print logo

Fonden BYG-ERFA

marts 2023

Fremtidens bæredygtige byggebranche skal bygges på Alment Teknisk Fælleseje


Danmarks bygge- og anlægsbranche er heldigvis godt på vej i en mere bæredygtig retning, og flere og flere er bevidste om at projektere, forbruge og bygge anderledes og mere ressourcebevidst, selvom det kan være kompliceret at gennemskue, præcis hvor og hvordan man gør det mest effektfuldt.

I den bæredygtige udvikling i byggeriet har Alment Teknisk Fælleseje - og deriblandt de mange erfaringsblade, der er udgivet af Fonden BYG-ERFA - aldrig været vigtigere. Selvom vi genanvender, binder CO2 i byggematerialer, digitaliserer og optimerer bygningsdriften, er det også afgørende at bygge arkitektonisk gennemtænkt, byggeteknisk korrekt og langtidsholdbart fra starten. Så kan vi undgå de mange fejl og skader, der hvert år koster vores samfund, branche og klima dyrt.

Byg på viden fra forskning og praksis

I BYG-ERFA indsamler vi byggeteknisk viden fra forskning og praksis, validerer denne viden i en teknikergruppe med fagkompetencer fra branchens bredde – for derefter at udgive den samlede viden i rigt illustrerede, digitale erfaringsblade, der kan anvendes af alle i branchens hverdag.

Selvom vi i mange år har anvist erfaringsbaserede løsninger, er der intet bagstræberisk eller gammeldags over det. Tværtimod. Skal vi i mål med at nedbringe den store mængde CO2, vores branche udleder, er vi nødt til at have vidensværktøjerne i orden – at vide, hvordan vi bygger og renoverer med fagligt valide og byggeteknisk holdbare løsninger. Dét er også en bæredygtig tilgang til fremtidens byggeri.

Fordi fundamentet under fremtidens bæredygtige byggebranche også består af en gennemgående byggeteknisk kvalitet, der er funderet i erfaringsbaseret og uvildig viden, er vi som branche nødt til at have en fælles forståelse af, hvad der er den hensigtsmæssige og holdbare måde at bygge på i Danmark. Så vores fælles bygningsmasse får og bibeholder en høj arkitektonisk, byggeteknisk og derfor bæredygtig kvalitet.

Den fælles, faglige forståelse og viden er kongstanken i begrebet Alment Teknisk Fælleseje, som erfaringsbladene fra Fonden BYG-ERFA er en vigtig del af.

Bæredygtighed kræver konsekvent tilgang

Når missionen er en bæredygtig byggebranche, nytter det ikke at træffe kvalitetsvalg med den ene hånd, mens den anden vælger den lette og kortsigtede løsning. Skal en bygning have nye vinduer, er man ikke sikret, selv om man har valgt et vindue i god kvalitet, der passer til bygningens arkitektoniske udtryk.

Også den projekterede, byggetekniske løsning og udførelsen af arbejdet omkring vinduet skal være rigtig. Derfor har vi blandt andet udgivet erfaringsblade om fuger, der er en vigtig men ofte overset del af en bygnings klimaskærm. Alternativt kan resultatet blive et flot vindue med lang holdbarhed – og en utæt fuge samt kuldebro, der fordyrer opvarmning og på længere sigt forringer bygningens værdi. Hvis det overhovedet bliver siddende.

Foto:Jens V. Nielsen 

Alment Teknisk Fælleseje skal derfor være fælles i hele byggeriets værdikæde, og alle skal dagligt forholde sig til, hvordan vi bygger bedst i Danmark, ved at læne sig ind i det fag- og videns-fællesskab, vi kalder Alment Teknisk Fælleseje – et fællesskab, vi alle burde bære som et adelsmærke på arbejdstøjet.

Alment Teknisk Fælleseje er i mit verdensbillede derfor et enestående og vigtigt bidrag til at opnå en bæredygtig byggebranche, hvor uigennemtænkt byggeri med kort levetid bliver fortid. Hvor alle valg er truffet vidensbaseret og ansvarsbevidst, og hvor byggeteknikken har en hovedrolle.

For vindueseksemplet er et godt billede på, hvad der kan ske – endda i stor skala, hvis Alment Teknisk Fælleseje ikke er en grundpille i dansk byggeri. Derfor anviser alle BYG-ERFA’s erfaringsblade, hvordan du i praksis bygger byggeteknisk korrekt og holdbart, og dermed gør Alment Teknisk Fælleseje til en del af din hverdag og faglige rygrad.

Fonden BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af nogle af branchens vigtigste aktører, f.eks. Byggeskadefonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, BUILD, og Teknologisk Institut for blot at nævne nogle.

Kontakt

Susanne Pouline Svendsen
Direktør, Arkitekt MAA
Mail: sps@byg-erfa.dk

Læs mere på BYG-ERFA.dk


Fotokreditering (topfotos nr.1-5 i toppen): Jens V. Nielsen 

Dansk Byplanlaboratorium juni 2024

footer image byens netværk