print logo

Andel

januar 2022


Andel er et kollektiv af humanister og designere, der arbejder med bæredygtig udvikling i byer, boliger og byggeri.

Vi tror på, at fællesskaber, kultur og hverdagsvaner er nogle af de vigtigste drivkræfter for at skabe en bæredygtig udvikling. Vi har lige så meget brug for kollektiv fantasi som for vedvarende energi. Eller som vi siger, når vi skal forklare, hvorfor vi hedder andel.

”Ingen kan forandre verden alene, men alle har en andel i at forandre verden.”

Forandring og fælles fodslag kræver, at vi forstår hinanden, at vi taler sammen, og at vi er åbne for, at fremtidens løsninger findes i mellemrummene mellem det, vi hver især kan og ved. For os betyder det, at:

Eksempler på cases

Balancen – bæredygtigt seniorbofællesskab i Ry. Vi har udviklet værdiprogram og beboerproces sammen med Vandkunsten og Together Architecture for PensionDanmark.

Hørsholm Idrætspark. Vi har udviklet og designet skilte-, wayfinding og byinventar.

Copenhagen in Common – Unesco. World Capital of Architecture 2023. Vi har udviklet kernefortælling og partnerskabsplatform for Københavns Kommune.

Live Like Tomorrow. C40 – Mayors Summit. Vi har udviklet kernefortælling og koncept for klimafestival sammen med Leaderlab for Københavns Kommune.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

Vi har meldt os ind i Byens Netværk, for at møde alle de andre, der arbejder med byggeriets bæredygtige omstilling. Vi håber, vores medlemskab kan gøre os meget klogere på byggeriet og give os mulighed for at møde nye inspirerende samarbejdspartnere. Vi glæder os til at mødes i netværket!


Kontakt

Andel
c/o BLOXHUB
Fæstningens Materialgård
Frederiksholms Kanal 30, A1
1220 København K
mail@andel-andel.dk

Læs mere på andel-andel.dk

Vosper Boligstyling januar 2023

footer image byens netværk