print logo

Videreudvikling af Refshaleøen


Hvordan holder man liv i et sprudlende kreativt og kulturelt miljø, mens man bygger en ny tæt bydel rundt om det? Det er en af de udfordringer, grundejerne på Refshaleøen beder om gode idéer til at kunne løfte, når der om få år laves en samlet plan for byudviklingen af området.

Vi besøger Refshaleøens Ejendomsselskab og hører om det visions- og idéarbejde, som skal videreudvikle Refshaleøen og sikre, at øens mange kvaliteter og potentialer kan aktiveres i den kommende byudvikling.

Her ser vi også en udstilling af de mange borgerforslag fra forårets åbne invitation til at give ”Indspark til Refshaleøen” og hører om den åbne idékonkurrence, som lanceres i slutningen af august.

Deltagerliste (opdateret 04.09)

Luk fuld beskrivelse

Siden anlægget af Refshaleøen i sidste halvdel af 1800-tallet har området været under konstant både fysisk og indholdsmæssig forandring. Siden B&W’s konkurs i 1996 har Refshaleøens Ejendomsselskab sammen med hundreder af engagerede lejere og i dialog med byens myndigheder og folkevalgte skabt et levende, kreativt og kulturelt miljø, der har givet Refshaleøen en ny stærk stedsidentitet.

Næste skridt

Nu tager Refshaleøens Ejendomsselskab i samarbejde med By & Havn som grundejere på Refshaleøen det næste skridt i fortællingen, hvor det gode udgangspunkt skal bruges til at skabe de bedst mulige planer for videreudviklingen af Refshaleøen til hjem for flere mennesker og arbejdspladser, samtidig med at Refshaleøen fortsat bliver et unikt og levende mødested.

Derfor er der igangsat et toårigt visions- og idéarbejde:

 • Grundejerne lancerede i januar en foreløbig vision med 7 dogmer for videreudviklingen, som beskrev de bærende kvaliteter, der også i fremtiden skal kendetegne Refshaleøen som den rå, blå, grønne, historiske og kreative bydel. 
   
 • Fra januar til marts har der været en åben invitation til ”Indspark til Refshaleøen” og afholdt værkstedsmøder, hvor borgere og alle øvrige interesserede har kunnet komme med bemærkninger til den foreløbige vision og bidrage med egne idéer, synspunkter og indspark til udviklingen.
   
 • Fra den 24. august udstilles de mange indspark sammen med en bearbejdet vision på Refshaleøen. Her lanceres også en åben idékonkurrence, hvor fire definerede temaer udgør de centrale udfordringer: 1) Refshaleøens kreative miljø, 2) Transformation af områdets kulturarv, 3) Bynatur og biodiversitet og 4) Blandet by med nye boformer, mens der også kommer et 5. åbent tema. 
   
 • Den åbne idékonkurrence vil efter planen løbe til midten af november 2023. Herefter følger en strukturplankonkurrence med prækvalifikation i 2024 med yderligere borgerdialog.

Vi besøger Refshaleøens Ejendomsselskab og hører mere om visionsarbejdet, ligesom vi også ser udstillingen med de mange input fra den åbne borgerproces og hører om den åbne idékonkurrence. 


Kort om videreudviklingen af Refshaleøen

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn ejer til sammen størstedelen af Refshaleøen i Københavns Havn og har en fælles ambition om at udvikle en ny københavnsk bydel på deres arealer.

Idé- og planprocessen består af tre faser: 1) det afsluttede ”indspark til Refshaleøen”, 2) en idékonkurrence i 2023 og 3) en strukturplankonkurrence i 2024.

Det samlede forløb skal føre frem til udarbejdelsen af en plan for videreudviklingen af det 80 hektar store projektområde. Hvis BIOFOS på sigt fraflytter Refshaleøen, vil det samlede projektområde kunne vokse til 115 hektar.

Det er selskabernes hensigt at gå sammen i et fælles udviklingsselskab på Refshaleøen med Refshaleøens Ejendomsselskab som majoritetsaktionær og drivende part.

Kilde og fotos: Refshaleøens Ejendomsselskab


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400 kr. ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os. Læs mere om vores forhold vedr. tilmelding her.Program

 • 15:00 Velkommen v/ Byens Netværk
 • 15:10 Introduktion til visions- og idéarbejdet for Refshaleøens videreudvikling v/ Claus Hovmøller Jensen, Udviklingsdirektør og Nikolaj Heltoft, Kommunikationschef. Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
 • 15.45 Vi ser udstillingen
 • 16:30 Forfriskning på La Banchina
 • 17:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

05/09 2023 15:00 - 17:00

Adresse

Refshalevej 153
1432 København K

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes hos Refshaleøens Ejendomsselskab på 2. sal

Kontakt

hls@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen telefon: 23344601

Praktisk information

Dato og tid

05/09 2023 15:00 - 17:00

Adresse

Refshalevej 153
1432 København K

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes hos Refshaleøens Ejendomsselskab på 2. sal

Kontakt

hls@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen telefon: 23344601

footer image byens netværk