print logo
Byens netværk

Danakon

november 2014

Vi vil realisere fremtidens bæredygtige muligheder
. Sådan lyder visionen hos Danakon - og det er netop det, virksomhedens 20 medarbejdere arbejder efter. Danakons vigtigste opgave er at sikre og udvikle byggeriet i bæredygtig retning til gavn for mennesker, miljø og samfund. Det gør de ved at have ’Øje for lidt mer’.

Udvikling af dansk byggeri
Danakon har i over 60 år rådgivet bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger og mange andre i løsning af bygge- og ingeniørfaglige udfordringer. Derfor har de en stor berøringsflade inden for byggeriet og har bl.a. markeret sig inden for energioptimering og modernisering af bygninger og forsyningssystemer og i fremtidssikring af byggeriet.

Det er vigtigt, at vi finder de bedste løsninger, både økonomisk, men også med tanke for, hvordan vi bedst muligt sikrer byggeriet til fremtiden med hensyn til miljøbelastning, indeklima og energiforbrug,” siger Danakons direktør Peter Halkjær.

Ny metode til fremtidens løsninger
Peter Halkjær har også været med til at starte flere udviklingsprojekter op. Bl.a. er Danakon i gang med at afprøve en ny metode til efterisolering i Tingbjerg og Odense, som virksomheden selv har været med til at udvikle. Metoden skal komme kuldebroer til livs og efterisolere facaden på efterkrigstidens murede byggerier samtidig med, at den oprindelige identitet bevares.


Højstrupparken i Odense, hvor Danakon efterisolerer med den nye isoleringsmetode.

Bygningerne fra 1940’erne og 50’erne er kendetegnet ved flot arkitektonisk udformning, men trænger kraftigt til efterisolering. Med udviklingen af den nye metode er Danakon med til at sætte et bæredygtigt aftryk på de standardiserede løsninger, der er brug for i nær fremtid,” siger han.

Delen og helheden
Ifølge Danakon gælder renovering ikke om, at bringe en ejendom tilbage til det, den var en gang men at sikre den til fremtidens krav og gøre områder attraktive og konkurrencedygtige. Lige meget om der er tale om er en facadeudskiftning i Gladsaxe, nybyggeri af ældrecenter i Halsnæs eller energirenovering i den ECO-Life støttede Kalleruphaven.


Opførelse af Fyrrenæsly Ældrecenter og Ældreboliger i Halsnæs.

Byggeriet udvikler sig konstant. Derfor søger vi hele tiden at finde en løsning, der er lidt bedre. Ønsker kunden lavere energiforbrug, efterisolerer vi ikke blot huset. Vi tænker opgaven som en helhed og bruger vores erfaring og nyeste viden til at analysere os frem til, hvilken løsning, der er mest optimal til netop den opgave,” siger Peter Halkjær.


Danakon sørgede for at Kalleruphaven i Hedehusene kan leve op til fremtidens energiklasse og bidrage til realiseringen af områdets vision om at være en CO2-neutral kommune i 2022.

Nytænkning i Morbærhaven
Renoveringen af Morbærhavens Ungdomsboliger er et godt eksempel på Danakons måde at arbejde på. Her bliver tag og facader udskiftet, og den forbedrede isolering betyder, at der stilles større krav til ventilation.

Danakon fandt på en løsning, hvor ventilationsanlæg med varmegenvinding placeres uden for lejlighederne i stedet for indenfor. På den måde undgås larm fra anlæggene og lugtsmitte fra de andre lejligheder. Placeringen giver nemmere adgang til anlæggene, fordi man ikke skal ind i boligen, og det er med til at optimere driften. Pladsen i de små lejligheder kan beboerne dermed udnytte til andre formål.

Den bæredygtige renovering gør boligerne lettere at varme op, mindsker miljøbelastning og giver billigere elregning. Danakon vandt konkurrencen med bedste idéforslag og alternative løsningsmodeller.


Danakon renoverer tag- og facader samt etablerer ventilation og affaldshåndtering i Morbærhavens 1063 ungdomsboliger.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Byggebranchen udvikler sig hele tiden, og for Danakon er det vigtigt at være tæt på de professionelle inspirationskilder i Byens Netværk. Danakon ser videndeling og videreudvikling af relationer som uundværlige redskaber, når det gælder om at skabe fremtidens bæredygtige løsninger.

Læs mere på danakon.dk

AFRY november 2022

footer image byens netværk