print logo
Byens netværk

Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod

januar 2020


Advokaterne FOLDSCHACK | FORCHHAMMER | DAHLAGER | BARFOD

Vi er et advokatkontor, der løser opgaver for private, fonde, foreninger, virksomheder og institutioner, som tænker anderledes.

Vores kontor er uformelt. Det gælder både den måde, vi har indrettet lokalerne på og vores omgangsform, men også den måde, som vi griber sagerne an på.

Vi forsøger så vidt muligt at tænke ud over lovbøgerne, og søger gerne nye, alternative og uprøvede løsninger, hvis en sag kræver det. Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvor vores klienters behov tænkes ind i sagernes større sammenhæng.

Advokatkontoret repræsenterer en bred vifte af privatpersoner, erhvervsklienter, foreninger, ngo’er mv. Vi arbejder både for fonde, almene boligselskaber, andels- og ejerboliger, samt kollektiver og bofællesskaber, og vi yder bl.a. totalrådgivning indenfor ejendoms- og fondsadministration.

Et andet boligmarked

Mange søger i dag alternative boformer og danner nye fællesskaber i takt med, at boligmarkedet ændrer sig. At finde den rigtige konstruktion er helt centralt for at sikre et godt fællesskab.

Advokatkontoret har gennem mere end tre årtier etableret kollektiver og bofællesskaber overalt i landet.

Lysten til at bo og indrette sig på nye måder er ikke forsvundet – tværtimod er det et område i vækst. Vi hjælper så processen bliver en fornøjelse frem for en frustration, og vi er gerne med i alle dele af processen: Køb af ejendom, den juridiske struktur, vedtægter, hæftelsesproblematikker og finansiering.

Et erhvervsliv i forandring

Ligesom vi repræsenterer et boligmarked i udvikling, så repræsenterer vi også det nye ansvarlige erhvervsliv med bestyrelsesarbejde, kontraktsret, selskabs-, arbejds- og lejeret samt finansiering.

Advokatkontoret har stor erfaring med almindelig erhvervsret – ikke kun den grundlæggende jura, men også med at løse problemerne konstruktivt, hurtigt og effektivt. Og vi har ofte kombineret det med nye spændende løsninger på tidens udfordringer.

Vores advokater har via bestyrelseshverv i virksomheder og fonde indsigt i kommercielle forhold, og vores rådgivning tager altid udgangspunkt i løsninger der er bæredygtige forretningsmæssigt, og helst også miljømæssigt og socialt.

Vi arbejder for såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner og foreninger, og vi har et stort kendskab til og samarbejde med en række social økonomiske virksomheder, der er med til at forme byens rum og som bidrager til byen gennem kultur, såvel som byggeri og byudvikling. Det omfatter bl.a.:

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Vi er medlem af Byens Netværk for gennem deltagelse i både faglige og sociale arrangementer at være med til at forme fremtidens by og bidrage til en positive udvikling inden for området.

Byens Netværk er med til at give os et uundværligt netværk og til at sætte os i forbindelse med nogle af dem, som vi ønsker at samarbejde med.

Kontakt os:

Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab
Skindergade 23, 4.
1159 København K
Tlf : (+45) 33 44 55 66

Læs mere på ecolaw.dk

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk