print logo

Alt er forbundet


Hvad er meningen?

Hvad vil vi med vores boliger, byggerier, landskaber, torve, veje, gader og stier? Hvad er meningen med det hele? Hvad tæller, og hvad skal tælles og tælle med? Og tæller vi det, der tæller? Disse spørgsmål og talemåder refererer til et gammelt citat af Albert Einstein, der hedder: ”Det er ikke alt, der tæller, der tælles; og det er ikke alt, der tælles, der tæller”. Vi er vænnet til, at den vigtigste målestok i stort set alle sammenhænge i vort samfund er penge: Hospitaler, børneinstitutioner, teatre, svømmehaller, hospicer, veje, plejehjem, skoler: Alt måles og tælles i kroner. Og der er en gammel sætning og erfaring, der hedder: Man får det, man måler og tæller. Måler vi kun i kroner og ører, bliver dette kriterium det afgørende for hvilke beslutninger, der træffes, fx når et hospital eller en skole skal bygges. Dette snæversyn har fatale konsekvenser.

”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi dér, hvor vi er på vej hen”, hedder et gammelt kinesisk ordsprog. Hvis vi vil et andet byggeri, hvis vi vil andre bygge- og landskabsløsninger, hvis vi vil noget andet med vore arealer og byggerier, så må vi ændre retning, ændre tænkning, ændre metoder og kriterier. Bæredygtighed er et nyt tema og kriterium i denne sammenhæng, og her er FN’s 17 bæredygtighedsmål fra 2015 en vigtig og interessant referenceramme for fremtidigt byggeri, arkitektur, landskabsudvikling – for fremtidig politik og lederskab.

Verdensmålene
Bæredygtigheds- eller verdensmålene handler om 17 forskellige temaer og mål, nemlig fx klima, energi, fattigdom, ulighed, fødevarer, sundhed, vand og sanitet, uddannelse, ligestilling, retfærdige samfund, biodiversitet, bæredygtig byudvikling, verdenshavene, bæredygtig produktion og forbrug, innovation, bæredygtig økonomisk vækst og partnerskaber. Til de 17 mål er der knyttet 169 delmål og et antal indikatorer til nøjere måling og beskrivelse af tilstanden på de forskellige dimensioner på forskellige tidspunkter.

De 17 verdensmål og bæredygtighedsdimensioner er den nye definition på bæredygtighed. Det er denne definition, vi skal tænke på, når vi i fremtiden taler om bæredygtighed, fx inden for byggeri, byudvikling, transport mm. Verdensmålene handler om verdens - dvs. om landes, regioners, kommuners, virksomheders og husholdningers udvikling. Verdens udvikling er alles udvikling. Målene kan og bør udvikle sig til at blive fleksible, situationstilpassede og brugbare ledelsesrammer for lande, virksomheder m.m. i fremtiden.

Ambitiøs ledelsesopgave
Der har aldrig eksisteret en så stor og ambitiøs ledelsesopgave for verden som helhed, som den vi oplever lige nu. Det er en fantastisk opgave og udfordring, vi står overfor. Det er let at skyde alt dette ned som urealistisk og naivt; og omvendt er det også let – med stor videnskabelig styrke og klarhed – at argumentere for, at det aldrig har været så nødvendigt som nu at arbejde med store og fælles mål for jordens udvikling, simpelthen fordi jorden er ude af balance. Vi står efter manges opfattelse over for meget store udfordringer og kriser, og aktuelt befinder vi os midt i en global situation, der også har mange krisetegn i sig. Klima, global opvarmning, ulighed, biodiversitet, rent vand mm. Der skal handles, og det kræver lederskab, globalt lederskab - omsorgsfuldt globalt lederskab. Og det er, hvad verdensmålene lægger op til og formulerer rammerne og retningen for.

Enhver virksomhed og enhver branche er en del af dette globale perspektiv. Byggebranchen er – også i denne sammenhæng – en vigtig branche. Mange brancher og virksomheder er i disse år i færd med at omdefinere deres dna. Flere og flere virksomheder er optaget af lokalt og globalt ansvar, af de nulevende og fremtidige generationer i verden, af nødvendigheden af i fællesskab at udvikle nye bæredygtighedsstrategier, og af nødvendigheden af, at virksomheder hele tiden lærer nyt. Læring er noget fundamentalt i enhver levedygtig og bæredygtig organisation. I en ny virksomheds-, natur- og verdensforståelse er der behov for udsyn og helhedssyn. En virksomhed er ikke en lukket maskine, der kører sit eget kortsigtede og snæversynede løb. De virksomheder, der tilhører morgendagen, udvikler, forbereder og gennemfører nye strategier, der indeholder et andet virksomheds-dna end det gamle.

 - Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor og Adjungeret Professor

 

På Byens Netværks kommende arrangement om verdensmål i FN-Byen kan man blive klogere på de udfordringer og potentialer, der ifølge Steen Hildebrandt er til stede for, at danske virksomheder i byggebranchen kan tage det nødvendige lederskab og være med til at sætte en kollektiv global dagsorden for bæredygtighed. Læs mere og tilmeld dig her. 

 

Byens Klumme kan kommenteres i vores LinkedIn-gruppe. Kommenter og læs eventuelt andres kommentarer her   

Tilmelding til nyhedsbrev

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

footer image byens netværk