print logo

Center for Bygningsbevaring i Raadvad

januar 2024

Rådgivere ved fredede og bevaringsværdige bygninger

Center for Bygningsbevaring i Raadvad er et videncenter med særlige kompetencer inden for fredede og bevaringsværdige bygninger. Centeret arbejder ud fra et klart formuleret restaurerings-kodex ”Nænsom bygningsbevaring”, som afspejles i alle centerets indsatsområder, der både er undervisning, formidling og rådgivning samt egentlige restaureringsopgaver. Ved Nænsom Bygningsbevaring reparerer og bevarer man så vidt muligt de originale byggematerialer på ældre huse, i stedet for at udskifte dem. Derved bevares husets karakteristika, slid og patina. Man benytter sig af de traditionelle materialer og metoder, som husene oprindeligt blev bygget med, herunder en præference for kvalitet frem for kortsigtet økonomi. Desuden er det vigtigt, at restaureringsindgreb sigter mod at genskabe husets arkitektoniske helhed, hvis denne er blevet ødelagt.

Centerets medarbejdere har kompetencer inden for både arkitektur, konstruktion, håndværk og historie og er både praktikere, teoretikere og formidlere. Alle har mange års erfaring inden for hver deres feltet og har gode erfaringer for smidig dialog med myndighederne.

Bæredygtighed og verdensmål
At ’passe på de gamle huse’ er historisk set betragtet ud fra et kulturarvsperspektiv, men i bæredygtighedsøjemed giver det yderligere væsentlig mening også, at betragte den historiske bygningsmasse ud fra et livscyklusperspektiv. Med traditionel restaurering forlænger vi i forvejen bygningsdelenes levetid, så det er en naturlig forlængelse af det arbejde, ligeledes at indarbejde LCA beregninger for bygningsdele, som endnu en anskueliggørelse af fordelene ved at istandsætte i stedet for at udskifte sunde bygningsdele. Det er Centerets ambition at indføre LCA i vores restaureringsopgaver i løbet af 2024.

Undervisningsaktiviteter
Centeret er kendt for sine undervisningsaktiviteter, hvor der hvert år afholdes en lang kursusrække ”Bygningsbevaring – teori og praksis”, undervisning i udpegning af bevaringsværdier efter SAVE systemet og bestillingskurser for både rådgiver og håndværker. Indlægsholderne repræsenterer både teoretikere og håndværkere hentet fra inderkredsen af bygningsrestaurering i Danmark – både offentlig og privat.

Centeret indgår i følgegruppen for ByggefilmNetværk for Bindingsværk og Nordisk Forum for Bygningskalk.

Rådgiveropgaver
Centeret løser opgaver for ejer- og boligforeninger, private og offentlige kunder, som konsulenter i forhold til kortlægning og analyse af en ejendoms bærende bevarings- og fredningsværdier, formulering af restaureringsholdning, rådgivning om anvendelse af korrekte materialer og metoder, samt ikke mindst egentlige restaurerings- og renoveringsopgaver - især på fredede ejendomme. Vi er også gerne rådgivers rådgiver.

Centeret har gennem mange år været konsulent for fredningsmyndigheder og kommuner og har udviklet både fredningsbeskrivelser, handlingsplaner, kursusrækker samt informations- og udstillingsmateriale.

Hvorfor er vi med i Byens Netværk?

Byens Netværk er et bredt og fagligt stærkt netværk, hvor vi henter og deler viden, inspiration, information og har adgang til relevante sparringspartnere på tværs af byggebranchen. Samtidigt er Byens Netværks arrangementer en hyggelig måde både at holde på, men også skabe nye faglige kontakter.

Læs mere på Center for Bygningsbevaring 

Altan-alferne april 2024

footer image byens netværk