print logo

Biodry

september 2022

Biodry bekæmper opstigende fugt i grundmurede bygninger med ny teknologi

Hos Biodry arbejder vi med rådgivning og ny teknologi til bekæmpelse af opstigende grundfugt for at bevare vores ældre bygningsarv på en bæredygtig måde til gavn for kommende generationer.

Dette er en stor udfordring for vores bygningsmasse, da fugtudfordringerne er typiske i bygninger, der er mere end 100 år gamle og grundmurede. Der findes ca. 340.000 af disse bygninger i Danmark og ca. 53.000 alene i København.


Step 1: Rådgivning og fugteftersyn - find fugten!

Processen hos Biodry starter med et fugteftersyn. Fugteftersynet omfatter mur og fundament. Som udgangspunkt giver fugteftersynet et helhedsbillede af forskellige fugtforekomster og en kortlægning af fugtudfordringerne. Som værktøj kan den anvendes til at projektere renovering og anlægge en fugtbekæmpelsesstrategi, der er effektiv og præcis.

Biodry arbejder med fugt som et differentieret begreb opdelt i kondens, hygroskopisk fugt, infiltration og grundfugt. Ud fra denne model har Biodry udviklet en fortolkningsvidenskabelig metode, der anvender tre fremgangsmåder til at identificere fugt: murens konduktivitet, dens endotermiske profil og analyse af saltforekomst samt øvrige observationer.

Ved at sammenstille data fra disse parametre er det muligt - med meget høj præcision - at tolke hvilken type fugt, der er tale om og dens mulige arnestedet. Konklusionen giver et konkret bud på fugtforekomsternes oprindelse og hvilke tiltag, der skal til for at bekæmpe fugten.


Biodry bruger forskellige metoder til at identificere de forskellige fugttyper.
Gann måling / HF scanning, endotermisk profil, observationer, saltprøver og tørre-veje fugtmåling.


Step 2: Opstigende grundfugt elimineres med ny teknologi

Til bekæmpelse af grundfugt, har Biodry taget et nyt teknologisk produkt fra Schweiz hjem til Danmark. Produktet er globalt patenteret og har været solgt i over 15 år i mere end 30 lande. Biodry Danmark har enerettigheder til at måtte markedsføre og sælge produktet i Danmark.

Eksempler på opstigende grundfugt i grundmurede bygninger. Dette elimineres af Biodry løsningen.

Efter at have målt opstigende grundfugt i en bygning fremsendes et tilbud til kunden. Derefter følger Biodry bygningen i op til 3 år og gennemfører kontrolmåling af fugtreduktion efter 6, 12 og 24 mdr. Kontrolmålingen gennemføres efter tørre-veje metoden, der er den mest præcise fugtmålingsmetode. Fugtreduktionen dokumenteres og præsenteres løbende for kunderne. Biodrys kunder er primært de største ejendomsselskaber, stat og kommuner. 

Fordelene ved at anvende Biodry, fremfor de konventionelle metoder, er, at installationen er non-invasiv, kan gennemføres på ca. 3 timer, og at enheden ikke kræver strøm. Enheden neutraliserer jordens elektriske ladning, og over 12-18 mdr. elimineres fugten i bygningsvæggene til gavn for:

Biodry enheden og størrelse (24 cm høj, 11 cm bred og 6 cm dyb). Enheden kræver ingen strøm.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

Som rådgiver og leverandør af udstyr til bæredygtig fugtbekæmpelse til ejendomsejere og byggebranchen, har vi meldt os ind i Byens Netværk, fordi vi ønsker at deltage i et stærkt fagligt og socialt netværk.

Kontakt

Søren Als
Partner
E: soren.als@biodry.dk
M: 4174 3236

Læs mere på biodry.dk

 

AFRY november 2022

footer image byens netværk