print logo

HVORFOR SOCIALØKONOMI?

Hvor går grænserne mellem mennesker i byen? Kan mennesker med fysiske, psykiske og sociale handicap indgå på lige fod med alle andre og løse arbejdsopgaver til gavn for alle? Kan vi nytænke byen, så vi både bor og arbejder i lokalområdet?

Socialøkonomiske virksomheder (SØV) er virksomheder, der arbejder til gavn for samfundet, og som ofte tager forskellige socialt udsatte ind i arbejdsfællesskabet, så de kan være med til at bidrage til udviklingen af samfundet. SØV løfter ofte opgaver, som hverken det offentlige eller almindelige private virksomheder er i stand til at løfte.

Der er fx en stor udfordring i udsatte boligområder, hvor man har prøvet at lave store renoveringer, helhedsplaner og andet i forhold til boligerne, men indtil for kort tid siden ikke har haft særlig meget fokus på at skabe arbejdspladser og aktiviteter inde i boligområderne. Her er man nu flere steder, bl.a. i Urbanplanen, i gang med at se på, hvordan man kan skabe SØV inde i boligområderne, således at der kommer både arbejdspladser og aktivitet. En SØV kan fx varetage nogle af opgaverne i boligområdet med at tage sig af grønne områder, rengøring, småreparationer m.v., eventuelt vaskeri, cykelværksted, café, madudbringning og lignende.

Hvis vi ønsker en by for alle, så er vi nødt til at nedbryde de skarpe grænser mellem de, der kan yde 110 % på arbejdet, og de der er sat helt udenfor arbejdsmarkedet. Det kan SØV. Mange socialt udsatte har brug for hjælp til at lære at være på en arbejdsplads eller komme tilbage efter sygdom. Langt fra alle er i stand til at komme ud på det almindelige arbejdsmarked på normale vilkår, men rigtig mange bliver i stand til at klare et flexjob eller skånejob og på den måde få et indhold i deres liv og få et langt bedre liv. Rent samfundsøkonomisk er det en god forretning, når flere kan bidrage og samtidig få mindre behov for social- og sundhedsvæsenet. Men det kan også skabe et stærkere samfund, når alle får lov at være med i stedet for, at vi opsætter hegnspæle og holder nogle ude.

SØV kan være med til at genrejse respekten for håndens arbejde, fordi man kan udføre opgaver, der ellers ofte er sparet væk. Vi ser i disse år en stærk modbevægelse, hvor mange gerne vil have kvalitet i mad, håndværk mv. Det kræver flere hænder. Og her kan SØV være en god løsning, fordi der kan komme flere forskellige typer indtægter. Både fra salg af produkter/service, fra opgaven med beskæftigelsesfremmende tiltag fx virksomhedspraktik, jobafklaring, evt. frivillig indsats, evt. samarbejde med private virksomheder, så man udnytter hinandens ressourcer samt evt. støtte til udvikling af nye arbejdsmetoder.

HVAD KAN DU GØRE?
Det er godt, at Byens Netværk laver arrangementer på og med socialøkonomiske virksomheder. Dermed kan Byens Netværk være ambassadører for kendskabet til SØV. Men det er endnu bedre, hvis medlemmerne i Byens Netværk også begynder at bruge SØV. Fx når I næste gang skal bestille mad, give en gave eller have repareret cykler. Eller måske kan der indgås et langsigtet samarbejde, hvor det der for jer er et spildprodukt, kan blive en ressource for en SØV. Eller jeres medarbejdere kan blive mentorer for nogle af de udsatte i en SØV. Eller I kan tænke SØV ind i planlægning af nyt byggeri/større renovering.

Lad os sammen flytte grænserne for, hvad der kan lade sig gøre i byen.


footer image byens netværk