Aarhus Kommune

Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.Program

  • 15:30 Velkomst v/ Byens Netværk
  • 15:45 Amtssygehuset – fra vision til udviklings- og lokalplaner v. Britta Lyager Degn, projektleder, Aarhus Kommune
  • 16:05 Formgivning og fornyelse – et arkitektonisk greb for en bæredygtig bydel v. Rasmus Kierkegaard, kreativ chef, LINK Arkitektur
  • 16:25 Kaffe/varm kakao og rundvisning på sygehusgrunden
  • 17:30 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

14/11 2023 15:30 - 17:30

Adresse

Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus

Deltagerantal

30

Mødested

Port-bygningen, Amtssygehuset, Aarhus

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet Fibiger 22346629

Praktisk information

Dato og tid

14/11 2023 15:30 - 17:30

Adresse

Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus

Deltagerantal

30

Mødested

Port-bygningen, Amtssygehuset, Aarhus

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet Fibiger 22346629

footer image byens netværk