print logo

Universitetsfirkanten


Københavns Universitet er et af de ældste universiteter i Nordeuropa og blev grundlagt i Universitetsfirkanten ved Frue Plads, hvor en lang række af de historiske bygninger stadig benyttes.

Vi får en rundvisning i dele af Universitetsfirkanten og hører om den nutidige udvikling af universitetet.

Deltagerliste (opdateret 31.08)

Arrangementet er lukket for tilmeldinger. Vil du på venteliste, så send en mail til Louise på lsh@byensnetvaerk.dk

Luk fuld beskrivelse

Universitetsfirkanten afgrænset af Nørregade, Krystalgade, Frue Plads og Fiolstræde indeholder nogle af Københavns fineste fredede bygninger og er et vidnesbyrd om Københavns Universitets mere end 500 år lange historie. Og den dag i dag er bygningerne stadig i brug, om end de gennem årene har skiftet funktion i takt med universitetets behov for både udvidelser og fortætning.

Kom med, når vi kommer ind bag de historiske mure og får en rundvisning, der tager os forbi: Bibliotekssalen, Museumsbygningen, Fangekælderen, Professorbygningen, Udvalgsværelser, Munkekælderen samt Hovedbygningens forhal og festsal.

Indledingsvist og undervejs hører vi også om universitetets historie, vedligeholdelsesprojekter og nutidige arbejde med indretning af morderne arbejdspladser.

Bibliotekssalen
Det fredede universitetsbibliotek i Fiolstræde, oprindeligt tegnet af Johan D. Herholdt i 1861, er en smuk bygning i røde tegl med store karakteristiske støbejernsvinduer. Særligt imponerende er bogsalen, hvor hvert vindue ned gennem salen giver lys til reolnicher, som danner individuelle læserum. Rørbæk og Møller Arkitekter har stået for en omfattende transformation af biblioteket.

Museumsbygningen
Det zoologiske museum i Krystalgade, tegnet af arkitekt Christian Hansen og opført i årene 1864-68, var et for datiden meget moderne museumsbyggeri. Bygningen er bygget op omkring en smuk indre hal i hele bygningens højde, der øverst afsluttes med et stort glastag.

I 1965 var museet dog blevet utidssvarende og lukkede for publikum. Herefter blev Museumsbygningen i nogle år anvendt til undervisning, indtil den efter en gennemgribende istandsættelse i 1982 blev taget i anvendelse af universitetets administration.

I 2013 fik Rørbæk og Møller Arkitekter til opgave at udvikle et bud på, hvordan den fredede museumsbygning kunne udvikles og ombygges til en moderne organisations kontorbehov for Fællesadministrationen på Københavns Universitet. Ombygningen har sikret, at Museumsbygningens oprindelige arkitektoniske hovedidé, der har været skæmmet af tidligere ombygninger, er gendannet. Senest har Rørbæk og Møller stået for istandsættelse af Museumsbygningens stueetage og facade.

Festsalen
Udsmykningen af festsalen i den fredede hovedbygning er foretaget af kunstneren Georg Hilker i årene 1862-65 og er udført som et ’trompe d’oeil’-kassetteloft inspireret af italiensk renæssance. Festsalens vægmalerier er malet i perioden 1871-1896 af en række forskellige kunstnere med motiver fra universitetets og videnskabens verden. Rørbæk og Møller Arkitekter har bistået med en restaurering i tæt samarbejde med konservatorer. Yderligere er der integreret akustikregulering og moderne AV-udstyr.

Læs mere om universitetsbygningerne her

Arrangementet er lukket for tilmeldinger. Vil du på venteliste, så send en mail til Louise på lsh@byensnetvaerk.dk

Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400 kr. ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os. Læs mere om vores forhold vedr. tilmelding her.Program

  • 15:30 Vi mødes foran Fiolstræde 1 og går samlet ind
  • 15:30 Velkomst v/ Byens Netværk
  • 15:40 Fællesadministrationens fortætning v/ Morten Marstal, Specialkonsulent, Arkitekt, Københavns Universitet
  • 16:15 Rundvisning v/ Jens Fink-Jensen, Københavns Universitet
  • 18:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

07/09 2023 15:30 - 18:00

Adresse

Frue Plads
1171 København

Deltagerantal

25

Mødested

Vi mødes på hjørnet Nørregade/Frue Plads

Kontakt

lsh@byensnetvaerk.dk
Louise Skafte Hedensten, tlf. 20956767

Praktisk information

Dato og tid

07/09 2023 15:30 - 18:00

Adresse

Frue Plads
1171 København

Deltagerantal

25

Mødested

Vi mødes på hjørnet Nørregade/Frue Plads

Kontakt

lsh@byensnetvaerk.dk
Louise Skafte Hedensten, tlf. 20956767

footer image byens netværk