print logo

Karens Minde Aksen - klimatilpasning og byrumsforbedring


I Københavns Sydhavn er et langstrakt område ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus blevet klimatilpasset og byrumsforbedret i et samlet projekt. Vi besøger Karens Minde Aksen med Schønherr og WSP og hører om projektet, der er udformet efter devisen: At lægge så meget til, og trække så lidt fra, som muligt.

Deltagerliste (opdateret 13.09)

 

Luk fuld beskrivelse

Karens Minde Aksen er et sammenhængende forløb af park, gader og byrum, som strækker sig over 600 m. og 37.000 m2. Det samlede projekt om byfornyelse og klimatilpasning er skabt som et løft af Musikkvarteret i Københavns Sydhavn, som er et område præget af stor social diversitet og stærk lokal identitet parret med vild natur og dyrehold. Projektet har afstedkommet markante forbedringer i landskabs- og byrummet og binder området og Sydhavnen langt bedre sammen.

En teglklinkebelagt ”flodseng” slynger sig ind og ud mellem de store eksisterende træer og fungerer både som sti og vandstyrende element. Vandet samler sig i en central markeret rende, og herfra løber det ned gennem anlægget over en risleeng, hvor det renses for tunge partikler for til sidst at ende i en nyetableret regnvandssø.

Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere 15.000 m3 skybrudsvand og overholde servicekravet om, at der maksimalt må stå 10 cm vand op ad de omgivende bygningers facader. Hverdagsregn fra belægninger og tagflader vendt mod området håndteres også i klinkerenden.

Derudover er der etableret en Cirkelbro, der er en rund svævende sti udformet i træ, og som erstatter de mange stier på kryds og tværs, der tidligere prægede området.

Et belysningsprojekt har styrket aksens karakter og skaber samtidig øget tryghed for borgerne. Der er endvidere arbejdet med mobilitet og trafiksikkerhed i området efter borgernes ønske, således at der bl.a. er bevaret p-pladser og skabt nye adgangsforhold til Karens Minde Kulturhus og lokale institutioner.

I forhold til biodiversitet er der udført en beplantningsstrategi, der beskytter og bevarer områdets mange træer, og det er lykkedes at udforme anlægget på en sådan måde, at det kun har været nødvendigt at fælde et fåtal træer. Stammerne er brugt som dødt ved i anlægget og bidrager dermed, sammen med regnvandssøen og supplerende busk- og løgbeplantninger, til at hæve biodiversiteten i området.

Projektet blev indviet den 26. maj 2023

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune og HOFOR

Totalrådgiver: Schønherr

Ingeniør: WSP

Øvrig samarbejdspart: Vida Local

Entreprenør: Ebbe Dalsgaard A/S

Kilde: Schønherr og WSP 

Fotos: Carsten Ingemann

Arkitekturredaktør på Politiken Karsten Ifversen har givet Karens Minde Aksen 6 hjerter i sin anmeldelse. 


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400 kr. ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os. Læs mere om vores forhold vedr. tilmelding her.Program

  • 16:00 Velkommen v/ Byens Netværk
  • 16:10 Introduktion og rundvisning v/ Pawel Antoni Lange, Kommunikationskonsulent, Schønherr og Jens Lauritz Hansen, Markedschef, WSP Danmark
  • 17:30 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

13/09 2023 16:00 - 17:30

Adresse

Sjælør Boulevard 42
2450 København SV

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes ved krydset hvor Ellebjergvej rammer Sjælør Boulevard og Borgmester Christiansens Gade

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja Beck, tlf. 20841973

Praktisk information

Dato og tid

13/09 2023 16:00 - 17:30

Adresse

Sjælør Boulevard 42
2450 København SV

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes ved krydset hvor Ellebjergvej rammer Sjælør Boulevard og Borgmester Christiansens Gade

Kontakt

kbe@byensnetvaerk.dk
Katja Beck, tlf. 20841973

footer image byens netværk