print logo
Byens netværk

Gottlieb Paludan Architects

oktober 2016
Arkitektur, Infrastruktur, Liveability

Gottlieb Paludan Architects er en af Danmarks store arkitektvirksomheder og vi arbejder med arkitektur, landskab, planlægning og bygherrerådgivning i Skandinavien, Nordeuropa og Asien. Vi kerer os om de grundlæggende samfundsfunktioner og mener, at de har krav på en fagligt kvalificeret og kunstnerisk ambitiøs behandling. Velfungerende og attraktiv infrastruktur er en forudsætning for velfærd og bæredygtig udvikling og vi har mange års erfaring inden for vore primære forretningsområder ”Energi & Forsyning” og ”Mobilitet & Transport”.

Form til funktioner og forestillinger

Hos Gottlieb Paludan Architects giver vi konkret form til samfundets infrastruktur og udvikler det fysiske udtryk for forestillingen om det, der udgør en god og holdbar ramme for liv. Det skal være nemt og attraktivt at bevæge sig; på tværs af landet, undervejs i byens rum, med kollektiv transport, på cykel eller i kombination med andre rejseformer. Dette betragter vi som en arkitektfaglig kerneopgave. Det samme gælder for udvikling og udformning af en miljørigtig og sikker energiforsyning - og ikke mindst integrationen af denne med byer og landskaber.


Gottlieb Paludan Architects stod bag en gennemgribende ombygning og fornyelse af Nørreport Station. Projektet rummede tekniske og komplekse opgaver som renoveringen af betonkonstruktionerne, der bærer terrændækket over stationen, en omdannelse af stationsfunktioner og byrum samt udvikling af en ny måde at parkere sin cykel på. (I samarbejde med COBE, Sweco, Bartenbach). Foto: GPA/Lars R. Mortensen.

Enkel, markant og velfungerende arkitektur

Siden 1901 har vi leveret funktionelt, teknisk og æstetisk velfungerende arkitektur - ofte som svar på opgaver i meget komplekse sammenhænge. Æstetik og funktionalitet er ikke hinandens modsætninger, men skal understøtte hinanden og derigennem skabe værdi for bygherrer og samfund gennem enkel, men markant og velfungerende arkitektur. Som virksomhed er vi kendetegnet ved at have langvarige, tillidsprægede relationer til vores klienter og en dyb, specialiseret viden inden for vores arbejdsområder.


Byens Bro danner med enkle, arkitektoniske midler en ny forbindelse over baneterrænet ved Odense Banegårds Center. Broen er et spektakulært pejlemærke i Odense, men også en naturlig og populær del af bylandskabet, der integrerer passagen over skinnerne med kunst, belysning, cykelparkering og opholdsmuligheder. (I samarbejde med ES Consult, NIRAS, Bartenbach og Anita Jørgensen). Foto: GPA/Lars R. Mortensen

Mobilitet & Transport

Urbaniseringen fortsætter med at forme vores samfund. Folk flytter i stigende grad fra land til by for at finde jobs, uddannelser og kulturtilbud. Konsekvensen er, at trængselsproblemerne vokser i byerne, mens landdistrikterne møder nye udfordringer. Hos Gottlieb Paludan Architects bidrager vi til at smidiggøre trafikken i byerne og gøre afstanden mellem land og by kortere. Igennem de sidste 100 år har vi til stadighed været involveret i at designe de danske statsbaner og skabe sammenhæng på tværs af landet. Det fortsætter vi med - nu også uden for landets grænser. Vi beskæftiger os især med udviklingen af trafikknudepunkter, samspillet mellem forskellige transportformer og sammenhængen med den omgivende by.


Første spadestik er netop taget på en udvidelse af Amagerværket – en vigtig brik i Københavns ambitioner om at blive den første CO2-neutrale hovedstad i 2025. BIO4 projektet omfatter en ny biomassefyret kraftværksblok og en helhedsplan for den fremtidige udvikling af kraftværksområdet. Borgerne inviteres til at komme tæt på produktionsprocesserne - uden at kompromittere den nødvendige sikkerhed. (I samarbejde med Møller & Grønborg og Speirs + Major.)

Energi og Forsyning

I mere end 50 år har Gottlieb Paludan Architects rådgivet et bredt udsnit af bygherrer i energi- og forsyningsbranchen. Med flere hundrede realiserede projekter har vi opbygget en stor ekspertise indenfor forsyning, herunder kraftværker, el-distribution, fjernvarme og –køling, gasanlæg, geotermi, vandværker, renseanlæg og affaldsforbrænding. Igennem årene har vi også designet adskillige kontrolrum, laboratorier, værksteder og administrationskontorer.

Gottlieb Paludan Architects har base i København, hvor vi beskæftiger ca. 100 arkitekter, landskabsarkitekter, planlæggere og bygningskonstruktører.

I 2015 modtog vi Nykredits Arkitekturpris med følgende motivation:
"Gottlieb Paludan Architects har gennem årene på uovertruffen vis formået at give forsyningsbygninger og tekniske anlæg rundt omkring i Danmark et afdæmpet, tidløst og samtidig personligt formsprog. De arbejder med stor konsistens, teknisk indsigt og en uomtvistelig kunstnerisk integritet. De dyrker detaljen til perfektion og bearbejder de særlige muligheder, et materiales stoflighed eller en konstruktions tektonik giver for at give ellers anonyme steder en kraftfuld identitet."


Kontaktperson:
www.gottliebpaludan.com
Kommunikations- og udviklingschef Sten Sødring
+45 4079 0220
ssj@gottliebpaludan.com

Derfor er Gottlieb Paludan Architects medlem af Byens Netværk

Gottlieb Paludan Architects er medlem af Byens Netværk på grund af netværkets tværfaglige sammensætning, som gør det til et både bredt og relevant forum med god variation i arrangementer og dagsordener.
 
 

Alex Poulsen Arkitekter september 2023

footer image byens netværk