print logo

DEM

april 2020


DEM (Dansk Energi Management A/S) er rådgivende ingeniører der stræber efter at gøre verden mere bæredygtig og miljøvenlig.

Bæredygtighed er en stor del af måden vi arbejder og tænker på. Derfor tænker vi bæredygtighed ind i projektplanlægning, -processen og slutproduktet.

På lokalt niveau leverer vi ydelser til udvikling af energieffektive huse og bygninger med et sundt indeklima. Globalt bruger vi energieffektive løsninger til at skabe grundstenen for bæredygtig og miljøvenlig vækst. Det bidrager til at løfte levestandarden i udviklingslande og hjælper med at fremme globale partnerskaber for udvikling.

Som rådgivende ingeniører bidrager vi til den bæredygtige udvikling med tankegange, der favner både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. Gennem vores projekter vil vi skabe en øget bevidsthed om, hvordan vi bruger jordens ressourcer – og hvordan vi genbruger dem.

Grøndalsvængets Skole er et eksempel på kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering i ét. Skolen er en bevaringsværdig snart 100 år gammel bygning i København Nordvest.

Hovedformål og fokus for renoveringen var en betydelig forbedring af indeklimaet med ny ventilation og en opgradering af klimaskærm i form af nye vinduer og tag. Både renoveringen og den nybyggede udvidelse blev udført med stort fokus på bæredygtighed.

Læs mere her

 
Herman K er en transformation fra en gammel transformerstation til et 5-stjernet hotel midt i indre København.

Transformationen af Herman K er et eksempel på, hvordan en rå betonbygning kan åbnes op og skabe liv i gadebilledet og samtidig bevare de oprindelige konstruktioner og rå detaljer.

Målet om et 5-stjernet luksushotel stillede store krav til ventilation og køling for at kunne opretholde et termisk indeklima, der matcher hotellets standard.

Herman K modtog RENOVER prisen 2019 for Danmarks bedste bygningsrenoveringen og for den ”overbevisende præstation,” som det lød i begrundelsen.

Læs mere her
 

En ny bydel i Brædstrup kaldet Sønderhaven, skal bestå af 77 lejeboliger. Heraf bliver 26 af boligerne øremærket til et bofællesskab centralt beliggende med et tilhørende fælleshus.

Boligerne bliver opført, så de lever op til moderne energikrav og får etableret flere bæredygtige løsninger som for eksempel tagintegrerede solceller på alle tagflader.

Vi rådgiver indenfor energi, bæredygtighed og indeklima og kobler projektet op mod FN’s Verdensmål.

Læs mere her
 


Region Hovedstaden er i gang med et større energieffektiviseringsprojekt af regionens bygninger og hospitaler.

Med en samlet investering på ca. 1 mia. kr. skal projektet bidrage til at nedbringe CO2-belastningen fra energiforbruget med 70% frem mod 2025. Det gør projektet til ét af Danmarks største og mest ambitiøse energieffektiviseringsprojekter. Vi skal sammen med resten af teamet gennemføre energiscreening, analyse og programmering af udvalgte energitiltag.

Læs mere her
 

Derfor er vi medlem af Byens Netværk

Vi er medlem af Byens Netværk, fordi det er et inspirerende og værdiskabende mødested på tværs af byggeriets brancher.

Byens Netværk faciliterer faglige og sociale arrangementer, der bidrager til et stærkere samarbejde og nye relationer i byggebranchen, der også kan etableres på det personlige plan.


Kontakt

Mads Hammershøj
Salgs- og marketingdirektør
Tlf.: +45 20 54 97 06
Mail: mah@dem.dk

Læs mere på dem.dk

 

AFRY november 2022

footer image byens netværk