print logo

Danmarks Nationalbank

januar 2021Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution, som arbejder for at sikre Danmark en robust økonomi. De tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system.

Siden 1976 har Nationalbanken haft sit hovedsæde i Havnegade 5 i København.

Restaurering og renovering

Nationalbankens bygning i Havnegade skal gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering, som forventes at løbe over en længere årrække. Banken har i perioden midlertidigt domicil på Langelinje Allé 47, København Ø.

Den ikoniske bygning i Havnegade er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. I 2009 blev bygningen fredet af Slots- og Kulturstyrelsen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Bygningen er dermed en del af den danske kulturhistoriske arv. Og den skal fremtidssikres – både som kulturarv og arbejdsplads.

Der er tale om det største og mest komplekse byggeprojekt siden bygningens tilblivelse. Undersøgelser har vist, at flere materialer og installationer har udstået deres levetid, og andre dele trænger til en udskiftning.  Eksperter har vurderet, at arbejdet er nødvendigt for at forlænge bygningens levetid.
 


Hvad skal udføres?

Opgaverne i det samlede projekt er mange og meget forskelligartede. Der skal bl.a. udskiftes marmor- og glasfacader, bygningen skal opdrifts- og klimasikres, PCB-saneres, og så skal brandsikkerheden, bygningens indretning og indeklimaet forbedres.

Alle projekterne skal ske under hensyn til, at bygningen er fredet.

I Arne Jakobsens ånd vil Nationalbanken bygge videre på de arkitektoniske principper, så vi også i fremtiden har en ikonisk fredet bygning – der samtidig understøtter fremtidens arbejdsplads.
 

Totalrådgiverudbud er offentliggjort

10. december blev Nationalbankens totalrådgiverudbud offentliggjort. Og det er planen, at der er indgået kontrakt med en totalrådgiver sommeren 2021.


Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

Vi har meldt os ind i Byens Netværk for at kunne videns dele og få inspiration fra andre bygherrer og branchefolk.

Netværket tilbyder flere interessante arrangementer, som kan give os nye perspektiver på måden at udføre byggeprojekter på.


Kontakt

Henvendelse vedr. RoR-projektet (restaurering og renovering af Havnegade 5) kan ske til RoR@nationalbanken.dk

Læs mere om projektet på Nationalbanken.dk

 

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk