print logo

FRI & Byens Netværk TALKS: Biodiversitetskrisen - hvad kan vi gøre?

Deltagerliste (opdateret 11.04)

Vi befinder os midt i en biodiversitetskrise, hvor udfordringer som tab af naturområder, habitater og konkurrence om plads præger vores virkelighed. Men kan byggeriet bidrage til at forhindre eller mindske biodiversitetskrisen samt tabet af habitater?

Hvad er konsekvenserne, når vi former vores bygninger, byer og omgivelser med tanke på biodiversitet og bevarelse af habitater? Hvorfor bør vi have en aktiv interesse i, hvordan vores byggeri påvirker naturen?

Er det blot spørgsmål om, hvor vi bygger, eller spiller måden, vi bygger på, også en afgørende rolle? Hvordan påvirker de nye bæredygtighedskrav og -direktiver fra EU byggeriet?

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Byens Netværk inviterer dig til en morgen-talk, der vil udforske disse spørgsmål og belyse, hvordan byggeriet kan spille en positiv rolle i at løse biodiversitetskrisen og bevare habitater.

Luk fuld beskrivelse

FRI & Byens Netværk TALKS er en ny serie, der giver dig ekspertviden og perspektiv på en række aktuelle temaer, som har stor betydning for vores fagprofessionelle udvikling.

Glæd dig til at møde to eksperter, som vil dele viden om og blik på, hvorfor vi skal være nysgerrige på, hvilken rolle naturen og biodiversiteten skal spille i fortællingen om byggeriets og byudviklingens grønne udvikling. 

Mød eksperterne:

Kristina Cecilie Larsen, biolog, WSP

Kristina beskæftiger sig med at bevare og forbedre forholdene for biodiversitet i menneskenære miljøer, blandt andet gennem tværfagligt samarbejde i byudviklingsprocesser.
Hun har stor viden om biodiversitet i bynatur og urbant design, til lands og til vands, tværfagligt samarbejde i den kreative proces eller naturvidenskabelig formidling. Endvidere om økologi, biodiversitet og feltarbejde med fokus på den danske natur. Kristina er samtidig engageret i arbejdsgruppen, der udvikler en ny national metode for kortlægning af bynatur (UrbanBioScore).

Martin Kielland, Markedsdirektør Biodiversitet, Rambøll 

Martin er uddannet akvatisk biolog og har mere end 15 års erfaring med miljørådgivning og rådgivning om biodiversitet og bynatur, dels fra udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderinger af store anlægsprojekter, bl.a. Nyt Hospital Nordsjælland, Ny bydel Vinge og Femern forbindelsen og dels fra byudviklingsopgaver bl.a. DTU Science Park og Fælledby. Martin har indgående kendskab til kortlægning af bynatur og udarbejdelse af planer og strategi for at højne biodiversiteten ifm. byudvikling. Martin er med i arbejdsgruppen, der udvikler en ny national metode for kortlægning af bynatur (UrbanBioScore) og han er også faglig rådgiver for DI ift. biodiversitetspartnerskabet. Han har desuden været en del af ekspertpanelet for Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, for emnet biodiversitet, som arbejder med anbefalinger til hvordan biodiversitet kan indarbejdes i byggeriet.


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400 kr. ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os. Læs mere om vores forhold vedr. tilmelding her.


Tilmeld dig arrangementet

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Ugyldig e-mail adresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Persondatapolitik skal accepteres

Tilmelding

Vælg venligst en mulighed fra listen


Program

  • 08:45 Tjek ind, kaffe og morgenbrød
  • 09:00 Godmorgen v. FRI og Byens Netværk
  • 09:15 Biodiversitetskrisen - hvad kan vi gøre? v. Kristina Cecilie Larse, WSP og Martin Kielland, Rambøll
  • 10:30 Spørgsmål, samtale og netværk
  • 11:00 Forsat god dag

Praktisk information

Dato og tid

24/04 2024 09:00 - 11:00

Adresse

H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V.

Deltagerantal

72

Mødested

DI, mødelokale: Ambition 19, som befinder sig i bunden af Atriet

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, tlf. 23344601

Praktisk information

Dato og tid

24/04 2024 09:00 - 11:00

Adresse

H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V.

Deltagerantal

72

Mødested

DI, mødelokale: Ambition 19, som befinder sig i bunden af Atriet

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, tlf. 23344601

footer image byens netværk