print logo

Kvindernes kampdag: Hvordan arbejder vi sammen?

Hvordan står det egentlig til med arbejdskulturen i byggeriet – og hvad kan vi forvente i fremtiden? Debatten om sexisme og ligestilling har fyldt på dagsordenen, men har det ændret noget? Og hvad betyder det, når nye generationer stiller helt andre krav til deres uddannelse, arbejdsplads og ledere?

 

Luk fuld beskrivelse

Byggeriet står overfor massive forandringer. Både de ydre, hvor især klimakrisen tvinger os til at gøre meget på nye måder. Men også de indre; dem der handler om os selv, om hvordan vi arbejder og om den kultur, vi er en del af på vores arbejdspladser. Og netop dette er der brug for, at vi taler meget mere om. 

For er det måske her – i arbejdskulturen – at vi finder svaret på, hvorfor forandringer er så svære? Hvorfor så mange får stress? Og hvorfor der stadig er færre kvinder i topstillinger og på byggepladsen?

Begreber som ’quiet quitting’ og ’The Great Resignation’ har fået os til at tænke nærmere over, hvordan (og om) vi vil arbejde, og arbejdspladserne udfordres af medarbejdere, der ikke finder sig i meningsløse jobs, utilfredsstillende arbejdsforhold og i den grad heller ikke i dårlig ledelse. 

Men hvad kommer det til at betyde for byggeriet? Hvordan ændrer man en arbejdskultur, så det skaber mere ligestilling? Og kan vi sætte ambitiøse mål for virksomheden uden også at lave langsigtede forandringer af arbejdsforholdene?

Program

14.00: Ankomst og kaffe
14.15: Oplæg: Hvad er status på ligestilling i branchen lige nu?
15.15: Oplæg: Hvilke trends ser vi generelt på arbejdsmarkedet – og hvad betyder det for ligestillingen?
16.15: Dialog: Hvordan ser byggebranchen(s arbejdspladser) ud i fremtiden?
16.50: Afslutning
17.00 – slut: Musik og drinks

Dette arrangement er blevet til i et samarbejde mellem DAC, Arkitektforeningen, Byens Netværk, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Det Kongelige Akademi, FAOD, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, IDA Byg, Konstuktørforeningen og Københavns Kommune

Bemærk at tilmelding foregår via DACs website

Gå til tilmeldingProgram

  • 14:00 Ankomst og kaffe
  • 14:15 Oplæg: Hvad er status på ligestilling i branchen lige nu?
  • 15:15 Oplæg: Hvilke trends ser vi generelt på arbejdsmarkedet – og hvad betyder det for ligestillingen?
  • 16:15 Dialog: Hvordan ser byggebranchen(s arbejdspladser) ud i fremtiden?
  • 16:50 Afslutning
  • 17:00-slut Musik og drinks

Praktisk information

Dato og tid

08/03 2023 14:00 - 17:00

Adresse

DAC, Bryghuspladsen 10
1473 København K

Deltagerantal

80

Mødested

Dansk Arkitektur Center

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette mobil: 23344601

Praktisk information

Dato og tid

08/03 2023 14:00 - 17:00

Adresse

DAC, Bryghuspladsen 10
1473 København K

Deltagerantal

80

Mødested

Dansk Arkitektur Center

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette mobil: 23344601

footer image byens netværk