print logo
Byens netværk

Dall & Lindhardtsen A/S

september 2016
Dall & Lindhardtsen A/S arbejder i den arkitektfaglige skala fra design til planlægning. Vi varetager rådgivning i alle faser fra idé til færdigt byggeri. Vi løser traditionelle og utraditionelle, store og små projekter. Gennem en kreativ proces skaber vi god arkitektur og løser faglige udfordringer, der tilfredsstiller bygherrens krav til funktionalitet, kvalitet, økonomi og tid. Samtidigt er det vores ambition, at projekterne gives en unik og bæredygtig løsning. Vi har vedvarende fokus på faglig kvalitet og vi ønsker, at hver kunde oplever samarbejdet med os som kompetent og velkoordineret.

Tegnestuen

Dall & Lindhardtsen A/S blev grundlagt i 1968 af arkitekterne Hans Dall og Torben Lindhardtsen. Tegnestuen er i dag et aktieselskab, der ejes ligeligt af tegnestuens partnere, arkitekterne Christian Kloch og Kjeld K. Knudsen. Vores projekter omfatter byggerier for offentlige og private bygherrer; universiteter, gymnasier, biblioteker, rådhuse, sygehuse, administrationsbygninger, industri- og kulturbyggerier. Vi beskæftiger arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske assistenter, der med deres professionelle tilgang, faglige bredde og ambitioner bidrager til tegnestuens fortsatte udvikling.

Kvalitet, bygbarhed og robusthed som tradition

Dall & Lindhardtsen A/S har gennem årene opført byggerier af høj kvalitet med bygbarhed, materialitet og et robust formsprog som det særlige arkitektoniske kendetegn. Gennem tegnestuens tidlige år var projekterne kendetegnet ved store, enkle former i en holdbar æstetisk udformning, hvor en variation af synlige betonkonstruktioner, teglflader og større glaspartier var det foretrukne materialevalg. Holstebro Bibliotek og Rådhus, Centralsygehuset i Slagelse og Aalborg Universitetscenter er blot et lille udpluk af tegnestuens tidlige og markante projekter. Offentlige byggerier for undervisning, sundhed og kulturelle formål, som fortsat er en del af kerneområdet hos Dall & Lindhardtsen A/S.

Den Arktiske Ring i Zoologisk Have København, robust byggeri til havens isbjørne.
Fotograf: Jens Frederiksen


I dag videreføres tegnestuens visioner, om fortsat at skabe referencebyggerier af høj arkitektonisk værdi med fokus på bygbarhed, robusthed og gedigne materialer. Gennem årene har tegnestuens arkitektur vedvarende tilpasset sig tiden, men til stadighed fastholdt høj kvalitet og gennemarbejdede løsninger. Nogle af de nyere projekter, der kendetegner Dall & Lindhardtsen A/S er bl.a. Nærum Gymnasium, Den Arktiske Ring i Københavns Zoo og Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.

Nærum Gymnasium - Ellipsen, et innovativt læringsmiljø. 
Fotograf: Brahl Fotografi v. Erik Brahl

Sundhedsbyggeri og undervisningsbyggeri som spidskompetence

Et af tegnestuens absolut største projekter er Nyt OUH og SUND – det nye supersygehus, Odense Universitetshospital og nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet tilknyttet Syddansk Universitet i Odense. Her indgår Dall & Lindhardtsen A/S som konsortiepart i Konsortiet Medic OUH I/S.

Institut for Idræt & Biomekanik, Syddansk Universitet, byggeri for sundhed og Active Living.
Fotograf: Kirstine Mengel


Gennem arbejdet med projekter, inden for bl.a. undervisning og sundhed, følger og påvirker Dall & Lindhardtsen A/S udviklingen i hhv. undervisningsmetoder og det sundhedsfaglige arbejde. Brugerinddragelse er en stor del af vores udvikling af de arkitektoniske rammer og gennem særligt udviklede metoder for brugerinddragelse overføres brugernes krav og viden til konkrete, rumlige former, der afspejler en gedigen og levedygtig arkitektur. Ved forståelse og respekt for projektets specifikke forudsætninger skaber vi en præcis og detaljeret programmering og projektering resulterende i byggeri af høj kvalitet.

Derfor er Dall & Lindhardtsen A/S medlem af Byens Netværk

Dall & Lindhardtsen A/S er medlem af Byens Netværk for at tage aktiv del i det faglige fællesskab, der giver mulighed for skabe netværk på tværs af fagene i byggebranchen. Hos Dall & Lindhardtsen A/S er Byens Netværk desuden med til at skabe samtaler og debat ved frokostbordet i kraft af de mange relevante og attraktive arrangementer.

Kontaktperson:

Camilla Ulrikkeholm Klinkby

Dall & Lindhardtsen A/S
Tlf.: +45 27 26 33 18
E-mail: cu@dall-lindhardtsen.dk

 

AFRY november 2022

footer image byens netværk