print logo

Operaparken

København har fået en ny, moderne og grøn oase midt i havnen. Ta’ med Byens Netværk, når vi sammen med Cobe besøger Operaparken. Vi skal på oplevelse mellem snoede stier, organisk formede bede, væksthus, 6 forskellige haver og blandt de over 600 nye træer, der i sin artssammensætning giver et nik tilbage til de frø, der historisk ankom med skibe til Københavns Havn. 

Arrangementet er lukket for tilmeldinger. Hvis du vil på venteliste så skriv en mail til Louise på lsh@byensnetvaerk.dk

Deltagerliste (opdateret 10.04)

Luk fuld beskrivelse

Operaparken er inspireret af 1800-tallets romantiske haver og romantikkens landskabsmalerier. I parken kan man opleve træer, planter og blomster fra hele verden, som er nøje udvalgt efter deres farvemæssige variation hen over året. Parkens flora vil således skifte udseende, duft, farver og tæthed efter årstiderne og afhængigt af, hvor i parken man opholder sig.

Operaparkens artsdiversitet og farverige beplantningen bidrager ikke kun til rigtig gode vilkår for fugle og insekter, men er også en hyldest til Operaen. Derfor er parken også tænkt som en scene, hvor terrænet og beplantningen danner forgrund, mellemgrund og baggrund. Terræn og træer er højest, hvor de danner baggrund, og lavest i forgrun­den ud mod havnen.

Parken består af seks forskellige haver med landskabelige temaer fra hele verden: Nordamerikansk skov, Dansk egeskov, Orientalsk skov, Engelsk have, Nordisk skov og Det tropiske væksthus. Den frodige bund fortsætter desuden på parkens trappehustage, som består af vilde og blomstrende græsser. Hver have gemmer på overraskelser som et springvand, en åkandesø samt et spejlbassin. På udvalgte steder er der plantet særligt skulpturelle solisttræer, der på grund af deres struktur, blad­form og farve er velegnede til placering i havernes lysninger.

Det organisk formede væksthus ligger centralt i Operaparken med en café og vinterhave. Væksthuset middelhavsforhold er etableret ved hjælp af solpaneler på Operaens tag, og i midten er der plantet et 12 meter højt Ficus-Alii træ. Træets højde når op i væksthusets café, hvor gæsterne kan sidde under trækronen og nyde forfriskninger. Væksthuset leder ned til et flot underjordisk parkeringsanlæg i to etager med 300 parkeringspladser. Indtægterne fra parkeringen er med til at finansiere parkens drift og vedligehold.

Parken er designet med tanke på vind og vejr. Regnvandet behandles som en særlig ressource for parken og ledes fra tage og belægninger ned i såkaldte forsinkelsesbede. Det overskydende vand ender i underjordiske vandreservoirer, der anvendes til at vande parken.

I Operaparken har der i designet været fokus på artsrigdom og på holdbare, genbrugelige materialer af høj kvalitet samt det overordnede sigte at skabe et åndehul i byens pulserende liv - et grønt rum til ro og fordybelse for byens borgere og besøgende.

Parken er opført af Operaparkfonden ved en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Ejer og bygherre: Operaparkfonden
Bygget ved donation: A.P. Møller Fonden
Arkitekt: COBE
Ingeniører: VITA Ingeniører, Via Trafik og DBI
Areal: 21.500 m2

Fotokreditering: Cobe, Francisci Tirado & Operafonden, Per Frost - Tecnidrone

Arrangementet er lukket for tilmeldinger. Hvis du vil på venteliste så skriv en mail til Louise på lsh@byensnetvaerk.dk

Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400 kr. ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os. Læs mere om vores forhold vedr. tilmelding her.

 Program

  • 15:30 Velkommen v/ Byens Netværk
  • 15:40 Oplæg og rundvisning v/ Casper Borg, landskabsarkitekt, Cobe
  • 17:00 Spørgsmål, netværk og forfriskning
  • 17:30 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

11/04 2024 15:30 - 17:30

Adresse

Operaparken, Ekvipagemestervej 14
1438 København K

Deltagerantal

30

Mødested

Operaparken. Vi mødes i midten af parken ved Væksthuset.

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet Fibiger, 22346629

Praktisk information

Dato og tid

11/04 2024 15:30 - 17:30

Adresse

Operaparken, Ekvipagemestervej 14
1438 København K

Deltagerantal

30

Mødested

Operaparken. Vi mødes i midten af parken ved Væksthuset.

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet Fibiger, 22346629

footer image byens netværk