print logo

EjendomDanmark

august 2023


EjendomDanmark er ejendomsbranchens samlende organisation, og vores medlemmer tæller blandt andet ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Vi er landsdækkende og repræsenterer både storby og provins. Med vores stærke netværk på den politiske scene sørger vi for, at branchens synspunkter bliver hørt – ikke mindst i ministerierne og på Christiansborg.

Vores arbejde er grundlæggende baseret på to søjler: Medlemstilbud og interessevaretagelse. Et værdsat medlemstilbud er vores juridiske rådgivning, hvor vi bl.a. rådgiver om stort set alle spørgsmål inden for boligleje- erhvervsleje- og foreningsretten. Men ikke kun vores jurister klæder medlemmerne på.

Vi ønsker også at bidrage til den fortsatte udvikling af en faglig stærk og professionel ejendomsbranche, og derfor udbyder vi et omfattende kursusprogram og flere uddannelser målrettet branchen. Medlemmer af EjendomDanmark har bl.a. også adgang til de nyeste statistikker og analyser, der giver et økonomisk overblik over udviklingen i markedet for investeringsejendomme.

Bæredygtig omstilling

Vi har et mål om at understøtte både ejendomsbranchen og samfundet i at rykke i en mere bæredygtig og ansvarlig retning. Derfor er en af vores største mærkesager at bidrage til, at ejendomsbranchen får de relevante kompetencer til bæredygtig omstilling.

Bygge- og ejendomsbranchen står for omkring 30 procent af det danske CO2-udslip. Men mange ejere, administratorer og lejere i ejendomsbranchen mangler endnu den rigtige viden til at bidrage til en bæredygtig omstilling.

Derfor har vi i EjendomDanmark i samarbejde med Rambøll lanceret et toårigt projekt kaldet Bæredygtig Omstilling i Ejendomsbranchen.

Projektet vil støtte ejendomsbranchens omstilling ved dels at guide en gruppe virksomheder gennem et uddannelsesforløb, dels ved at udvikle en læringsplatform, der bliver tilgængelig for hele branchen ved projektets udløb.

Ejendomsbranchen tager ansvar

At vi skal understøtte ejendomsbranchen i omstillingen mod en mere grøn, bæredygtig og ansvarlig fremtid, fremgår også af EjendomDanmarks nye strategi Ejendomsbranchen tager ansvar. Hør formand Henrik Dahl Jeppesen og adm. direktør Peter Stenholm sætte ord på strategien, der udstikker retningen for vores arbejde frem mod 2025.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

Mange af vores medlemmer beskæftiger sig med byggeri og byudvikling. For at kunne servicere medlemmerne bedst muligt er det afgørende, at vi følger udviklingen tæt og holder os ajour via netværk og arrangementer, der klæder os på til fremtidens by. Derfor var det oplagt at melde EjendomDanmark ind i Byens Netværk.

Læs mere om EjendomDanmark

 

Alex Poulsen Arkitekter september 2023

footer image byens netværk