print logo

Er kreative bymiljøer nøglen til den bæredygtige by?


Hvis vi skal lykkes med en bæredygtig byudvikling, skal vi gå fra at tænke i solitær ejendomsudvikling til helhedsorienterede byområder. Vi skal gå fra at tænke boligudvikling til byudvikling. Derfor er Copenhagen Creative Partnership sat i søen. 

De sidste mange års byudvikling har været drevet af en historisk boligudbygning i de større danske byer. Som følge af befolkningsvæksten og den dertilhørende boligefterspørgsel er der alene i Københavns Kommune opført omkring 48.000 nye boliger de seneste 10 år. Det er på mange måder imponerende og har betydet, at de københavnske boligpriser ikke er steget i samme grad som i andre nordiske storbyer.

Byudviklingen i København har, som i mange andre byer, centreret sig om tidligere industri- og havnearealer. Det er sket ud fra formodningen om, at disse arealer til en vis grad har været funktionstømte eller at tilbageværende virksomheder har kunne flyttes til andre dele af byen eller til nabokommunerne.

Med udsigten til omdannelse af Københavns sidste tidligere havne- og industriområder er der kommet øget fokus på, at disse arealer bidrager med vigtige funktioner til byens erhvervsstruktur, attraktivitet og mangfoldighed – og hvordan gamle fabriks- og havnearealer er en vigtig del af vores kultur- og arkitekturarv. Formodningen om de funktionstømte og betydningsløse tidligere havne- og industriområder er med andre ord forkert, da de i dag har udviklet sig til unikke kreative bymiljøer og hjemsted for tusindvis af kreative, kulturelle og håndværksmæssige virksomheder. 

Indtænk eksisterende erhverv i transformationsområder

Den grønne omstilling er helt nødvendigt øverst på agendaen, og der er en fælles interesse og forståelse for i højere grad at tænke transformation af den eksisterende bygningsmasse. Et væsentligt element i den mission er, at vi i langt højere grad indtænker de eksisterende erhvervsfunktioner i gamle fabriks- og havnearealer, end vi tidligere har været vant til. Hvis vi skal lykkes med en bæredygtig byudvikling, skal vi gå fra at tænke i solitær ejendomsudvikling til helhedsorienterede byområder. Vi skal gå fra at tænke boligudvikling til byudvikling. Vi skal gå fra tænke funktionsopdelt til funktionsblandet by.

En helhedsorienteret tænkning, hvor eksisterende erhvervsfunktioner kan bibeholdes i byudviklingen, kan bidrage til ikke bare mere diversitet og mere interessante bykvarterer, men også til større økonomisk robusthed samt kulturel og social mangfoldighed.

Det brede samarbejde

Den nemme vej ville være en forsættelse af den nuværende tilgang, hvor boligudbygningen prioriteres – og i sidste ende presser byens håndværksvirksomheder, kreative og kulturaktører ud og ensformiggør byen. Men spørgsmålet er, om det ikke er på tide at finde nye modeller, der kan sikre en mere bæredygtig tilgang og mere mangfoldige bykvarterer. En ny tværfaglig tænkning, hvor ideer og erfaringer i langt højere grad kan deles og afprøves. Vi har med Copenhagen Creative Partnership sat et nyt partnerskab i søen, der har netop den mission.

På tværs af by- og ejendomsudviklere, kultur og kreative aktører ønsker vi at udvikle nye pilotprojekter, der kan skabe grobund for eksperimenterede byudvikling, hvor kreative og håndværksvirksomheder indtænkes i fremtidens by. Det er en kompleks opgave, som kræver at vi arbejder sammen på tværs af områder, interesser og kompetencer.  Lad 2024 blive året, hvor det sker!

Klummen er skrevet af:

Mathias Nordby og Lene Schaumburg, Copenhagen Creative Partnership

Byens Klumme er udtryk for forfatternes egne holdninger.

footer image byens netværk