print logo

Alex Poulsen Arkitekter

september 2023

Planlægning og design af byggeri med høje krav til sikkerhed er vores passion og arv.

Alex Poulsen Arkitekter er specialiseret i rådgivning omkring - og planlægning af - komplekse bygninger, anlæg og miljøer med høj kompleksitet inden for logistik, og hvor sikkerhed på alle niveauer har højeste prioritet, bl.a. fængsler, arrester, psykiatri, retsbygninger, lufthavne o. lign.

Tegnestuen blev grundlagt i 1944 og har siden været en anerkendt samarbejdspartner og rådgiver for en lang række offentlige og private institutioner og løser projekter inden for nybyggeri, ombygninger og renoveringer i Danmark og internationalt. Tegnestuen beskæftiger i dag omkring 40 arkitekter, bygningskonstruktører m.fl. og yder rådgivning inden for et bredt spektrum af nybyggeri, transformation og renovering.

Vores tilgang til arkitektur udspringer af den nordiske arkitekturtradition med funktion, kvalitet og rumlighed som grundlæggende parametre. Vi stræber efter at identificere et projekts egenart og med det afsæt at sikre bygningens æstetik, logistik, sikkerhed og tryghed på alle niveauer og for alle brugere.

Steno Diabetes Center, Herlev Hospital. Nyt center for behandling og forskning i diabetes – Bygherrerådgivning for Region H

Processen og samarbejdet med bygherre, brugere og øvrige samarbejdspartnere er vigtigt for os og til gavn for det færdige byggeri.

Vores projekter skal skabe værdi for bygherren såvel som for samfundet omkring os. Alex Poulsen Arkitekter har stort fokus på bæredygtighed og på, hvordan man optimalt kan implementere værdiskabende bæredygtige løsninger i de enkelte projekter uden at gå på kompromis med høje krav til sikkerhed og funktionalitet.

Vi er altid i dialog med vores bygherrer om, hvordan de kan være med til at ændre rammerne og forudsætningerne for fremtidens byggerier og rådgiver dem omkring, hvilke bæredygtige visioner og projektspecifikke mål og krav, der støtter op om den grønne omstilling i samfundet.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

Byens Netværk er for os et fagligt, forretningsmæssigt og socialt netværk, der skaber synlighed på tværs af byggebranchen og et oplagt forum for opbygning af nye samarbejdsrelationer. Byens Netværks mange aktuelle arrangementer giver os mulighed for at følge udviklingen og få nye input fra branchens mange forskellige aktører.

Læs mere på Alexpoulsen.dk og se vores mange projekter.

Billedekreditering:
Foto 5 i top-slider: Storstrøm Fængsel. Foto af Torben Eskerod
Foto 6 i top-slider: AIRE Ancient Baths. Foto af Jens Marcus Lindhe

footer image byens netværk