print logo
Byens netværk

Genbyg

juni 2016

Genbyg A/S sætter fremtidens bæredygtige kurs
Genbrug vinder frem – også i byggeriet, hvor Genbyg A/S som spydspids sætter nye standarder for genanvendelse af brugte byggematerialer til både private og professionelle.

Genbyg vil hæve barren for bæredygtigt byggeri og påvirke de måder, man gennem øget genbrug af byggematerialer, nu og i fremtiden kan gavne klimaet, når byggeprojekter udvikles og realiseres.

Genbyg blev stiftet i 1998 for at sætte genbrug af byggematerialer i system. I dag står virksomheden med knap 30 medarbejdere, eget savværk, tegnestue og landets største lager som byggeriets største og mest professionelle genbrugsvirksomhed med speciale i opkøb og videresalg af brugte byggematerialer – materialer, der lagerføres og udbydes til salg for både professionelle og private kunder via nettet og i Genbygs butik med tilstødende lagerbygninger i Kastrup.

Egen tegnestue

Vi har med afsæt i Genbygs unikke viden og knowhow om bæredygtigt genbrugsbyggeri udbygget virksomhedens råderum med etablering af egen tegnestue. Med direkte adgang til værksted har vi mulighed for at eksperimentere og teste nye konstruktioner og standarder på egenproducerede mock-ups eksperimenterer med henblik på i et bæredygtigt perspektiv at sikre bygbarhed og kort vej fra tegnebræt til virkelighed. Vi har netop afsluttet byggeriet af Cofocos nye restaurant Väkst, hvor et stort drivhus er omdrejningspunktet for indretningen.

Kompetent rådgivning
Som sparringpartner og rådgiver for arkitekter og bygherrer går vi forrest i udviklingen af økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtige løsninger. Vi hjælper med at identificere potentialer, vi udvikler og producerer nye materialer af gamle og vi sikrer høj miljømæssig standard gennem kvalitetssikring og fjernelse af miljøskadelige stoffer.

I den forbindelse er volumen og størrelse ikke noget parameter for vores gøremål. Vi sætter miljøet i fokus og deltager med stort engagement i en række udviklingsopgaver, der kan bane vej for nye, bæredygtige løsninger og principper ved både nybyggeri, renovering og indretning. Således har vi blandt andet været med i udviklingen af bæredygtige løsninger for Copenhagen Towers.

Genbyg arbejder blandt med


Læs mere om os og se vores udvalg her


Vi er med i Byens Netværk, fordi vi ser det som en mulighed for at være med til at påvirke dagsordenen i byggeriet i en mere bæredygtig retning. Byens Netværk er en super platform til at udbygge sit netværk, at blive inspireret og til selv at inspirere. Vi mærker en voksende interesse og efterspørgsel på sparring og samarbejder omkring bæredygtige løsninger, og vi håber, at vi i byens Netværk netop kan bidrage med vores viden og erfaringer på dette punkt. Vi er altid åbne for dialog!

 

AFRY november 2022

footer image byens netværk