print logo

Grænsefladen i Sydhavnen


Sydhavnen er det mest spændende område i København, da bydelen står ved et forgreningspunkt, hvor den kan udvikle sig i en positiv eller en negativ retning. Om det går den rigtige vej, må tiden vise, da man ikke kan vurdere en ny bydel på den korte bane. Man kan dog allerede i dag støbe et fundament for en sammenhængende og dynamisk bydel ved ikke at fokusere ensidigt på at bygge huse, men ved at investere i det lokalsamfund, der skal videreudvikle bydelen, når der ikke er flere grunde at bygge på.

Den største forhindring for at Sydhavnen bevæger sig i den rigtige retning er den grænseflade, der adskiller det nye fra det gamle Sydhavnen. Sydhavnsgade er en af de mest trafikkerede gader i København og deler Sydhavnen i en side med en af landets højeste gennemsnitlige hustandsindkomster med en side, der har en af landets laveste. Man begår dog en stor brøler, hvis man anskuer det nye Sydhavnen som ressourcestærk og det gamle Sydhavnen som det modsatte.

Sydhavn som innovationsdistrikt
Københavns Kommune og Aalborg Universitet i København, der har til huse i den tidligere Nokia-bygning i Sydhavnen, har netop færdiggjort en undersøgelse af mulighederne for at gøre Sydhavnen til et innovationsdistrikt. Storstilede byudviklingsindsatser i det forjættede land har været forbilledet, når det er blevet kortlagt, om Sydhavnen kan blive et mekka for start-ups og etablerede virksomheder, der skaber arbejdspladser og vækst i fællesskab.

Med inspiration fra FN’s 17 Verdensmål, der er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for kloden nogensinde, inviterede Københavns Kommune og Aalborg Universitet i København aktører i Sydhavnen til at komme med input til, hvordan bydelen kan skrive sig ind i en global dagsorden om at skabe en bæredygtig fremtid for verden. Cirkulær økonomi, bæredygtig energi og inkluderende lokalsamfundsudvikling var blandt de emner, der stod stærkt i ideudviklingen omkring fremtidens Sydhavn.

Potentialerne i det gamle Sydhavnen
Nu skal projektejerne vurdere, om de vil arbejde videre med konsulenternes anbefalinger og dermed investere i at etablere Sydhavnen som et innovationsdistrikt. Man kan frygte, at der fokuseres snævert på de store virksomheder beliggende i det nye Sydhavnen i beslutningsprocessen, da de fortrinsvis har øje for kortsigtet profit og endnu ikke viser stort engagement i bydelen. Derimod er det ikke svært at få øje på potentialerne, hvis man anskuer det gamle Sydhavnen som et ressourcestærkt område.

For at nævne nogle få af de aktører, der med fordel vil kunne understøttes for at skabe innovation i Sydhavnen, kan man fremhæve den almene boligsektor, der kendetegner store dele af det gamle Sydhavnen, og også dele af det nye. De almene boligselskaber eksperimenterer med blandende ejerformer og har iværksat en større erhvervsudvikling, der skal give nyt liv til de mange butikker i stueplan. Den socialøkonomiske virksomhed SydhavnsCompagniet beskæftiger borgere i en udsat situation og har overtaget det gamle posthus, hvor de etablerer café og et kreativt miljø, der blandt andet retter sig mod studerende på Aalborg Universitet. Endvidere har foreningen SydhavnsGade overtaget en af de få tilbageværende tomme bygninger i Sydhavn og har gjort det til et kulturelt epicenter, der tiltrækker et publikum fra hele København og dermed skaber en ny identitet til Sydhavnen.

Stolthed og fællesskab
Grænsefladen mellem det nye og det gamle Sydhavn skurrer, men der kan opstå sød musik, hvis der bygges ovenpå den stolthed og det fællesskab, der kendetegner det gamle Sydhavnen. Der er ikke behov for at opfinde nyt for at skabe innovation. Man skal blot lade sig inspirere af det, der har fungeret i generationer og tilføre ressourcer, der giver mulighed for skalering. Vi skæver mod det nye Sydhavnen og venter i spænding på, hvad de kommer med.

I GivRum aktiverer vi eksisterende ressourcer og understøtter disse, så byen udvikles organisk og bæredygtigt. Den 21-24. september afholder vi den internationale kultur- og byudviklingsfestival, City Link Festival, i Sydhavnen i samarbejde med eksempelvis boligselskaber, SydhavnsCompagniet, SydhavnsGade, Københavns Kommune og Aalborg Universitet i København. Vi inviterer alle, der lige som os kærer sig om Sydhavnen, til at bidrage til programmet med arrangementer, lokaler, penge eller andet, der kan udviske grænser i Sydhavnen.

Jesper Koefoed-Melson
Partner i GivRum

footer image byens netværk