print logo
Byens netværk

Boligforeningen AAB

september 2018Kunsten at bygge og skabe merværdi i samarbejde med andre

Boligforeningen AAB har hovedsæde på Islands Brygge i København og er med 116 år på bagen landets ældste og største almene boligforening. Vi har flere end 60.000 medlemmer og cirka 19.000 boliger i Storkøbenhavn.

AAB har over årene sat et markant fodaftryk i København og omegn. Og vi er fortsat med til at videreudvikle og udbygge København, Frederiksberg og omegnskommunerne i hovedstadsområdet.
 

I begyndelsen af sidste århundrede samarbejdede vi blandt andet med Hovedstadens Brugsforeninger. Og i et helt årti opførte vi stort set ingen boligbebyggelser i København og på Frederiksberg, uden at der var en brugsforening i stueetagen. Et tæt samarbejde mellem AAB og Den danske Andelsbank resulterede også i opførelsen af Axelborg, som er en af de mest markante ejendomme i indre by, København.

Samarbejdet med Hovedstadens Brugsforening betød, at der i starten af det 20. århundrede lå en brugs i langt de fleste nybyggede AAB-afdelinger. Axelborg er et andet markant eksempel på, hvad AAB´s fokus på samarbejde med andre aktører har ført til.

I mere end 100 år har AAB været en aktiv medspiller og samarbejdspartner indenfor byggeriet. Lige fra den første boligafdeling på Frederiksberg, og til den nyeste afdeling i Ørestad, har foreningens byggevirksomhed været baseret på åbne og tillidsfulde samarbejder med byggeriets parter, investorer og slutbrugere. Og vi er altid åben over for nye ideer, og at tænke utraditionelt, når det handler om opførelse af byggeri med blandede ejerformer og funktioner.

I AAB har vi for længst erkendt, at vi i dag mere end nogen sinde, har behov for tætte tillidsbasserede samarbejdsrelationer for at løse opgaven med at skabe nye blandede by-områder. Og vi har både viljen og forståelsen for fastlæggelse af fælles målsætninger for samarbejder mellem ikke kommercielle organisationer som AAB og kommercielle aktører i byggebranchen. Seneste eksempel på dette er opførelsen af en samlet karré-bebyggelse på 28.000 etagemeter i Ørestad Syd. Her opfører AAB i samarbejde med Københavns Kommune, Arkitektgruppen og NREP mere end 300 private og almene boliger samt en kommunal daginstitution.

Afdeling 75 på Amagerbrogade er blevet til i et nært samarbejde med Dansk Supermarked - opført i 1995 og udvidet i 2016. Arkitektgruppen er en anden kommercielle aktør, som AAB - via et tillidsbaseret samarbejde – skaber resultater sammen med. I dette tilfælde en stor ejendom i Ørestad Syd med mere end 300 almene og private boliger, som er under opførelse.

Boligforeningen AAB har altid bygget, og det vil vi blive ved med. Lige om lidt går vi i gang med at bygge på Grønttorvet, og et projekt i Carlsberg Byen m.fl. er på tegnebrættet. Og AAB er selvfølgelig altid parat til at udøve kunsten – at bygge og skabe merværdi for alle i samarbejde med andre.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Medlemskabet af Byens Netværk giver Boligforeningen AAB en unik mulighed for at møde en masse aktører i byggebranchen. Det giver inspiration på både konkret og abstrakt plan og er med til at gøre os klogere. Samtidig øger netværket mulighederne for nye spændende samarbejder mellem kommercielle og ikke-kommercielle aktører.

Henvendelse:
Christian Høgsbro, direktør, mobil 40344551 eller cho@aab.dk
Gorm Evers, udviklingschef, mobil 24637657 eller gev@aab.dk


Læs mere på www.aab.dk

 

 


 

AFRY november 2022

footer image byens netværk