print logo
Byens netværk

Byggeriets Evaluerings Center

februar 2017


 

Byggeriets Evaluerings Center er en privat virksomhed, som har eksisteret i 15 år. Centrets 5 engagerede medarbejdere leverer evalueringsydelser til byggeriets virksomheder.

I Byggeriets Evaluerings Center har vi to produkter på hylden:

Centrets indtægter kommer hovedsageligt fra salg af disse to evalueringsydelser. Eksempelvis ved at en bygherre bestiller BYGGE DIALOG og/eller BYGGE RATING på en byggesag.

Der er pt. ca. 230 virksomheder, som er medlem hos Byggeriets Evaluerings Center. Medlemmerne tæller bygherrer, rådgivere og entreprenører. Vores ambition er at fordoble antallet af medlemmer i løbet af 1-2 år.

Eksempler på BYGGE RATING

Konkurrencen i byggeriet – BYGGE RATING
Byggeriets Evaluerings Center er skabt ud af erkendelsen af, at ren priskonkurrence sjældent er den mest velegnede konkurrenceform i byggeriet. Når det handler om bygninger, som skal stå i +100 år, er det indlysende, at man ikke udelukkende skal gå efter den virksomhed, der tilbyder den laveste pris.

I stedet bør man vælge samarbejdspartnere ud fra en samlet vurdering af kvalifikationer, referencer og pris. Det var på denne baggrund, at Byggeriets Evaluerings Center i 2002 udviklede det system, der i dag hedder BYGGE RATING.

I årene 2004-2015 var evaluering obligatorisk i alment og statsligt byggeri. For virksomheder med denne type opgaver var det et krav, at de tilmeldte sig til evaluering. Det betød, at der i løbet af få år var mange virksomheder med i ordningen. I 2015 blev de statslige regler om evaluering afskaffet. I dag er det en 100 % frivillig ordning.

For bygherrer er BYGGE RATING et godt værktøj, når de udvælger rådgivere og entreprenører til nye opgaver. Det har også stor værdi for bygherren at tilmelde sin byggesag til BYGGE RATING, fordi man derved får en incitament-struktur om at byggeriet skal afleveres til tiden, i den aftalte kvalitet og uden arbejdsulykker.

BYGGE DIALOG – den nye dreng i klassen
Centrets medlemmer har efterlyst en form for evaluering, der kan fungere som en "early warning", hvis samarbejdet begynder at køre af sporet undervejs i byggeprocessen.

BYGGE DIALOG er udviklet i tæt samarbejde med en række virksomheder i byggeriet. Værktøjet består af 63 spørgsmål, der kan sammensættes til en BYGGE DIALOG, som passer præcist til den enkelte byggesag. Der er mulighed for at slette og tilføje spørgsmål. Man vælger selv hvem der skal deltage i BYGGE DIALOG samt hvor mange BYGGE DIALOG målinger, der skal lægges ind i løbet af byggeprocessen. Målingerne indberettes digitalt, og kommer direkte ind på bestillerens Dashboard på centrets hjemmeside.

Mens BYGGE RATING kan sammenlignes med en offentligt tilgængelig ’smiley’, har BYGGE DIALOG et helt andet sigte. BYGGE DIALOG er et værktøj, der udelukkende er tilgængeligt for parterne i den enkelte byggesag, og BYGGE DIALOG resultaterne kan ikke ses af andre. Det betyder, at brugerne af BYGGE DIALOG oplever en stor fortrolighed, hvilket er afgørende, når man spørger om tilfredshed i et igangværende samarbejde.

Se her en kort introduktionsfilm om BYGGE DIALOG


Derfor er BEC medlem af Byens Netværk
Vi er med i Byens Netværk fordi det er en genial måde at styrke vores netværk i branchen. Netværkets arrangementer er af høj kvalitet – altid en god oplevelse.

Kontaktperson
Peter Hesdorf
Adm. direktør
ph@byggerating.dk
Mobilnummer: 2283 9296

Læs mere på www.byggerating.dk


 

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk