print logo

UN17 Village - 17 verdensmål omsat i ét samlet byggeprojekt


UN17 Village er blandt de sidste byggerier i udviklingen af Ørestad, men samtidig det første i verden skabt ud fra en komplet metode, som adresserer og inkorporerer alle FNs 17 verdensmål i én helhedsløsning, der opfylder de højeste standarder inden for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Tag med, når vi tager på byggepladsbesøg til UN17 Village og bliver klogere på, hvordan man integrerer og formidler FNs verdensmål i fremtidens bæredygtige byggeløsninger.

Deltagerliste (opdateret 13.01.23)

 

Luk fuld beskrivelse

Når UN17 Village står færdigt i 2023/2024 er det et nyt vartegn for Ørestad, der markerer afslutningen på 25 års udvikling af det københavnske bykvarter, men samtidig tårnhøje ambitioner og visioner inden for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Projektet – der er udviklet og opført af NREP i samarbejde med Sweco Architects, Lendager, MOE og CG Jensen – er nemlig det første i verden, hvor samtlige af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling omsættes til konkrete løsninger i ét samlet byggeprojekt med fokus på:

 • Biodiversitet og klimareduktion
 • Fællesskab
 • Sundhed

Byggeriets samlede areal på 35.000 kvm består af fem bygninger (karreer), der tilsammen skaber en ’landsby’ med forskellige boligformer målrettet forskellige beboere – fra unge nyuddannede, over forskellige familietyper til seniorboliger – og som danner grundlag for et mangfoldigt og stærkt fællesskab, der imødekommer beboere på tværs af generationer, interesser og skiftende familiemønstre. I alt kommer der til at bo godt 1.100 beboere fordelt på 535 boliger i UN17 Village.

Bygningerne grupperes omkring fællesarealer med bl.a. spisesteder, en sundhedsklinik og et helsecenter, ligesom der vil etableres væksthuse på to af tagfladerne samt forskellige fælleshuse og mødesteder, herunder en delecentral, som vil fungere som samlingssted og inspiration for en bæredygtig livsstil.

For at fremme bevægelse i hverdagen bliver der etableret et rekreativt stisystem, der forbinder bygninger, fællesfaciliteter og sociale mødesteder. Samtidig etableres der udendørs sports- og legefaciliteter, som er tilgængelige for alle.

I byggeriet etableres grønne byrum, biodiverse tage og vertikal begrønning, der maksimerer biodiversitet og integrationen af lokal bynatur og dyreliv. Derudover skal der indgå opsamling og genbrug af regnvand.

Og for at reducere bebyggelsens samlede klimaaftryk iværksættes der tiltag, der fremmer bæredygtige materialer, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

UN17 Village skal DGNB-certificeres til niveau Guld/Platin, DGNB-hjerte og WELL.

På arrangementet får vi en introduktion til projektet med nedslag i de bæredygtighedstiltag og -værktøjer, der er indarbejdet i designprocessen, når vi møder:

 • Mia Scheel, markedsdirektør, arkitekt MAA, Sweco Architects
 • Caroline Grubbe Stewart, projektleder, bygningskonstruktør, Sweco Architects
 • Asbjørn Shannon, projektleder, CG Jensen
 • Hans-Christian K. W. Wenneke, byggeleder, CG Jensen

Partnere
Bygherre: NREP
Arkitekter: Sweco Architects samt Lendager 
Ingeniør: MOE
Entreprenør: CG Jensen
Landskabsarkitekt: SLA

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens ledere på FNs generalforsamling i 2015 for at sikre en udvikling frem mod en langt mere bæredygtig verden i 2030. Verdensmålene består af 17 hovedmål og 169 delmål, som tilsammen danner en fælles vision og et globalt værktøj med konkrete forslag til, hvad en bæredygtig fremtid indebærer og hvilke forandringer, der kræves.

Læs mere på un17village.dk

Læs publikationen Building Balance


Øvrig kilde og renderinger: Sweco Architects

Bemærk: Det er et byggepladsbesøg og du skal selv medbringe sikkerhedsudstyr (sikkerhedssko og hjelm) for at deltage.

Der er ikke mulighed for parkering på eller omkring byggepladsen, men der er parkering i de omkringliggende P-huse i Ørestad.

 Program

 • 15:30 Velkomst v/ Byens Netværk
 • 15:40 Introduktion til projektet i mock-up pavillonen
 • 16:15 Rundvisning på dele af byggepladsen
 • 17:00 Forfriskning & netværk
 • 17:30 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

25/01 2023 15:30 - 17:30

Adresse

Else Alfelts Vej 196
2300 København S

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes ved mock-up pavillonen ved byggepladsens indgang mod syd (Else Alfelts Vej 196)

Kontakt

ngj@byensnetvaerk.dk
Nanna telefon: 2826 6304

Praktisk information

Dato og tid

25/01 2023 15:30 - 17:30

Adresse

Else Alfelts Vej 196
2300 København S

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes ved mock-up pavillonen ved byggepladsens indgang mod syd (Else Alfelts Vej 196)

Kontakt

ngj@byensnetvaerk.dk
Nanna telefon: 2826 6304

footer image byens netværk